Mẫu Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào

Ngày đăng : 03/05/2017, 20 : 30

biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào mẫu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu nội bộ, phiếu yêu cầu nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, nghiệm thu vét hữu cơ, nghiệm thu đào nền, đắp nền k95, đắp k98, lu lèn cấp phối đá dăm, trọn bộ HSNT CÔNG TY CỔ PHẦN Số: 001/BBPDVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN PHÊ DUYỆT DANH MỤC VẬT LIỆU ĐẦU VÀO Gói thầu : XD đường tuyến đoạn X52-ĐL Nguyễn Tất Thành Công trình: Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh GĐ1 (phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2014, công trình gói thầu I Căn pháp lý: – Hồ sơ thiết thiết kế Bản vẽ thi công Chủ đầu tư: duyệt văn số 9256/QĐ-BTL ngày 20 tháng 08 năm 2014; – Hợp đồng xây dựng số /HĐXD ngày 20 tháng 08 năm 2014 ký kết Công ty CP việc thi công xây dựng gói thầu Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162); – Căn vào hồ sơ đề xuất Nhà thầu II Thành phần tham gia gồm có: Đại diện Chủ đầu tư: THƯỜNG TRỰC CÁC BQLDAXD CĂN CỨ QS CAM RANH – Ông: Chức vụ: Phó trưởng phận thường trực – Ông: Chức vụ: Trợ lý kỹ thuật Đại diện Tư vấn giám sát: CÔNG TY CPTVGSCLCT – Ông: Chức vụ: Trưởng Tư vấn giám sát – Ông: Chức vụ: Tư vấn giám sát Đại diện Ban huy công trình: CÔNG TY CP – Ông: Chức vụ: Chỉ huy trưởng III Nội dung: – Sau khảo sát tình hình thực tế nguồn vật liệu địa bàn khu vực thi công Gói thầu Công ty CP xin đệ xuất nguồn vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu gồm: STT Tên vật tư vật liệu Đá 1×2, đá 2×4,đá 4×6, đá hộc, CPĐD loại 1, CPĐD loại Cát vàng, Cát xây Đất đắp đường Cát đắp đường Thép loại Ống cống ly tâm D1000 Ống nhựa PVC Vải địa kỹ thuật Nguồn gốc cung cấp – Mỏ đá Hòn Rồng, Cam Ranh – Mỏ cát Suối Dầu, Cam Lâm – Mỏ đất Hòn Hèo,Vạn Ninh – Mỏ đất dọc tuyến – Thép Pomina d6,d8(SD295) -Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Trường Sơn – Công ty CP nhựa Bình Minh, Đ/c:240 Hậu Giang,Phường 9,Quận 6,Tp Hồ Chí Minh -Vải địa kỹ thuật không dệt HD 16C Địa chỉ:Công ty CPĐT TM VNT(Đ/c Lô K05B đường số 02 khu công nghiệp Long Hậu – Cần Giuộc – Long An) IV Kết luận: Đồng ý cho Nhà thầu sử dụng loại vật liệu có nguồn gốc xuất xứ nêu để thi công gói thầu – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT ………………… …………………… ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG …………………… CÔNG TY CỔ PHẦN Số: 01/YCNTVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Cam Ranh, ngày 21 tháng 10 năm 2014 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Dự án Gói thầu số Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành : Phần công trình tuyến : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Kính gửi: Tổ Tư vấn giám sát – Công ty CPTVGS CLCT – Căn vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; – Hợp đồng thi công xây dựng số /2014/HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP việc thi công xây dựng gói thầu số – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) – Tài liệu dẫn kỹ thuật – Căn vào hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư phê duyệt; – Căn vào nhật ký thi công Hiện đơn vị thi công nhập vật liệu: Đá 1×2, đá 2×4, đá 4×6, đá hộc hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt Đơn vị thi công kính đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành tổ chức nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình Thời gian kiểm tra, Ngày kiểm tra, TT Hạng mục công việc nghiệm thu nghiệm thu Vật liệu Đá 1×2, Đá 2×4, Đá 4×6 7h30’ 22/10/2014 BCH CÔNG TRÌNH ………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Cam Ranh, ngày 22 tháng 10 năm 2014 BIÊN BẢN SỐ: 01/ NTVLĐV NGHIỆM THU VẬT LIỆU, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Dự án Gói thầu số Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành : Phần công trình tuyến : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Đối tượng nghiệm thu: Vật liệu Đá 1×2, Đá 2×4, Đá 4×6, đá hộc Thành phần tham gia gồm: a Tư vấn giám sát: Công ty CPTVGSCLCT – Ông: Nguyễn Văn A Chức vụ: Tư vấn giám sát b Ban huy