Phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” | Tạp chí Thi đua khen thưởng

TĐKT – Tối 11/10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Thành Phố Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ( TĐKT ) Trung ương tổ chức triển khai Lễ phát động trào lưu thi đua ” Doanh nghiệp Nước Ta hội nhập và phát triển “, đồng thời biểu dương những người kinh doanh tiêu biểu vượt trội trong cả nước, nhằm mục đích cổ vũ, động viên, phát huy vai trò tiên phong của giới người kinh doanh trong phát triển kinh tế tài chính, xã hội và hội nhập quốc tế .

 

Thủ tướng nhà nước Nguyễn Xuân Phúc phát động thi đua

Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương. Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương, lãnh đạo, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thực hiện chủ đề ” Đoàn kết, phát minh sáng tạo, thi đua thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “, thời hạn qua, những doanh nghiệp trong cả nước đã tổ chức triển khai nhiều trào lưu thi đua thiết thực, hiệu suất cao với tiêu chuẩn, nội dung và khẩu hiệu hành vi tương thích với từng mô hình hoạt động giải trí. Các trào lưu thi đua đã góp thêm phần nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao trong sản xuất, kinh doanh thương mại, phát huy tính phát minh sáng tạo, tích cực của người lao động, liên tục đẩy nhanh tái cơ cấu tổ chức, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ; thực thi chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp đã lan rộng ra quy mô phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp vốn đầu tư trang thiết bị văn minh, lan rộng ra sản xuất, tuyển dụng thêm nhiều lao động, lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư và tăng cường xuất khẩu … Qua đó, xử lý việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, tăng tích tụ vốn, nâng cao giá trị xuất khẩu, giảm nhập siêu, góp thêm phần tăng thu ngân sách, từng bước khẳng định chắc chắn vị thế của doanh nghiệp Nước Ta trong khu vực và quốc tế .

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng và được tặng thưởng những phần thưởng cao quý. 

Phát động phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi nền kinh tế phải có một bước chuyển căn bản về chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để hội nhập thành công và phát triển bền vững. Để làm được điều này, các doanh nghiệp Việt Nam phải đóng vai trò nòng cốt. Chủ trương của Chính phủ đối với phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay là: nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế; hình thành được các sản phẩm (thương hiệu) Việt danh tiếng, mang tầm khu vực và thế giới; thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu. Để cụ thể hóa chủ trương này của Chính phủ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp. Ba đồng hành là: đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng hành trong hoàn thiện thể chế pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân. Năm hỗ trợ là: hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động; hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Các bộ, ban, ngành, địa phương và Hội đồng TĐKT những cấp cần liên tục thay đổi công tác làm việc TĐKT, tôn vinh và nhân rộng những doanh nghiệp, người kinh doanh tiêu biểu vượt trội, có cách làm hay, phát minh sáng tạo, hiệu suất cao, có góp phần lớn cho xã hội. Thủ tướng lôi kéo mỗi doanh nghiệp, người kinh doanh hãy phát huy niềm tin yêu nước, tự tôn dân tộc bản địa, chung sức đồng lòng, đoàn kết, biểu lộ bản lĩnh, trí tuệ, tập hợp thành sức mạnh thời đại của hội đồng doanh nghiệp Nước Ta, nỗ lực vượt qua những khó khăn vất vả, thử thách để liên tục khởi nghiệp và phát triển vững chắc, làm giàu cho mình, vì sự vững mạnh của hội đồng doanh nghiệp, vì sự thịnh vượng của quốc gia trong xu thế hội nhập quốc tế lúc bấy giờ .
Nhân dịp này, 100 người kinh doanh tiêu biểu vượt trội xuất sắc đã được trao tặng cúp Thánh Gióng .
Phương Thanh