Ngày làm việc cuối của chính quyền các quận 2, 9 và Thủ Đức

Sáng 21/1, thông tin từ Sở Nội vụ Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Huỳnh Thanh Nhân, giám đốc sở này đã có văn bản ” khẩn ” gửi UBND quận 2, quận 9 và Quận Thủ Đức về việc 1 số ít nội dung cần quan tâm khi triển khai việc sắp xếp những đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM.Sở Nội vụ Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 14/1, Hội đồng nhân dân TP.Thủ Đức đã có Quyết định triệu tập số 01 về tổ chức triển khai kỳ họp thứ nhất của HĐND TP.Thủ Đức để bầu những chức vụ của HĐND, UBND TP.Thủ Đức .Ngày cuối làm việc của chính quyền các quận 2, 9 và Thủ Đức - Ảnh 1.Ông Uông Chu Lưu ( bìa phải ), Phó quản trị Quốc hội trao Quyết định về việc xây dựng TP.Thủ Đức cho đại diện thay mặt chỉ huy Thành ủy, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh – Ảnh : Quang Phương .

Do đó, để hoạt động của chính quyền địa phương đảm bảo quy định của pháp luật, Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị UBND quận 2, quận 9 và Thủ Đức lưu ý một số nội dung: Về thời điểm chính thức hoạt động của TP.Thủ Đức kể từ kỳ họp thứ nhất của HĐND TP.Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND TP.Thủ Đức thì chính quyền địa phương của TP.Thủ Đức chính thức hoạt động. Chính quyền địa phương tại các quận 2, quận 9 và Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của TP.Thủ Đức thực hiện.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, kể từ ngày 22/1, tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương TP.Thủ Đức thực hiện. Việc sử dụng con dấu của các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương quận 2, quận 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày 21/1.

Được biết, ngày 31/12/2020, Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ việt nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp những đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng thành phố TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM. Đây là lần tiên phong TP. Hồ Chí Minh được xây dựng ” thành phố trong thành phố ” thường trực Trung ương .Việc xây dựng TP.Thủ Đức trên cơ sở nhập hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số của ba quận : 2, 9 và Quận Thủ Đức. Sau khi xây dựng, TP.Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người .Trong thời hạn vừa mới qua, Thành Phố Hồ Chí Minh đã triển khai công bố một số ít quyết định hành động về việc sắp xếp những cơ quan chức năng của những quận 2, quận 9 và Quận Thủ Đức thành cơ quan chức năng của TP.Thủ Đức như : Sáp nhập 3 đơn vị Chi cục THADS Quận, 2, Quận 9 thành Chi cục THADS TP.Thủ Đức ; Thành lập và trao quyết định hành động chỉ định chức vụ chánh án, phó chánh án TAND TP.Thủ Đức …