công trình: Công ty CP – Ông: Đặng Quang A Chức vụ: CHT công trình Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 07 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2014 Kết thúc: 08 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2014 Tại công trường xây dựng Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Về tài liệu làm nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01/YCNTVL ngày 21 tháng 10 năm 2014 + Biên lấy mẫu số: 01/BBLM + Kết thí nghiệm vật liệu đá phòng LASXD lập + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: TCVN 7572:2006 Phương pháp thí nghiệm vật liệu đá xây dựng TCVN 1771:1987 Đá dăm, sỏi dùng xây dựng-yêu cầu kỹ thuật + Hợp đồng thi công xây dựng số /2014/HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP việc thi công xây dựng gói thầu số – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) +Tài liệu dẫn kỹ thuật Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ đầu tư văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu + Các văn liên quan khác: b Về chất lượng công việc xây dựng: STT Tên chủng loại vật liệu Nội dung kiểm tra P/P kiểm tra Đá 1×2, đá 2×4, đá 4×6 Đá hộc Kích thước hạt, độ TCVN 7572:2006 Kết Ghi Đạt c Các ý kiến khác (nếu có) Kết luận: X Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý đưa vật liệu vào sử dụng TƯ VẤN GIÁM SÁT BCH CÔNG TRÌNH Không chấp nhận nghiệm thu yêu cầu đưa vât liệu khỏi công trường CÔNG TY CỔ PHẦN Số: 02/YCNTVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 07 tháng11 năm 2014 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Dự án Gói thầu số Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành : Móng mặt đường : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Kính gửi: Tổ Tư vấn giám sát – Công ty CPTVGS CLCT – Căn vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; – Hợp đồng thi công xây dựng số ./2014/HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP việc thi công xây dựng gói thầu số – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) – Tài liệu dẫn kỹ thuật – Căn vào hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư phê duyệt; – Căn vào nhật ký thi công Hiện đơn vị thi công nhập vật liệu: Cấp phối đá dăm loại I, loại II hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt Đơn vị thi công kính đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành tổ chức nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình Thời gian kiểm Ngày kiểm tra, TT Hạng mục công việc tra, nghiệm thu nghiệm thu Vật liệu Cấp phối đá dăm loại I, 9h00’ 08/11/2014 cấp phối đá dăm loại II BCH CÔNG TRÌNH ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 08 tháng 11 năm 2014 BIÊN BẢN SỐ: 02/NTVLĐV NGHIỆM THU VẬT LIỆU, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Dự án : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) Gói thầu số : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Hạng mục Địa điểm xây dựng : Nền đường : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Đối tượng nghiệm thu: Cấp phối đá dăm loại I, cấp phối đá dăm loại II Thành phần tham gia gồm: a Tư vấn giám sát: Công ty CPTVGSCLCT – Ông: …………………… Chức vụ: Tư vấn giám sát b Ban huy công trình: Công ty CP – Ông: Chức vụ: CHT công trình Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 09 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2014 Kết thúc: 10 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2014 Tại công trường xây dựng Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Về tài liệu làm nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 02/YCNTVL ngày 07 tháng 11 năm 2014 + Biên lấy mẫu số: 02/BBLM + Kết thí nghiệm Cấp phối đá dăm phòng thí nghiệm LASXD lập + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: 22 TCN 334-06 Quy trình thi công nghiệm thu lớp móng CPĐD 22 TCN 333-06 Đầm nén đất, đá dăm phòng thí nghiệm + Hợp đồng thi công xây dựng số ./2014/HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP việc thi công xây dựng gói thầu số – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) +Tài liệu dẫn kỹ thuật + Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ đầu