1 .Em cần làm gì để rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh 2 . Đảng và nhà nước ta đã đưa ra những chủ trương gì để tăng cường hợp tác

1. Em cần :
– Rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh .
– Luôn chăm sóc đến tình hình quốc tế và Nước Ta .

– Có thái độ hữu nghị, đoàn kết với người nước ngoài trong giao tiếp.

– Tham gia những hoạt động giải trí trong học tập, lao động và những hoạt động giải trí tinh thần khác
2. Đảng và nhà nước đã :
– Coi trọng tăng cường hợp tác trong khu vực và trên quốc tế .
– Nguyên tắc : Tôn trọng độc lập, chủ quyển và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ .
– Giải quyết xích míc bằng đàm phán, thương lượng .
3. Hợp tác là :
– Hợp tác là cùng chung sức thao tác, giúp sức, tương hỗ lẫn nhau trong việc làm, nghành nghề dịch vụ nào đó vì quyền lợi chung .
– Ý nghĩa của hợp tác cùng tăng trưởng là :
– Hợp tác quốc tế để cùng nhau xử lý những yếu tố bức xúc mang tính toàn thế giới .
– Giúp đỡ tạo điều kiện kèm theo cho những nước nghèo tăng trưởng .
– Để đạt được tiềm năng tự do cho toàn quả đât .
4. Hoà bình là :
– Là mối quan hệ hiểu biết tôn trọng bình đẳng giữa những vương quốc, dân tộc bản địa, giữa con người với con người .
– Là khát vọng của quả đât .
– Chúng ta cần :
– Toàn quả đât cần ngăn ngừa cuộc chiến tranh, bảo vệ tự do. Lòng yêu tự do bộc lộ mọi nơi mọi lúc giữa con người
– Đảng ta đã và đang tích cực vì sự nghiệp bảo vệ độc lập và công lý trên quốc tế .

5.Dân chủ là :

– Mọi người được biết được cùng tham gia .
– Mọi người góp quan điểm triển khai kiểm tra giám sát .
* Kỉ luật là :
– Tuân theo pháp luật của hội đồng
– Hành động thống nhất để đạt chất lượng cao .
Chúng ta cần :
– Tạo ra sự thống nhất cao về nhận nhận thức, ý trí và hành vi .
– Tạo điều kiện kèm theo cho sự tăng trưởng của mỗi cá thể
– Xây dựng xã hội tăng trưởng về mọi mặt .
6. Tự chủ là :
– Tự chủ là làm chủ bản thân .
– Người biết tự chủ là người làm chủ được tâm lý, tình cảm, hành vi của mình trong mọi thực trạng, điều kiện kèm theo của đời sống .
* Học sinh cần :
– Suy nghĩ kĩ trước khi nói và hành vi .
– Xem xét thái độ, lời nói, hành vi, việc làm của mình đúng hay sai .
– Biết rút kinh nghiệm tay nghề và sửa chữa thay thế .
* Một số câu cao dao tục ngữ là :

-Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận

– Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
– Hay không lây hèn, sen không lây bùn