Đối ngoại Việt Nam: Đẩy mạnh song phương, nâng tầm đa phương

tin tức tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai sáng 3/2, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, cho biết, tới đây, hàng loạt văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng, gửi đến bạn hữu quốc tế để tìm hiểu thêm .
Trưởng Ban Đối ngoại trung ương Hoàng Bình Quân (Ảnh: Vietnamnet)Trưởng Ban Đối ngoại trung ương Hoàng Bình Quân (Ảnh: Vietnamnet)Về chủ trương, chủ trương đối ngoại, Trưởng ban Đối ngoại TW cho biết, Đại hội khẳng định chắc chắn liên tục triển khai đồng điệu đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, độc lập, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Nước Ta là bạn, là đối tác chiến lược đáng tin cậy và là thành viên tích cực, có nghĩa vụ và trách nhiệm trong hội đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất quyền lợi vương quốc – dân tộc bản địa trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và pháp luật quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi .
Về chủ trương, đường lối đối ngoại của Nước Ta trong 5 năm tới và những năm tiếp theo, Trưởng ban Đối ngoại TW cho biết, về toàn diện và tổng thể, Đại hội XIII đã đưa ra chủ trương tiến hành đồng điệu, phát minh sáng tạo, hiệu suất cao những hoạt động giải trí đối ngoại, dữ thế chủ động, tích cực hội nhập quốc tế tổng lực, sâu rộng. Đầu tiên là đồng nhất đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự do, hợp tác, hữu nghị và tăng trưởng, thực thi đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, Nước Ta là bạn, là đối tác chiến lược an toàn và đáng tin cậy của hội đồng quốc tế, bảo vệ cao nhất quyền lợi vương quốc dân tộc bản địa. Thứ hai là xác lập tiềm năng của đối ngoại là nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí đối ngoại trong việc tạo lập môi trường tự nhiên độc lập, không thay đổi để tăng trưởng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, kêu gọi được nguồn lực bên ngoài để tăng trưởng, tạo uy tín của Đảng và quốc gia .

Một điểm rất mới và đặc biệt quan trọng là phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong bảo vệ đất nước, để bảo vệ từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; đồng thời xây dựng một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, bao gồm: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện. 4 lĩnh vực ngoại giao này như 4 “bánh xe” của cỗ xe đối ngoại Việt Nam kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để cỗ xe tiến về phía trước. Có thể hiểu, ngoại giao toàn diện là sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa ngoại giao kinh tế với ngoại giao quốc phòng an ninh, ngoại giao văn hóa.

“Đẩy mạnh song phương và nâng tầm đa phương là định hướng đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới”.

Xem thêm: Pháp luật

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh như vậy và cho biết, đẩy mạnh song phương là nỗ lực nâng cao tính hiệu quả, tính thực chất, chiều sâu trong quan hệ với các đối tác chúng ta đã xây dựng được, đặc biệt là những đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Nâng tầm đa phương là làm sao phát huy tối đa vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương với 2 mục tiêu: Khai thác tốt các cơ chế đa phương để phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc, trong đó để cho bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ hơn về Việt Nam và ủng hộ các chủ trương, chính sách, lập trường của ta xung quanh vấn đề lợi ích: chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia, tôn giáo, nhân quyền, người Việt ở nước ngoài, môi trường, an ninh phi truyền thống…; Không chỉ tích cực tham gia các cơ chế đa phương mà phải chủ động trong các cơ chế này, thậm chí không chỉ tham gia các sáng kiến mà phải đề ra các sáng kiến, cao hơn nữa là dẫn dắt. “Chúng ta phải có đóng góp xứng với cái tên của mình”, ông Quân nhấn mạnh.

Thực hiện coi trọng quan hệ với những nước láng giềng, tích cực, nghĩa vụ và trách nhiệm với ASEAN và thiết kế xây dựng hội đồng ASEAN ; tăng cường quan hệ với những đối tác chiến lược, nhất là những đối tác chiến lược, đối tác chiến lược tổng lực .
Bảo vệ quốc gia với niềm tin tăng cường quan hệ quốc tế về quốc phòng, bảo mật an ninh. Cùng với đó vẫn kiên trì chủ trương “ 3 không ” nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng hợp tác để làm thế nào tích hợp bảo vệ quốc gia, góp phần vai trò của Nước Ta vào việc thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường tự do, tân tiến trên quốc tế, đồng thời đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn can thiệp vào việc làm nội bộ của Nước Ta, chia rẽ, tổn hại đến quyền lợi vương quốc dân tộc bản địa, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xử lý tốt yếu tố bảo mật an ninh trên biển, trên không ở Biển Đông .
Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, xử lý mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập, tích cực triển khai những cam kết quốc tế, dữ thế chủ động góp phần trong thiết kế xây dựng những định hình của thể chế đa phương và trật tự quốc tế. / .