tư văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu + Các văn liên quan khác: b Về chất lượng công việc xây dựng: STT Tên chủng loại vật liệu Nội dung kiểm tra P/P kiểm tra Cấp phối đá dăm loại I,II Thành phần hạt, mối QH dung trọng – độ ẩm, CBR 22TCN 333-06 Kết Ghi Đạt c Các ý kiến khác (nếu có) TƯ VẤN GIÁM SÁT BCH CÔNG TRÌNH Kết luận: X Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý đưa vật liệu vào sử dụng Không chấp nhận nghiệm thu yêu cầu đưa vât liệu khỏi công trường CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-243 Số: 03/YCNTVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Cam Ranh, ngày 21 tháng 10 năm 2014 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Phần công trình tuyến : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Kính gửi: Tổ Tư vấn giám sát – Công ty CPTVGS CLCT – Căn vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; – Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) – Tài liệu dẫn kỹ thuật – Căn vào hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư phê duyệt; – Căn vào nhật ký thi công Hiện đơn vị thi công nhập vật liệu: cát dùng cho bê tông và vữa xây hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt Đơn vị thi công kính đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành tổ chức nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình Thời gian kiểm tra, Ngày kiểm tra, TT Hạng mục công việc nghiệm thu nghiệm thu Vật liệu cát dùng cho bê tông và vữa xây 7h00’ 22/10/2014 BCH CÔNG TRÌNH Đặng Quang Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Cam Ranh, ngày 22 tháng 10 năm 2014 BIÊN BẢN SỐ: 03/NTVLĐV NGHIỆM THU VẬT LIỆU, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Phần công trình tuyến : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Đối tượng nghiệm thu:Vật liệu cát dùng cho bê tông và vữa xây(mỏ Suối Dầu) Thành phần tham gia gồm: a Tư vấn giám sát: Công ty CPTVGSCLCT – Ông: Nguyễn Văn Huấn Chức vụ: Tư vấn giám sát b Ban huy công trình: Công ty CP ACC-243 – Ông: Đặng Quang Trung Chức vụ: CHT công trình Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 07 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2014 Kết thúc: 08 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2014 Tại công trường xây dựng Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Về tài liệu làm nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 03/YCNTVL ngày 21 tháng 10 năm 2014 + Biên lấy mẫu số 03/BBLM + Kết thí nghiệm vật liệu cát dùng cho bê tông và vữa xây phòng LASXD71 lập + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: Đặng Quang Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 26 tháng 10 năm 2014 BIÊN BẢN SỐ: 05/NTCP NGHIỆM THU CẤP PHỐI BÊ TÔNG Dự án Hạng mục : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Phần công trình tuyến Địa điểm xây dựng : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Gói thầu số 56 Đối tượng nghiệm thu: Cấp phối bê tông đá 1×2 M200, đá 1×2 M250 Thành phần tham gia gồm: a Tư vấn giám sát: Công ty CPTVGSCLCT – Ông: Nguyễn Văn Huấn Chức vụ: Tư vấn giám sát b Ban huy công trình: Công ty CP ACC-243 – Ông: Đặng Quang Trung Chức vụ: CHT công trình Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 13 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2014 Kết thúc: 14 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2014 Tại công trường xây dựng Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Về tài liệu làm nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 05/YCNTCP ngày 25/10/2014 + Bản thiết kế thành phần cấp phối bê tông phòng thí nghiệm LASXD71 lập ngày / /2014 + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: TCVN 3118-93:Phương pháp xác định cường độ bê tông + Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) +Tài liệu dẫn kỹ thuật Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ đầu tư văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu + Các văn liên quan khác: b Về chất lượng công việc xây dựng: STT Tên chủng loại vật liệu Bê tông đá 1×2 M200 Bê tông đá 1×2 M250 Nội dung kiểm tra P/P kiểm tra Kết Ghi c Các ý kiến khác (nếu có) TƯ VẤN