Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Hợp Tác Xã Cập Nhật 2022

11. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đổi khác giám đốc hợp tác xã10. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ biến hóa giám đốc hợp tác xã của ACC ?9. Khách hàng cần làm gì khi sử dụng vụ biến hóa giám đốc hợp tác xã của ACC ?

5. Có thể ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục thay đổi giám đốc của Hợp tác xã không?

2. Vai trò của Giám đốc trong Hợp tác xã là gì ?Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Hợp Tác Xã
Giám đốc là người được ủy quyền đại diện thay mặt hợp tác xã triển khai những thanh toán giao dịch vì quyền lợi của hợp tác xã với đối tác chiến lược, người mua và cơ quan nhà nước. Nhưng một khi giám đốc gặp yếu tố nào đó không hề liên tục thì hợp tác xã phải triển khai thủ tục đổi khác giám đốc .

Vậy thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã thực hiện như thế nào?ACC đơn vị chuyên pháp lý doanh nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về thủ tục này. Mời các bạn tham khảo bài viết sau!

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một điều của Luật Hợp tác xã;
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và ché độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.
 • Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT).

2. Vai trò của Giám đốc trong Hợp tác xã là gì?

Giám đốc ( tổng giám đốc ) là người quản lý và điều hành hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .

Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của hội đồng quản trị;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị;
 • Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm;
 • Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định;
 • Tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị;
 • Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của hội đồng quản trị;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị;
 • Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm;
 • Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định;
 • Tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị;
 • Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trường hợp giám đốc ( tổng giám đốc ) do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê thì ngoài việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm trên còn phải triển khai quyền hạn và trách nhiệm theo hợp đồng lao động và có thể được mời tham gia cuộc họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị .

3. Điều kiện trở thành giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 • Giám đốc (tổng giám đốc) phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ.
 • Những người sau đây không được là giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:
  • Đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
  • Đã bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sở hữu, các tội phạm về quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

4. Hồ sơ thay đổi giám đốc của Hợp tác xã bao gồm những gì?

Khi đổi khác người đại diện theo pháp luật thì hợp tác xã phải ĐK với cơ quan đã cấp giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để được cấp giấy ghi nhận ĐK mới .

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-7 Thông tư 07/2019/TT-BKHDT;
 • Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

5. Có thể ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục thay đổi giám đốc của Hợp tác xã không?

Trường hợp người xây dựng hợp tác xã, hợp tác xã chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể khác nộp hồ sơ ĐK hợp tác xã, nhận hiệu quả xử lý thủ tục ĐK hợp tác xã thì phải có sách vở sau :

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian giải quyết thay đổi giám đốc hợp tác xã:

Trong thời hạn 5 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan ĐK hợp tác xã thực thi việc ĐK biến hóa nội dung ĐK của hợp tác xã và cấp giấy ghi nhận ĐK mới cho hợp tác xã .
Khi được cấp giấy ghi nhận ĐK mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy ghi nhận ĐK đã được cấp trước đó .
Nếu không thực thi ĐK biến hóa nội dung ĐK của hợp tác xã thì cơ quan ĐK hợp tác xã thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do cho hợp tác xã biết .

7. Nơi nhận hồ sơ thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã:

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính .

8. Lệ phí thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã:

Mức lệ phí đơn cử do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương quyết định hành động ( địa thế căn cứ pháp luật tại Thông tư số 250 / năm nay / TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ) .

9. Khách hàng cần làm gì khi sử dụng vụ thay đổi giám đốc hợp tác xã của ACC?

Khi có nhu cầu dùng dịch vụ thay đổi giám đốc hợp tác xã của ACC khách hàng sẽ được gọi điện thoại lắng nghe về nhu cầu của khách, tư vấn và báo giá dịch vụ.

Sau khi hai bên ký hợp đồng, nhân viên của ACC sẽ liên hệ với người mua để soạn hồ sơ, đại diện người mua đi nộp và nhận hiệu quả ở những cơ quan ban ngành. Khách hàng chỉ cần cung ứng thông tin và sách vở mà không cần phải đi lại nhiều .

10. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ thay đổi giám đốc hợp tác xã của ACC?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng.
 • Thời gian làm dịch vụ nhanh chóng và đơn giản nhất:
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, xuống cơ sở của khách hàng khảo sát, tư vấn, lấy hồ sơ để đảm bảo việc được cấp phép.
 • ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước;

11. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đổi khác giám đốc hợp tác xã

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thay đổi giám đốc hợp tác xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính .

Thời gian giải quyết thay đổi giám đốc hợp tác xã

Trong thời hạn 5 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Mọi đối tường có thể trở thành giám đốc hợp tác xã

Câu vấn đáp là không cần phải phân phối đủ điều kiện kèm theo thì mới trở thành giám đốc hợp tác xã

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm về thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

 

✅ Thủ tục: ⭕ thay đổi giám đốc hợp tác xã
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Đánh giá post