Giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty

Quý doanh nghiệp đang tìm kiếm thông tin cho yếu tố giải thể doanh nghiệp trên Google và được trình làng đến bài viết này. Chúng tôi hiểu được những do dự của quý vị trước những thủ tục không mấy đơn thuần để thực thi giải thể một doanh nghiệp .

Việt Luật luôn đồng hành cùng doanh nghiệp từ khi thành lập cho đến xuyên suốt quá trình hoạt động. Khi doanh nghiệp không có phương án kinh doanh khả thi thì quyết định đóng cửa là điều nên cân nhắc đến. Một lần nữa, Việt Luật sẵn sàng hỗ trợ quý doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý để giải thể doanh nghiệp.

Với dịch vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tại Việt Luật, Quý khách không đi lại - không chờ đợi lâu

I/ Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020; trong đó, các trường hợp giải thể doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Bạn đang đọc: Giải thể công ty

a) Giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2020 lao lý, một trong những trường hợp giải thể doanh nghiệp là giải thể theo quyết định hành động của chủ doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân ; của thành viên hợp danh so với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông với công ty CP .
Quyết định giải thể này biểu lộ sự tự nguyện của chủ sở hữu so với doanh nghiệp của mình. Việc chủ doanh nghiệp không muốn liên tục kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể bắt nguồn từ những nguyên do khác nhau, ví dụ điển hình như doanh thu thấp, thua lỗ lê dài, có xích míc nội bộ, không còn tương thích với mục tiêu kinh doanh thương mại đề ra khởi đầu và nhiều yếu tố khác. Trong trường hợp này, chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể đi đến quyết định hành động giải thể doanh nghiệp để tịch thu vốn hoặc chuyển sang kinh doanh thương mại những mô hình doanh nghiệp khác với những chủ thể khác. Đây là quyết định hành động trọn vẹn mang tính tự nguyện và dữ thế chủ động của chủ doanh nghiệp .

b) Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

Trường hợp Điều lệ công ty có lao lý về thời hạn hoạt động giải trí, khi hết thời hạn hoạt động giải trí được ghi trong Điều lệ công ty, nếu những thành viên không muốn xin gia hạn hoạt động giải trí, thì công ty phải triển khai giải thể. Việc pháp luật thời hạn hoạt động giải trí của doanh nghiệp hoàn toàn có thể do thỏa thuận hợp tác của những thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc do sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục

Có đủ số lượng thành viên tối thiểu là một trong những điều kiện kèm theo để công ty sống sót và hoạt động giải trí. Pháp luật pháp luật số lượng thành viên tối thiểu cho mỗi mô hình công ty khác nhau. Số lượng thành viên tối thiểu theo lao lý so với công ty CP là ba, số lượng này là hai so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên. Đối với công ty hợp danh, pháp lý lao lý phải có tối thiểu hai cá thể là thành viên hợp danh. Khi không có đủ số lượng thành viên tối thiểu để liên tục sống sót, công ty phải kết nạp thêm thành viên cho đủ số lượng thành viên tối thiểu. Nếu trong thời hạn 6 tháng liên tục mà công ty không triển khai kết nạp thêm thành viên khi số lượng thành viên không đủ hoặc không quy đổi sang mô hình doanh nghiệp tương thích thì công ty phải triển khai thủ tục giải thể doanh nghiệp .

d) Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2020 lao lý trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động tịch thu Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định hành động giải thể doanh nghiệp. Để xây dựng doanh nghiệp, người xây dựng phải sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ ĐK doanh nghiệp và nộp cho cơ quan ĐK kinh doanh thương mại đồng thời phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực và hợp pháp của hồ sơ ĐK doanh nghiệp. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ, cơ quan ĐK kinh doanh thương mại sẽ thực thi cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp cho doanh nghiệp, ghi nhận sự sinh ra, công nhận về mặt pháp lý sự Open của doanh nghiệp trên thị trường. Có thể nói, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp chính là tấm giấy “ thông hành ” để doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai những hoạt động giải trí của mình trên thị trường cũng như xác lập những quan hệ pháp lý với cơ quan nhà nước. Do vậy, bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp cũng có nghĩa là Nhà nước rút lại sự công nhận tư cách chủ thể kinh doanh thương mại so với doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không còn được công nhận về vị thế pháp lý và không còn được thực thi những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại .
Có thể thấy, những trường hợp giải thể doanh nghiệp tại Điều 207 và Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 đã khái quát khá đơn cử, giúp doanh nghiệp hoàn toàn có thể dữ thế chủ động chớp lấy khi nào thì được triển khai giải thể .
Ngoài ra, theo pháp luật tại Luật Quản lý thuế thì một trong những trường hợp bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK thuế là những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp lý về thuế và bị cơ quan quản trị thuế ra quyết định hành động Thu hồi Giấy ghi nhận ĐK thuế .

II/ Những gì cần làm để giải thể doanh nghiệp và Việt Luật sẽ làm gì cho khách hàng.