GIÁM SÁT BCH CÔNG TRÌNH Nguyễn Văn Huấn Đặng Quang Trung Kết luận: X Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý đưa vật liệu vào sử dụng Không chấp nhận nghiệm thu yêu cầu đưa vât liệu khỏi công trường CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-243 Số: 06/YCNTVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 27 tháng 10 năm 2014 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Nền đường : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Kính gửi: Tổ Tư vấn giám sát – Công ty CPTVGS CLCT – Căn vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; – Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) – Tài liệu dẫn kỹ thuật – Căn vào hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư phê duyệt; – Căn vào nhật ký thi công Hiện đơn vị thi công nhập vật liệu: Đất đắp K95, K98 hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt Đơn vị thi công kính đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành tổ chức nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình Thời gian kiểm tra, Ngày kiểm tra, TT Hạng mục công việc nghiệm thu nghiệm thu Vật liệu Đất đắp K95, K98 9h30’ 28/10/2014 BCH CÔNG TRÌNH Đặng Quang Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 28 tháng 10 năm 2014 BIÊN BẢN SỐ: 06/NTVLĐV NGHIỆM THU VẬT LIỆU, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Nền đường : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Đối tượng nghiệm thu: Vật liệu Đất đắp K95, K98 Thành phần tham gia gồm: a Tư vấn giám sát: Công ty CPTVGSCLCT – Ông: Nguyễn Văn Huấn Chức vụ: Tư vấn giám sát b Ban huy công trình: Công ty CP ACC-243 – Ông: Đặng Quang Trung Chức vụ: CHT công trình Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2014 Kết thúc: 10 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2014 Tại công trường xây dựng Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Về tài liệu làm nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 06/YCNTVL ngày 27/10/2014 + Biên lấy mẫu số: 06/BBLM + Kết thí nghiệm đất đắp K98, K95 phòng thí nghiệm LASXD71 lập + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: TCVN 4447-2012 Công tác đất – QP thi công nghiệm thu 22 TCN 333-06 Đầm nén đất, đá dăm phòng thí nghiệm + Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) +Tài liệu dẫn kỹ thuật + Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ đầu tư văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu + Các văn liên quan khác: b Về chất lượng công việc xây dựng: STT Tên chủng loại vật liệu Nội dung kiểm tra Đất đắp K95;K98 Thành phần hạt, dung trọng, độ ẩm, giới hạn chảy, CBR P/P kiểm tra Kết Ghi 22TCN 333-06; Đạt AASHTO T89-90 c Các ý kiến khác (nếu có) TƯ VẤN GIÁM SÁT BCH CÔNG TRÌNH Nguyễn Văn Huấn Đặng Quang Trung Kết luận: X Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý đưa vật liệu vào sử dụng Không chấp nhận nghiệm thu yêu cầu đưa vât liệu khỏi công trường CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-243 Số: 07/YCNTVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 27 tháng 10 năm 2014 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Nền đường : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Kính gửi: Tổ Tư vấn giám sát – Công ty CPTVGS CLCT – Căn vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; – Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) – Tài liệu dẫn kỹ thuật – Căn vào hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư phê duyệt; – Căn vào nhật ký thi công Hiện đơn vị thi công nhập vật liệu: Cát đắp đường hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt Đơn vị thi công kính đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành tổ chức nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình Thời gian kiểm tra, Ngày kiểm tra, TT Hạng mục công việc nghiệm thu nghiệm thu Vật liệu Cát đắp K95 13h30’ 28/10/2014 BCH CÔNG TRÌNH Đặng Quang Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 28 tháng 10 năm 2014 BIÊN BẢN SỐ: 07/NTVLĐV NGHIỆM THU VẬT LIỆU, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Nền đường : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Đối tượng nghiệm thu: Vật