Hội nhập sâu rộng nhưng sâu và rộng thế nào chưa rõ?

Bộ Công Thương vừa xây dựng đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó nêu 2 đối tượng chính hướng tới của đề án là cán bộ quản lý Nhà nước địa phương và doanh nghiệp.

Ngày 16-7, Bộ Công thương đã phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai tọa đàm lấy quan điểm cho đề án “ Tăng cường công tác làm việc thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế tài chính quốc tế ” nhằm mục đích triển khai xong đề án trước khi trình cơ quan chính phủ và ban chỉ huy liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tài chính .
Theo phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng bản thân chỉ huy địa phương cũng nghe rất nhiều về câu truyện hội nhập, những nội dung tiến hành thường đề cập việt nam tham gia ngày càng sâu rộng vào kinh tế tài chính quốc tế, nhưng thực sự sâu thế nào, rộng ra làm sao thì không rõ vì thông tin về những hiệp định thương mại lúc bấy giờ còn chung chung, thiếu khuynh hướng đơn cử .
” Hiện nay, việt nam đã đàm phán rất nhiều hiệp định thương mại tự do ( FTA ) với nhiều vương quốc khác nhau, những thông tin tuyên truyền về những hiệp định này cần phải khái quát hơn, giúp địa phương hiểu được nội dung trước khi đàm phán, quá trình và hiệu quả những đàm phán ”, bà Hồng nói .

Nên thông tin để người dân hiểu về các hiệp định

Ở góc độ địa phương, TP.HCM cũng đã gửi nhiều văn bản lên Chính phủ đề nghị các bộ ngành quan tâm đến việc thông tin kịp thời cho địa phương chứ địa phương không thể am hiểu hết các hiệp định FTA.

Cùng ý kiến này, đại diện tỉnh Bình Dương cũng cho rằng dù tỉnh cũng đã triển khai nhiều hội thảo phổ cập thông tin cho doanh nghiệp nhưng đó là khi hiệp định đã xong.

Cơ quan thông tin nên có phương pháp phổ cập ngắn gọn .
Chẳng hạn trước mắt hoàn toàn có thể gạch đầu dòng, thống kê những nội dung cơ bản có ảnh hưởng tác động phổ cập đến số đông doanh nghiệp theo từng nhóm hàng, ngành nghề sau đó tổng hợp, nhìn nhận và đưa lên website .
Các hội thảo chiến lược sẽ xử lý yếu tố đơn cử hơn, doanh nghiệp nào chăm sóc sâu thì sẽ tự khám phá, làm như vậy sẽ giảm tải được công tác làm việc tuyên truyền .