Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Theo Pháp Luật Hiện Hành

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư (công ty) nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia lợi nhuận kinh doanh mà hoặc có thể lập tổ chức kinh tế hoặc không thành lập tổ chức kinh tế. Đây là hình đầu tư linh hoạt và hiệu quả được các nhà đầu tư cũng như pháp luật của các quốc gia trên toàn thế giới công nhận.

Hợp đồng hợp tác kinh doanhHợp đồng hợp tác kinh doanh
>> Xem thêm : Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

>>> Xem thêm: Hợp Đồng Liên Doanh – Liên Kết

tin tức của những bên liên kết kinh doanh trong hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm những gì ?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư 2020, thông tin của chủ thể liên doanh gồm tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng.

Các thông tin nêu trên cần chính xác và cụ thể, là căn cứ để giải quyết tranh chấp khi xảy ra. Thông tin này cần căn cứ và đối chiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hợp tác kinh doanh trong hợp đồng gồm có ?

Chính là điều mà những bên mong ước đạt được gồm doanh thu hay thị trường có được từ việc hợp tác kinh doanh. Phạm vi kinh doanh là số lượng giới hạn hợp tác kinh doanh giữa những bên .
Ví dụ : Hai bên cùng nhau hợp tác kinh doanh, điều hành quản lý, quản trị hoạt động giải trí kinh doanh để cùng sinh lời

 • Phạm vi Hợp tác của Bên A

Bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị chung mặt phẳng kinh doanh và xu thế tăng trưởng kinh doanh

 • Phạm vi Hợp tác của Bên B
 • Bên B chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ quá trình kinh doanh của các sản phẩm, dịch vụ như:
 • Tìm kiếm, đàm phán ký kết, thanh toán hợp đồng với các nhà cung cấp nguyên liệu;
 • Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong phạm vi hợp tác;
 • Đầu tư xúc tiến phát triển hoạt động thương mại trong phạm vi hợp tác…;

Các bên cần ghi rõ và đơn cử khoanh vùng phạm vi hợp tác, để khi có tranh chấp xảy ra, thuận tiện quy nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử cho bên nào .
Hợp tác kinh doanhHợp tác kinh doanh

Thời hạn hợp đồng, góp vốn và phân loại tác dụng kinh doanh như thế nào ?

Theo lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư 2020, thời hạn hợp tác do những bên tự thỏa thuận hợp tác, ghi đơn cử từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào .
Thời hạn trên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác gia hạn lê dài thêm. Việc thỏa thuận hợp tác lê dài hoàn toàn có thể thêm phục lục hợp đồng hoặc những bên triển khai ký kết hợp đồng mới .

Về góp vốn, theo điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư 2020, các bên phải đảm bảo có nội dung về đóng góp của các bên trong hợp đồng, cụ thể, cần ghi rõ mỗi bên góp bao nhiêu, tỷ lệ như thế nào, góp bằng hình thức nào, tiền mặt hay tài sản có giá trị khác.

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm những yếu tố gì ?

Cần quy định rõ trách nhiệm quản lý của các bên, trong đó ai đảm nhận phần nào. Triệt để tuân thủ quy định pháp luật cũng như định thỏa thuận trong quá trình hợp tác kinh doanh.

Quyền được hưởng phần doanh thu bao nhiêu, hưởng như thế nào. Cần đàm đạo và ghi rõ đơn cử những khoản doanh thu những bên san sẻ cho nhau .
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Một số chú ý quan tâm khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo khoản 3 Điều 28 Luật Đầu tư 2020, các bên tham gia hợp đồng phải thành lập BAN ĐIỀU PHỐI và tự thỏa thuận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối.

Khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư 2020 pháp luật về nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm có :

 • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;
 • Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
 • Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Các bên tham gia được tự do thỏa thuận về các nội dung khác trong hợp đồng nhưng không trái với quy định của pháp luật, trong đó các bên có thể thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung của một hợp đồng hợp tác kinh doanh đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật tránh phát sinh tranh chấp về sau giữa các bên trong hợp đồng. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn và hỗ trợ chi tiết, hoặc cần Luật sư doanh nghiệp hỗ trợ soạn thảo hợp đồng hãy liên lạc qua Hotline 1900 63 63 87 để được hướng dẫn cụ thể hơn.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Scores : 5 ( 13 votes )

Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu# Lsvomongthu – Thạc sĩ luật sư đang cộng tác tại Chuyên Tư Vấn Luật, có 10 năm kinh nghiêm tư vấn pháp lý lao động ; trực tiếp tham gia thiết kế xây dựng nội quy, biểu mẫu hành chính nhân sự đúng luật, kinh nghiệm tay nghề trong tư vấn xây dựng doanh nghiệp ; tố tụng trong xử lý tranh chấp đất đai, tranh chấp lao động .