Dịch vụ khai báo thuế – Báo cáo thuế ban đầu, thuế tháng, quý

Dịch vụ khai báo thuế bắt đầu, báo cáo giải trình thuế hàng tháng, báo cáo giải trình thuế quý được những công ty sử dụng nhiều lúc bấy giờ. Bởi nó giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn, ngân sách và hạn chế những sai sót khi phải thao tác với những cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước .

Dịch vụ Kế toán báo cáo thuế Hoàn Cầu Office chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo thuế giá rẻ – Giải pháp tối ưu cho công ty mới thành lập.

Báo cáo thuế là gì?

Khái niệm báo cáo thuế

Khái niệm báo cáo giải trình thuếBáo cáo thuế là việc làm kê khai những hóa đơn thuế GTGT đầu vào / GTGT đầu ra phát sinh trong quy trình mua hàng, sử dụng dịch vụ và những hóa đơn bán hàng do chủ thể phát hành .Báo cáo thuế là hoạt động giải trí bắt buộc của Nhà nước so với chủ thể, nó như một công vụ để Nhà nước quản trị những chủ thể kinh doanh thương mại ở tầm vĩ mô .

Tại sao phải báo cáo thuế GTGT?

Bất cứ doanh nghiệp đang hoạt động giải trí cũng phải triển khai báo cáo giải trình thuế GTGT cho Nhà nước. Bởi vì :

 • Thuế GTGT là một loại thuế gián thu, được sử dụng rộng rãi đối với các tổ chức, cá nhân tiêu dùng sản phẩm hàng hóa, sử dụng cung ứng dịch vụ trong cuộc sống. Cho nên, thuế GTGT là một nguồn thu lớn đóng góp vào Ngân sách của Nhà nước vào mỗi năm.
 • Thuế GTGT là một loại thuế gián thu được tính trên giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ của chủ thể. Thuế GTGT không áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu. Đây là một trong những tác động của Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa.

Đối tượng phải nộp thuế GTGT

Đối tượng phải nộp thuế GTGT

Đối tượng phải nộp thuế GTGT

Đối tượng báo cáo thuế tháng

Các doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ( Tài khoản 511 ) của năm kinh tế tài chính liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng sẽ khai thuế GTGT theo tháng .

Đối tượng báo cáo thuế quý

Các doanh nghiệp mới xây dựng và mới mở màn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ( chưa đủ 12 tháng )Doanh thu năm kinh tế tài chính liền kề bằng hoặc thấp hơn 50 tỷ đồng .

Ví dụ 1: Công ty TNHH ABC bắt đầu sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2019, thì năm 2020 Công ty TNHH ABC khai thuế GTGT theo quý.

Ví dụ 2: Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Doanh Nghiệp Hoàn Cầu bắt đầu hoạt động kinh doanh từ 9/2018. Hoàn Cầu khai báo thuế GTGT theo quý năm 2018 và năm 2019. Nếu doanh thu năm 2019 lớn hơn 50 tỷ đồng, Hoàn Cầu khai thuế GTGT theo tháng năm 2020.

Báo cáo thuế theo quý

Báo cáo thuế theo quý bao gồm

Báo cáo thuế theo quý gồm có

Báo cáo thuế GTGT theo quý bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ;
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào;
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra;
 • Một số bảng kê Phụ lục khác (nếu có).

Báo cáo thuế TNCN bao gồm:

 • Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải khai thuế;
 • Trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại thì khai và nộp tờ khai theo mẫu “số 03/KK-TNCN” theo quý.
 • Nếu công ty thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì nộp tờ khai thuế TNCN là ngày của tháng sau quý.

Báo cáo thuế TNDN theo quý bao gồm:

 • Đối với doanh nghiệp thực hiện khai báo đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế thì nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu “số 01A/TNDN”.
 • Nếu doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế thì nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu “số 01B/TNDN”.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu “BC26-AC” kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cùng Hồ sơ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời gian nộp muộn nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.

Báo cáo thuế theo tháng

Báo cáo thuế theo tháng bao gồm

Báo cáo thuế theo tháng gồm có

Báo cáo thuế GTGT

 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp:
  • Trực tiếp trên doanh thu: kê khai thuế GTGT theo mẫu “số 04/GTGT”;
  • Trực tiếp trên GTGT: kê khai thuế GTGT theo mẫu “số 03/GTGT”;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu “số 04-1/GTGT”.
 • Kê khai theo phương pháp khấu trừ:
  • Khai thuế GTGT theo mẫu “số 01/GTGT”;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ hàng hóa bán ra theo mẫu “số 01-1/GTGT”;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ hàng hóa mua vào theo mẫu “số 01-2/GTGT”;
  • Kèm một số phụ lục khác (nếu có).