Để giải thể trước hết doanh nghiệp cần phải xác lập được với tình hình nội bộ, tổ chức triển khai có thực sự muốn giải thể hay không ? Doanh nghiệp có thuộc trường hợp giải thể không ? Và cần phải xác lập được những bước cần để triển khai giải thể. Để đơn thuần về quy trình tiến độ, Việt Luật sẽ sát cánh cùng người mua trong suốt thời hạn thực thi thủ tục này .
– Tư vấn hành lang pháp lý trước khi giải thể doanh nghiệp ;
– Tư vấn những trường hợp Giải thể doanh nghiệp ;
– Tư vấn giải pháp khác nếu doanh nghiệp chưa có nhu yếu giải thể : Tạm ngưng hoạt động giải trí, Chuyển nhượng vốn, Thay đổi đại diện thay mặt pháp lý … ;
– Tư vấn phương pháp thực thi họp Hội đồng thành viên / Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp ;
– Tư vấn phương pháp ra quyết định hành động về việc giải thể ;
– Tư vấn phương pháp gửi thông tin giải thể đến những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan : chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người lao động ;
– Tư vấn phương pháp thực thi việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp .

III/ Nộp hồ sơ nộp tại đâu? Trình tự, thời gian, tiến độ và thủ tục như thế nào?

Bước 1: Thực hiện các thủ tục, xác nhận doanh nghiệp không nợ thuế xuất, nhập khẩu tại Tổng cục hải quan

Tiến độ:

Tiến hành nộp xác nhận hải quan ngay sau khi Việt Luật nhận được bộ hồ sơ đã ký từ Doanh nghiệp

Hồ sơ:

– Văn bản đề xuất xác nhận hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế ;
– Bản sao y hoặc photo giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ;

Thời gian hoàn tất:

Sau từ 15 – 30 ngày kể từ ngày gửi xác nhận trên, Cơ quan hải quan sẽ gửi lại kết quả trả lời. Trong trường hợp doanh nghiệp có nợ thuế thì phải hoàn tất nộp thuế và gửi lại lại xác nhận.

Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.

Theo pháp luật tại Thông tư 95/2016 / TT-BTC. Doanh nghiệp khi thực thi giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế trước với cơ quan quản trị thuế

Tiến độ:

Ngay sau khi có xác nhận hải quan về doanh nghiệp không nợ thuế ở bước 1, Việt Luật thực thi nộp thông tin và quyết định hành động giải thể tại chi cục thuế quản trị trực tiếp .

Hồ sơ:

– Văn bản đề xuất chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế ;
– Quyết định giải thể ( của chủ doanh nghiệp tư nhân so với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông so với Công ty Cổ phần ) ;
– Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp ;
– Bản sao giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ;
– Nếu doanh nghiệp có hoạt động giải trí xuất nhập khẩu thì phải bổ trợ thêm văn bản xác nhận hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của Tổng cục Hải Quan ( Bước 1 )

Thời gian hoàn tất:

Đối với thủ tục đóng mã số thuế, không có mốc thời hạn đơn cử để khẳng định chắc chắn : “ Trong bao lâu thì hoàn tất thủ tục trên thuế ? ” Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khách nhau :
– Thủ tục, quy trình tiến độ hành chính khác nhau so với những cơ quan thuế quản trị .
– Doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ và trách nhiệm với tổ chức triển khai những bên : Bảo hiểm, Người lao động, Ngân hàng, Nhà cung ứng, …
– Hàng tồn dư, gia tài còn ứ đọng chưa thanh lý hết .
– Sổ sách kế toán của doanh nghiệp không trung thực hài hòa và hợp lý, có nhiều điểm chưa ổn dẫn đến việc giải quyết và xử lý hồ sơ với cơ quan thuế chậm trễ .
– Khi quyết toán giải thể, doanh nghiệp chống đối, đưa số liệu khống hoặc không phân phối số liệu kế toán cho cơ quan thuế giải quyết và xử lý .
– Tùy thuộc vào quy trình tiến độ doanh nghiệp quyết toán với cơ quan thuế về số liệu, sổ sách kế toán .
– Sự hợp tác giữa người mua và Việt Luật, giữa người mua và cơ quan thuế .

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Tiến độ:

Sau khi có thông tin chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế hoặc phiếu chuyển tại cơ quan thuế hay thông tin bằng miệng về việc hoàn tất thủ tục giải thể của cán bộ thuế ( Tùy vào cơ quan thuế quản trị khác nhau, có những thức thông tin hiệu quả khác nhau )

Hồ sơ:

– Thông báo giải thể doanh nghiệp
– Quyết định giải thể doanh nghiệp
– Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp
– Biên bản thanh lý tài sản
– Xác nhận đóng thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước

– Xác nhận đóng mã số thuế

– Danh sách những chủ nợ và giải pháp xử lý ( nếu có )
– Bản chính giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp
– Thông báo hủy mẫu dấu ( theo mẫu ) .

Thời gian hoàn tất:

Nhận “thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/ chấm dứt tồn tại” trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp thông báo, quyết định giải thể tại Sở KHĐT

Lưu ý:

Đối với trường hợp DN được thành lập trước ngày 01/07/2015, sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An.

Hồ sơ trả con dấu gồm có :
– Công văn xin trả mã dấu ;
– Con dấu và giấy ghi nhận ĐK mẫu dấu do Công an cấp ;
– Bản sao giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ;
– Văn bản ủy quyền người đi nộp và nhận tác dụng tại cơ quan Công An .

IV/ Ai sẽ làm việc với CQ chức năng khi DN giải thể? Việt Luật sẽ làm những gì?

Những  công việc liên quan đến cơ quan chức năng, khi giải thể, Đại diện pháp luật doanh nghiệp là người trực tiếp đi lại làm việc với cơ quan nhà nước. Với  nhiều lý do khác nhau như: Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không thu xếp được thời gian làm việc;  người đại diện đang ở nước ngoài, không có mặt tại nơi đăng ký kinh doanh; người đại diện không am hiểu và không có khả năng xử lý vấn đề tại cơ quan nhà nước;…. Tuy nhiên, để thuận tiện cho khách hàng, Việt Luật sẽ thay mặt khách hàng hoàn tất các thủ tục liên quan và giảm tối đa việc khách hàng phải trực tiếp làm việc.

Việt Luật đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Luật tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;

Việt Luật tiến hàng làm thủ tục “Xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế, lệ phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu” tại Tổng cục Hải Quan;

– Thay mặt người mua nộp thuế, lệ phí nhà nước, phạt vi phạm hành chính … và những khoản nộp tương quan ( khi người mua có nhu yếu ) ;
– Đại diện triển khai những thủ tục để đóng mã số thuế tại cơ quan thuế quản trị ;
– Đại diện theo dõi và nhận tác dụng triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, thông tin đóng mã số thuế, Phiếu chuyển thông tin lên Sở KH-ĐT … tại cơ quan Thuế quản trị ;
– Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho người mua ;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và vấn đáp của Sở KH-ĐT, thông tin hiệu quả hồ sơ đã nộp cho người mua ;
– Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân tại cơ quan công an ;
– Nhận hiệu quả là Giấy ghi nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT ;
– Thông báo đã hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp, tư vấn phương pháp lưu hồ sơ sau giải thể .

V/ Giá phí dịch vụ giải thể

Giá phí của Việt Luật khi khách hàng sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ Thuế tại cơ quan Thuế quản lý

– Doanh nghiệp đã hoàn thành xong thủ tục đóng mã số thuế ;
– Doanh nghiệp đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế tại cơ quan thuế quản trị ;
– Doanh nghiệp đã có phiếu chuyển hoặc thông tin hoàn thành xong thủ tục đóng mã số thuế .

Phí dịch vụ:

* Đối với doanh nghiệp xây dựng sau ngày 01/07/2015 ( không trả con dấu tròn tại cơ quan công an ) : một triệu đ ( một triệu đồng )
* Đối với doanh nghiệp xây dựng trước ngày 01/07/2015 ( phải trả dấu tròn tại cơ quan công an ) : 1.500.000 đ ( Một triệu năm trăm ngàn đồng )

Trường hợp 2: Doanh nghiệp không phát sinh

– Doanh nghiệp không phát sinh thuế đầu ra – nguồn vào ;
– Doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn hoặc đã phát hành nhưng chưa sử dụng ;
– Doanh nghiệp có người làm kế toán, báo cáo giải trình thuế, quyết toán thuế hằng năm .

Phí dịch vụ: 2.500.000đ (hai triệu năm trăm ngàn đồng)

Ghi chú: Giá dịch vụ trên chưa bao gồm:

– Chưa gồm có thuế GTGT ( 10 % ) ;
– Không gồm có tiền nộp thuế, phạt thuế, chậm nộp thuế, phạt vi phạm hành chính về thuế … .
– Không gồm có báo cáo giải trình với cơ quan thuế những phần kế toán doanh nghiệp đã làm và việc làm khác ngoại trừ việc làm đã nêu ở mục iv
– Không gồm có BCT, Quyết toán thuế và kiểm soát và điều chỉnh BCT ( nếu có ) .

Trường hợp 3: Doanh nghiệp có phát sinh doanh thu

– Doanh nghiệp có phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT
– Doanh nghiệp có phát sinh thuế đầu vào nhưng không phát sinh thuế đầu ra
– Doanh nghiệp có phát sinh cả thuế đầu ra lẫn nguồn vào ,
– Doanh nghiệp còn nghĩa vụ và trách nhiệm với những bên tương quan chưa giải quyết và xử lý
– …

Phí dịch vụ: Tùy vào từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp gửi thông tin cho Việt Luật, chúng tôi sẽ báo giá phí hợp lý nhất.

Trên đây, Việt Luật đã tổng hợp các vấn đề về giải thể doanh nghiệp mà rất nhiều khách hàng quan tâm. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quy doanh nghiệp có nhu cầu giải thể doanh nghiệp. Để được tư vấn cụ thể về giải thể doanh nghiệp vui lòng liên hệ Việt Luật.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 

– Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines) – 028 3517 2345 (5 lines)–028.3517.2345 (5 lines)

– ĐT di động (Zalo – Viber): 0934.234.777 – 0938.234.777 – 0936.234.777

– Email: tuvan@vietluat.vn