[Download] Tải Mẫu đơn Xin Việc Ngân Hàng AgriBank – Tải Về File Word, PDF | SGTT

Mẫu đơn xin việc ngân hàng nhà nước AgriBank
Mẫu đơn xin việc ngân hàng nhà nước AgriBank
Nội dung Text : Mẫu đơn xin việc ngân hàng nhà nước AgriBank

Download

Bạn đang xem : [ Download ] Tải Mẫu đơn xin việc ngân hàng nhà nước AgriBank – Tải về File Word, PDF
Mẫu đơn thông tin ứng viên vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – AgriBank dành cho những bạn muốn xin vào ngành ngân hàng nhà nước tìm hiểu thêm. Hy vọng những bạn sẽ tìm được việc làm tốt. Mời những bạn tìm hiểu thêm “ Mẫu đơn xin việc ngân hàng nhà nước AgriBank ” sau đây. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin việc ngân hàng AgriBank File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin việc ngân hàng nhà nước AgriBank

Mô tả tài liệu

Nội dung Text : Mẫu đơn xin việc ngân hàng nhà nước AgriBank

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN I. THÔNG TIN VỊ TRÍ DỰ TUYỂN Vị trí dự tuyển : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Ảnh 4 x 6 Mã số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nơi ĐK thao tác ( ghi tên Trụ sở, ví dụ : Chi nhánh Đông Anh ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Mức lương đề xuất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … II. LÝ LỊCH BẢN THÂN Họ và tên : … … … … … … … … … … Ngày sinh : … .. / …. / … … Nơi sinh … … … … … … Giới tính : Nam  Nữ  Nơi ĐK Hộ khẩu thường trú : Số CMND : cấp ngày … …. / … … .. / … .. … tại Công an : … … … … … … … … … … … … … … … … … Nơi ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ngày vào Đảng : … .. / … .. / … .. Nơi kết nạp Đảng : … … … … … … … … … … … … … … Dân tộc : … … … … … … … Tình trạng hôn nhân gia đình :  Độc thân  Đã lập mái ấm gia đình Chiều cao : … … … … … … … … … … … … … … … … … ….  Ly hôn Cân nặng : … … … … … … … … … … … … … … … … … Địa chỉ liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … .. Email : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Trình độ Đại học Trường giảng dạy Ngành học Xếp loại Năm triển khai xong  Trên Đại học  Các chứng từ khác : Anh văn :  TOEIC … ..  TOEFL … ..  IELTS … …. Ngoại ngữ khác : IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Thời gian Từ Đến Đơn vị công tác làm việc Vị trí Mức lương Lý do thôi việc V. KINH NGHIỆM ( Các việc làm chính đã triển khai ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. VI. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. VII. KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT ( nêu vắn tắt trong quy trình học tập và công tác làm việc ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. VIII. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH ( Bố, mẹ, anh chị em, vợ ( chồng ), con ) TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp – Nơi thao tác IX. BẠN BIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỪ ĐÂU ?  Website của Agribank  Trang web khác  Bạn bè, người quen  Báo giấy  Khác ( ghi đơn cử ) : Tôi xin cam kết ràng buộc những thông tin phân phối trên đây là đúng chuẩn và vừa đủ, nếu có gì sai khác, tôi xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. … … … … …, ngày tháng 10 năm 2011 ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN ( ký và ghi rõ họ tên ) ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ ( dành cho bộ phận nhận hồ sơ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Download tài liệu Mẫu đơn xin việc ngân hàng nhà nước AgriBank File Word, PDF về máy