liệu Cát đắp đường K95 Thành phần tham gia gồm: a Tư vấn giám sát: Công ty CPTVGSCLCT – Ông: Nguyễn Văn Huấn Chức vụ: Tư vấn giám sát b Ban huy công trình: Công ty CP ACC-243 – Ông: Đặng Quang Trung Chức vụ: CHT công trình Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 13 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2014 Kết thúc: 14 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2014 Tại công trường xây dựng Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Về tài liệu làm nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 07/YCNTVL ngày 27/10/2014 + Biên lấy mẫu số: 07/BBLM + Kết thí nghiệm cát đắp K95 phòng thí nghiệm LASXD71 lập + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: TCVN 4447-2012 Công tác đất – QP thi công nghiệm thu 22 TCN 333-06 Đầm nén đất, đá dăm phòng thí nghiệm + Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) + Tài liệu dẫn kỹ thuật + Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ đầu tư văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu + Các văn liên quan khác: b Về chất lượng công việc xây dựng: STT Tên chủng loại vật liệu Nội dung kiểm tra P/P kiểm tra Cát đắp đường Dung trọng, độ ẩm 22 TCN 333-06 TƯ VẤN GIÁM SÁT BCH CÔNG TRÌNH Nguyễn Văn Huấn Đặng Quang Trung Kết Ghi Đạt c Các ý kiến khác (nếu có) Kết luận: X Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý đưa vật liệu vào sử dụng Không chấp nhận nghiệm thu yêu cầu đưa vât liệu khỏi công trường CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-243 Số: 08/YCNTVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 28 tháng 10 năm 2014 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Phần công trình tuyến : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Kính gửi: Tổ Tư vấn giám sát – Công ty CPTVGS CLCT – Căn vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; – Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) – Tài liệu dẫn kỹ thuật – Căn vào hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư phê duyệt; – Căn vào nhật ký thi công Hiện đơn vị thi công nhập vật liệu: Thép Pomina D6, D8 hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt Đơn vị thi công kính đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành tổ chức nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình Thời gian kiểm Ngày kiểm tra, TT Hạng mục công việc tra, nghiệm thu nghiệm thu Vật liệu đầu vào thép Pomina D6; D8; 08h00’ 29/10/2014 BCH CÔNG TRÌNH Đặng Quang Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 29 tháng 10 năm 2014 BIÊN BẢN SỐ: 08/NTVLĐV NGHIỆM THU VẬT LIỆU, SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Phần công trình tuyến : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Đối tượng nghiệm thu: Vật liệu đầu vào thép Pomina D6; D8; Thành phần tham gia gồm: a Tư vấn giám sát: Công ty CPTVGSCLCT – Ông: Nguyễn Văn Huấn Chức vụ: Tư vấn giám sát b Ban huy công trình: Công ty CP ACC-243 – Ông: Đặng Quang Trung Chức vụ: CHT công trình Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2014 Kết thúc: 09 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2014 Tại công trường xây dựng Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Về tài liệu làm nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 08/YCNTVL ngày 28/10/2014 + Biên lấy mẫu số: 08/BBLM + Kết thí nghiệm thu vật liệu thép phòng thí nghiệm LASXD71 lập + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: TCVN 1651-2008 Thép xây dựng + Hồ sơ xuất xứ, Chứng kỹ thuật xuất xưởng: + Các chứng chất lượng sản phẩm thép + Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) +Tài liệu dẫn kỹ thuật + Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ đầu tư văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu + Các văn liên quan khác: Không b Về chất lượng công việc xây dựng: STT Tên chủng loại vật liệu Nội dung kiểm tra P/P kiểm tra Thép Pomina Φ6; Φ8 Giới hạn chảy; giới hạn bền; độ giãn, góc uốn, Máy thử: kiểu WE-1000KN-TQ TƯ VẤN GIÁM SÁT BCH CÔNG TRÌNH Nguyễn Văn Huấn Đặng Quang Trung Kết Ghi Đạt c Các ý kiến khác (nếu có) Kết luận: X Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý đưa vật