Quận 7 – Wikipedia tiếng Việt

Quận 7 là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quận 7 từng là một phần của huyện Nhà Bè trước kia. Quận 7 nổi tiếng với khu chế xuất Tân Thuận, khu vui chơi giải trí công viên vui chơi Wonderland và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng ( Khu đô thị Nam Hồ Chí Minh ) .
Quận 7 nằm ở phía nam Thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý :

Quận có diện tích 35,69 km², dân số năm 2019 là 360.155 người[2], mật độ dân số đạt 10.091 người/km².

Địa bàn quận 7 từ năm 1997 đến nay khác hẳn với quận 7 cũ trước năm 1976 .

Quận 7, Hồ Chí Minh ( trước năm 1976 )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 27 tháng 3 năm 1959, Tổng thống Nước Ta Cộng hòa phát hành Nghị định số 110 – NV về việc phân loại 6 quận đang có của Đô thành Hồ Chí Minh thành 8 quận mới : Nhứt, Nhì, 3, Tư, 5, 6, 7 và 8 ( trừ 3 quận : Nhứt, Nhì, 3 giữ nguyên, những quận còn lại đều đổi tên và đổi khác địa giới hành chính ). Lúc này, quận 7 trùng với một phần địa giới của quận 5 cũ .Năm 1959, quận 7 có 6 phường : Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, Hàng Thái, Phú Định, Rạch Cát. Sự phân loại hành chính này vẫn giữ nguyên cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975 .
Sau khi nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Nước Ta tiếp quản Đô thành Hồ Chí Minh và những vùng lân cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố TP HCM – Gia Định được xây dựng. Lúc này, quận 7 thuộc thành phố TP HCM – Gia Định cho đến tháng 5 năm 1976 .Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức triển khai hành chánh thành phố Hồ Chí Minh – Gia Định được sắp xếp lần hai ( theo quyết định hành động số 301 / UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh – Gia Định ). Theo đó, quận 7 và quận 8 cũ hợp nhất lại thành quận 8 cho đến ngày này. Như vậy, quận 7 cũ bị giải thể vào năm 1976 .

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ( 1997 – nay )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 6 tháng 1 năm 1997, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03-CP[4] về việc thành lập các quận, phường mới thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung về việc thành lập Quận 7 và các phường thuộc quận 7 như sau:

 • Thành lập Quận 7 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phú Mỹ, 337 ha diện tích tự nhiên và 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè thuộc huyện Nhà Bè.

Quận 7 có 3.576 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 90.920 nhân khẩu .

 • Thành lập các phường thuộc Quận 7:
 • Thành lập phường Phú Mỹ trên cơ sở 373 ha diện tích tự nhiên và 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè.
  • Phường Phú Mỹ có 373 ha diện tích tự nhiên và 6.674 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Phú Thuận trên cơ sở 786 ha diện tích tự nhiên và 6.699 nhân khẩu của xã Phú Mỹ; 43 ha diện tích tự nhiên và 129 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè.
  • Phường Phú Thuận có 829 ha diện tích tự nhiên và 6.828 nhân khẩu..
 • Thành lập phường Tân Phú trên cơ sở 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.
  • Phường Tân Phú có 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Tân Thuận Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Thuận Đông, gồm 812 ha và 12.228 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Bình Thuận trên cơ sở 149 ha diện tích tự nhiên và 4.181 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây; 16 ha diện tích tự nhiên và 1.902 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông.
  • Phường Bình Thuận có 165 ha diện tích tự nhiên và 6083 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Tân Thuận Tây trên cơ sở 105 ha diện tích tự nhiên và 14.365 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây.
  • Phường Tân Thuận Tây có 105 ha diện tích tự nhiên và 14.365 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Tân Kiểng trên cơ sở 49,37 ha diện tích tự nhiên và 3.790 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây; 16,4 ha diện tích tự nhiên và 5.683 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 31,23 ha diện tích tự nhiên và 2.373 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây.
  • Phường Tân Kiểng có 97 ha diện tích tự nhiên và 11.846 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Tân Quy trên cơ sở 86 ha diện tích tự nhiên và 9.265 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông.
  • Phường Tân Quy có 86 ha diện tích tự nhiên và 9.265 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Tân Phong trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên và 4.044 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 100 ha diện tích tự nhiên và 680 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây; 40 ha diện tích tự nhiên và 33 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.
  • Phường Tân Phong có 430 ha diện tích tự nhiên và 4.757 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên và 12.020 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây.
  • Phường Tân Hưng có 220 ha diện tích tự nhiên và 12.020 nhân khẩu.

Vị trí Q7 trong nội thành
Tp Hồ Chí Minh
Quận 7 có 10 phường thường trực, gồm có : Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông và Tân Thuận Tây .

Kinh tế – xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Quận 7 có vị trí kế hoạch trong khai thác giao thông vận tải thuỷ và đường đi bộ, đồng thời đây cũng là cửa ngõ phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, là cầu nối mở hướng tăng trưởng của thành phố với biển Đông và quốc tế. Với những giá trị đó, quận 7 có điều kiện kèm theo lôi cuốn góp vốn đầu tư trong và ngoài nước. Khu chế xuất Tân Thuận trên địa phận quận là một trong những khu công nghiệp lớn và hiệu suất cao nhất của thành phố .Hiện nay trên địa phận quận 7 đã và đang hình thành 1 số ít khu đô thị mới như khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu đô thị Cityland Riverside, khu đô thị Nam Phú Villas, khu đô thị Him Lam – Kênh Tẻ …

Các trường Đại học tại Quận 7[sửa|sửa mã nguồn]