Báo cáo thuế TNCN

 • Nếu là doanh nghiệp trả tiền lương, khai thuế TNCN theo mẫu “số 02/KK-TNCN”;
 • Nếu là doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, khai thuế TNCN theo mẫu “số 03/KK-TNCN”.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế theo mẫu “ BC26-AC ” ghi chép và báo cáo giải trình khá đầy đủ tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ tương quan tới những hoạt động giải trí tiêu tốn kinh tế tài chính của doanh nghiệp .

Những công việc mà dịch vụ kế toán báo cáo thuế của Hoàn Cầu sẽ thực hiện

Dịch vụ khai báo thuế gồm: dịch vụ kê khai thuế ban đầu, dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý. Nếu có nhu cầu thì Hoàn Cầu Office còn cung cấp kế toán báo cáo thuế để việc khai thuế GTGT, làm việc với cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước được an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.

Dịch vụ khai báo thuế ban đầu

Dịch vụ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp

Dịch vụ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp

Trong vòng 10 ngày ( kể từ ngày ra giấy phép ĐK kinh doanh thương mại ), doanh nghiệp bắt buộc phải làm hồ sơ kê khai thuế bắt đầu với cơ quan thuế cấp Q. tại địa chỉ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở .Việc kê khai không phải quá phức tạp tuy nhiên cần phải có kinh nghiệm tay nghề thao tác với Chi Cục Thuế. Nên nếu kế toán thuế chưa đủ kinh nghiệm tay nghề sẽ gặp không ít khó khăn vất vả, gây tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí của công ty. Hoặc trong trường hợp bị phạt ứng với sai sót .

Dịch vụ báo cáo thuế tháng

Dịch vụ báo cáo thuế tháng tại Hoàn Cầu Office

Dịch vụ báo cáo giải trình thuế tháng tại Hoàn Cầu Office

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tháng thì hằng tháng các công ty chỉ cần cung cấp những chứng từ cho dịch vụ khai báo thuế, báo cáo thuế của công ty, dịch vụ này sẽ giúp bạn thực hiện đầy đủ những công việc sau:

 • Phân loại và kiểm tra tính hợp lệ của những chứng từ.
 • Lập tờ khai thuế GTGT (giá trị gia tăng) và thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp).
 • Kê khai và nộp thuế GTGT hàng tháng, và cũng nộp báo cáo lên cơ quan thuế theo quy định.
 • Sau cùng, các kế toán báo cáo thuế sẽ lập các chứng từ, sổ sách sau:
 • Sổ sách kế toán.
 • Chứng từ kế toán (xuất, nhập, thu,chi).
 • Sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm.
 • Lập các biểu mẫu phân bổ, khấu hao, biểu mẫu liên quan đến lao động,…
 • Lập sổ cái các tài khoản.
 • Lập sổ nhật ký chung.

Dịch vụ báo cáo thuế quý

Dịch vụ báo cáo giải trình thuế quý

Đa phần các công ty vừa và nhỏ hiện nay sẽ thực hiện lập và kê khai thuế theo quý. Dịch vụ báo cáo thuế quý  cực kỳ hữu ích đặc biệt là đối với các công ty vừa và nhỏ.

Hoàn Cầu giúp doanh nghiệp triển khai những việc làm sau :

 • Lập tờ khai tạm tính thuế GTGT, TNDN.
 • Lập báo báo tạm quyết toán thuế TNDN và nộp lên cơ quan thuế (dựa trên sổ sách hàng tháng và cân đối với kế hoạch của doanh nghiệp).
 • Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách, chứng từ trong quý và bàn giao cho doanh nghiệp.

Dịch vụ cung cấp kế toán báo cáo thuế

Dịch vụ cung cấp nhân viên kế toán làm báo cáo thuế

Dịch vụ cung ứng nhân viên cấp dưới kế toán làm báo cáo giải trình thuếNhiều doanh công ty, nhất là những công ty mới xây dựng thì thường sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm tay nghề trong việc thao tác với Chi cục thuế, thậm chí còn là chưa tìm được kế toán thích hợp. Với yếu tố này thì Hoàn Cầu Office phân phối kế toán báo cáo giải trình thuế chính là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp .Nhân viên chuyên nghiệp Hoàn Cầu Office sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành xong những chứng từ sổ sách, sách vở thiết yếu và đại diện thay mặt doanh nghiệp thao tác trực tiếp với những cơ quan chức năng ( những cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước ) một cách hiệu suất cao, nhanh gọn .