liệu vào sử dụng Không chấp nhận nghiệm thu yêu cầu đưa vât liệu khỏi công trường CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-243 Số: 09/YCNTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 29 tháng 10 năm 2014 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Dự án Gói thầu số 56 Hạng mục Địa điểm xây dựng : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 : Phần công trình tuyến : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Kính gửi: Tổ Tư vấn giám sát – Công ty CPTVGS CLCT – Căn vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; – Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) – Tài liệu dẫn kỹ thuật – Căn vào hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư phê duyệt; – Căn vào nhật ký thi công Đơn vị thi công kính đề nghị đơn vị Tư vấn giám sát tiến hành tổ chức nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình Thời gian kiểm Ngày kiểm tra, TT Hạng mục công việc tra, nghiệm thu nghiệm thu Vữa M100 dùng cho cấu kiện công trình 08h00’ 30/10/2014 BCH CÔNG TRÌNH Đặng Quang Trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 30 tháng 10 năm 2014 BIÊN BẢN SỐ: 09/NTCP NGHIỆM THU THÀNH PHẦN CẤP PHỐI Dự án : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Quân Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ lữ đoàn 162) Gói thầu số 56 : Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành Km13+000 -:- Km14+000 Hạng mục : Phần công trình tuyến Địa điểm xây dựng : Bán đảo Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa Đối tượng nghiệm thu: Vữa M100 dùng cho cấu kiện công trình Thành phần tham gia gồm: a Tư vấn giám sát: Công ty CPTVGSCLCT – Ông: Nguyễn Văn Huấn Chức vụ: Tư vấn giám sát b Ban huy công trình: Công ty CP ACC-243 – Ông: Đặng Quang Trung Chức vụ: CHT công trình Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 13 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2014 Kết thúc: 14 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2014 Tại công trường xây dựng Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Về tài liệu làm nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 09/YCNTCP ngày 29/10/2014 + Bản thiết kế thành phần cấp phối vữa xây phòng thí nghiệm LASXD71 lập ngày / /2014 + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: TCVN 3118-93: Phương pháp xác định cường độ bê tông + Hợp đồng thi công xây dựng số /HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 ký kết Công ty CP ACC-243 việc thi công xây dựng gói thầu số 56 – Xây dựng đường tuyến đoạn X52 – ĐL Nguyễn Tất Thành – Km13+000 -:- Km14+000 Thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Cam Ranh giai đoạn (Phần đường giao thông kè bờ bảo vệ Lữ đoàn 162) +Tài liệu dẫn kỹ thuật Nhật ký thi công, nhật ký giám sát Chủ đầu tư văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu + Các văn liên quan khác: b Về chất lượng công việc xây dựng: STT Tên chủng loại vật liệu Nội dung kiểm tra P/P kiểm tra Vữa M100 dùng cho cấu kiện công trình Độ linh động, cường độ Căn tài liệu thí nghiệm TƯ VẤN GIÁM SÁT BCH CÔNG TRÌNH Nguyễn Văn Huấn Đặng Quang Trung Kết Ghi Đạt c Các ý kiến khác (nếu có) Kết luận: X Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý đưa vật liệu vào sử dụng Không chấp nhận nghiệm thu yêu cầu đưa vât liệu khỏi công trường … nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 08/YCNTVL ngày 28/10/2014 + Biên lấy mẫu số: 08/BBLM + Kết thí nghiệm thu vật liệu thép phòng thí nghiệm LASXD71 lập + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu. .. nghiệm thu: + Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 06/YCNTVL ngày 27/10/2014 + Biên lấy mẫu số: 06/BBLM + Kết thí nghiệm đất đắp K98, K95 phòng thí nghiệm LASXD71 lập + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công Chủ đầu. .. chấp thu n + Danh mục tính đối tượng nghiệm thu: + Tiêu chuẩn, qui phạm nghiệm thu áp dụng: TCVN 4447-2012 Công tác đất – QP thi công nghiệm thu 22 TCN 333-06 Đầm nén đất, đá dăm phòng thí nghiệm

– Xem thêm –

Xem thêm: Mẫu Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, Mẫu Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào,