#1 Hồ sơ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN gồm những gì…? mới nhất năm 2021

Hồ sơ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN gồm những gì…?

Hồ sơ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN mới nhất năm 2021 gồm những gì .. ? Được lao lý theo nghị định thông tư nào của Bộ Xây dựng và nhà nước

NỘI DUNG HỒ SƠ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN gồm những gì

Nội dung của một giai đoạn thanh toán gồm những gì.. ?

a, Hợp đồng đã ký

b, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dã phê duyệt

c, Hồ sơ chất lượng :

 • Hệ thống các biên bản nghiệm thu công việc đã được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán
 • Các tài liệu về nguồn gốc vật tư, chứng chỉ chất lượng sản phẩm
 • Hệ thống các kết quả thí nghiệm, kiểm tra vật tư đầu vào, vật tư trong quá trình thi công và các cấu kiện, vật tư mua sẵn
 • Bản vẽ hoàn công
 • Nhật kí thi công
 • Hồ sơ thiết bị thi công
 • Các tài liệu khác đi kèm trong giai đoạn cần thanh toán …

d, Hồ sơ tính giá trị thanh toán và đề nghị thanh toán

Quy định theo Điều 20 Nghị định 37/2015/NĐ-CP

Chúng ta có những loại hợp đồng gồm :1, Hợp đồng trọn gói2, Hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt3, Hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh4, Hợp đồng theo thời hạn5, Hợp đồng theo tỷ suất Phần Trăm %6, Hợp đồng ký kết hợp những loại hợp đồng

Mẫu hồ sơ Thanh toán tiền tạm ứng theo giai đoạn

Thanh toán tiền tạm ứng :

 • Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.
 • Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựngcó hiệu lực, riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.
 • Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Mức tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất.

Thanh toán khối lượng hoàn thành :

Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ trong hợp đồng.

Hồ sơ thanh toán các loại hợp đồng xây dựng

 1. Đối với hợp đồng trọn gói:

Thanh toán theo tỉ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, khuôn khổ công trình, khối lượng việc làm tương ứng với những tiến trình thanh toán được ghi trong hợp đồng .Ví dụ cho công trình gia dụng

Giai đoạn 1: Phần móng

Giai đoạn 2 : Phần ThânGiai đoạn 3 : Hoàn thiệnGiai đoạn 4 : Điện nước ( QUYẾT TOÁN )

 1. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tiễn hoàn thành xong ( kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có ) được nghiệm thu sát hoạch và đơn giá trong hợp đồng .

 1. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thoả thuận trong của hợp đồng.

 1. Đối với hợp đồng theo thời gian:

– Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

– Các khoản ngân sách ngoài mức thù lao cho chuyên viên thì thanh toán theo phương pháp lao lý trong hợp đồng .

 1. Đối với hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%):

Thanh toán theo tỷ suất ( % ) của giá hợp đồng. Tỷ lệ ( % ) cho những lần thanh toán do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Khi bên nhận thầu triển khai xong toàn bộ những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ suất ( % ) giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng việc làm đã triển khai xong được pháp luật trong hợp đồng .

 1. Đối với hợp đồng kết hợp các loại giá hợp đồng:

Việc thanh toán được thực thi tương ứng với những loại hợp đồng trên đây .

Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng:

Việc thanh toán các khối lượng phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp đồng. Trường hợp bổ sung công việc phát sinh thì chủ đầu tư và nhà thầu phải ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo nguyên tắc sau đây:

a ) Trường hợp khối lượng việc làm phát sinh lớn hơn 20 % khối lượng việc làm tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá thì được thanh toán trên cơ sở những bên thống nhất xác lập đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh ;b ) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20 % khối lượng việc làm tương ứng trong hợp đồng ; Thì vận dụng đơn giá trong hợp đồng ; Kể cả đơn giá đã được kiểm soát và điều chỉnh theo thỏa thuận hợp tác của hợp đồng ( nếu có ) để thanh toán ;c ) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt và hợp đồng theo thời hạn thì khi giá nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước vận dụng giải pháp bình ổn giá theo lao lý của Pháp lệnh giá có dịch chuyển không bình thường hoặc khi nhà nước đổi khác chủ trương về thuế, tiền lương tác động ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định hành động góp vốn đầu tư và những bên có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;d ) Đối với hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được kiểm soát và điều chỉnh cho những khối lượng việc làm mà tại thời gian ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ kiểm soát và điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng chừng thời hạn nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành .e ) Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ suất ( % ) : trường hợp có phát sinh hài hòa và hợp lý những việc làm ngoài khoanh vùng phạm vi hợp đồng đã ký ( so với hợp đồng kiến thiết kiến thiết xây dựng là khối lượng nằm ngoài khoanh vùng phạm vi việc làm phải triển khai theo phong cách thiết kế ; so với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài trách nhiệm tư vấn phải triển khai ) .

Quyết toán khối lượng công trình

Đây là khâu sau cuối nhưng rất quan trọng đó là tổng hợp lại những quá trình thanh toán ; Tùy thuộc từng hợp đồng đã ký kết sẽ có những nhu yếu làm hồ sơ quyết toán khác nhau

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới nhất năm 2021 gồm những gì? Xem Tại đây

Thuê chỗ ở có được thanh toán ngân sách lán trại trong quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng Xem Tại đâyVideo hướng dẫn chi tiết cụ thể Hồ sơ thanh toán theo quá trình xem tại đây