Dịch vụ khai báo thuế ban đầu, theo tháng, theo quý từ Hoàn Cầu Office

Nếu khách hàng đang cần tìm nơi chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ khai báo thuế ban đầu, dịch vụ báo cáo thuế theo tháng, quý thì Hoàn Cầu chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Dịch vụ khai báo thuế ban đầu/theo tháng/theo quý từ Hoàn Cầu Office

Dịch vụ khai báo thuế khởi đầu / theo tháng / theo quý từ Hoàn Cầu OfficeHoàn Cầu đã có 7 năm kinh nghiệm tay nghề làm hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ “ Thành lập doanh nghiệp – Thuế – Kế toán ”. Với những công ty mới xây dựng, hiểu được sự khó khăn vất vả cũng như những kinh ngạc khi làm khai báo thuế với cơ quan chức năng, Hoàn Cầu đã đặc biệt quan trọng chú trọng trong việc làm hồ sơ khai thuế bắt đầu cho những doanh nghiệp như sau :

Thiết lập hồ sơ báo cáo thuế ban đầu

 • Soạn hồ sơ kê khai báo thuế ban đầu.
 • Lập và nộp tờ khai thuế môn bài. Nộp thuế môn bài qua tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.
 • Có người đứng tên phụ trách kế toán thuế cho công ty khách hàng.
 • Đại diện doanh nghiệp làm biên bản làm việc ban đầu với cán bộ thuế quản lý trực tiếp.
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty miễn phí (Từ năm 2016 tất cả công ty thành lập mới phải mở tài khoản ngân hàng).

Mua và đặt in hóa đơn

 • Soạn hồ sơ.
 • Liên hệ các nhà IN HÓA ĐƠN uy tín và thông báo phát hành hóa đơn (doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn kể từ ngày có thông báo).
 • Đại diện doanh nghiệp mua hóa đơn tại Chi cục thuế (nếu doanh nghiệp không đặt in hóa đơn tại Hoàn Cầu).
 • Hướng dẫn doanh nghiệp cách sử dụng, ghi hóa đơn và hủy hóa đơn.

Các giấy tờ cần thiết doanh nghiệp cần cung cấp

 • Giấy phép kinh doanh (1 bản photo).
 • CMND hoặc hộ chiếu của đại diện pháp luật (có công chứng).
 • Hợp đồng thuê, hoặc mượn nhà (nếu có), Hoàn Cầu sẽ hỗ trợ cung cấp mẫu hợp đồng đúng quy định nếu công ty yêu cầu.

Phí kê khai thuế ban đầu và đặt in hóa đơn

 • Phí dịch vụ: 500.000đ.
 • Phí đặt in hóa đơn MIỄN PHÍ (Khách hàng sẽ trả tiền IN HÓA ĐƠN cho nhà in theo số lượng yêu cầu, Hoàn Cầu hỗ trợ tạm thu cho khách hàng).

Cam kết trách nhiệm của dịch vụ báo cáo thuế Hoàn Cầu Office

Hoàn Cầu Office cam kết mang đến giải pháp kế toán trọn gói hiệu quả cho doanh nghiệp

Hoàn Cầu Office cam kết mang đến giải pháp kế toán trọn gói hiệu quả cho doanh nghiệp

 • Hoàn Cầu Office cam kết thực hiện các công việc: sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán theo đúng tiến độ, đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo thuế do Hoàn Cầu thực hiện.
 • Chịu trách nhiệm giải thích, giải trình với các Cơ quan Nhà nước khi có yêu cầu về số liệu kế toán do Hoàn Cầu Office thực hiện.
 • Cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, kể cả khi hợp đồng dịch vụ báo cáo thuế tại Hoàn Cầu Office đã kết thúc.

Kê khai thuế, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, thuế tháng, quý, lập tờ khai thuế GTGT và những dịch vụ khác tương quan đến việc xây dựng doanh nghiệp, thuế, kế toán thuế, … đều được Hoàn Cầu Office triển khai nhanh gọn, hiệu suất cao, bảo vệ tương thích với những pháp luật pháp lý, giúp cho công ty bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí được ngân sách, thời hạn và hạn chế được tối đa những trục trặc hoàn toàn có thể xảy ra .Liên hệ với Hoàn Cầu để được tương hỗ ngay nhé !

 • Trụ sở chính: 6-8-10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
 • Chi nhánh Hoàn Cầu 1: Tầng 3, 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
 • Chi nhánh Hoàn Cầu 2: P403 Tầng 4, 141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Hotline: 0901.6688 35
 • Email: cskh@hoancauoffice.vn