Giải mã ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính

Trong Giấy ghi nhận ( Sổ đỏ, Sổ hồng ), nhất là trong map địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính có ghi nhiều ký hiệu khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp người dân nắm rõ ký hiệu trên Sổ đỏ và map địa chính .Dù có nhiều loại ký hiệu nhưng điều mà người dân chăm sóc nhất là ký hiệu về những loại đất. Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT, mục tiêu sử dụng đất ghi thống nhất với sổ địa chính bằng tên gọi đơn cử .
Căn cứ Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư 75/2014 / TT-BTNMT, ký hiệu những loại đất được bộc lộ trong map địa chính, mảnh trích đo địa chính như sau :

TT

Loại đất TT Loại đất

I

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

15 Đất khu công nghiệp SKK
1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 16 Đất khu công nghiệp SKT
2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK 17 Đất cụm công nghiệp SKN
3 Đất lúa nương LUN 18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC
4 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK 19 Đất thương mại, dịch vụ TMD
5 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK 20 Đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên SKS
6 Đất trồng cây nhiều năm CLN 21 Đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm SKX
7 Đất rừng sản xuất RSX 22 Đất giao thông vận tải DGT
8 Đất rừng phòng hộ RPH 23 Đất thủy lợi DTL
9 Đất rừng đặc dụng RDD 24 Đất khu công trình nguồn năng lượng DNL
10 Đất nuôi trồng thủy hải sản NTS 25 Đất khu công trình bưu chính, viễn thông DBV
11 Đất làm muối LMU 26 Đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng DSH
12 Đất nông nghiệp khác NKH 27 Đất khu đi dạo, vui chơi công cộng DKV

II

NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

28 Đất chợ DCH
1 Đất ở tại nông thôn

ONT

29 Đất có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống DDT
2 Đất ở tại đô thị ODT 30 Đất danh lam thắng cảnh DDL
3 Đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan TSC 31 Đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải DRA
4 Đất thiết kế xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp DTS 32 Đất khu công trình công cộng khác DCK
5 Đất thiết kế xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống DVH 33 Đất cơ sở tôn giáo TON
6 Đất thiết kế xây dựng cơ sở y tế DYT 34 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN
7 Đất thiết kế xây dựng cơ sở giáo dục và giảng dạy DGD 35 Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD
8 Đất thiết kế xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 36 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON
9 Đất kiến thiết xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến DKH 37 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
10 Đất thiết kế xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 38 Đất phi nông nghiệp khác PNK
11 Đất thiết kế xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

III

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

12 Đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp khác DSK 1 Đất bằng chưa sử dụng BCS
13 Đất quốc phòng CQP 2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS
14 Đất bảo mật an ninh CAN 3 Núi đá không có rừng cây NCS
15 Đất khu công nghiệp SKK

ký hiệu trên Sổ đỏBảng ký hiệu trên Sổ đỏ và trong bản đồ địa chính (Ảnh minh họa)
 

Lưu ý : Nếu thửa đất chỉ có một mục tiêu thì chỉ ghi một mã ký hiệu tương ứng ; cạnh bên đó cần quan tâm một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng như sau :
– Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất cho một người sử dụng đất vào nhiều mục tiêu thì phải ghi rất đầy đủ những mục tiêu đó .
Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục tiêu mà trong đó đã xác lập mục tiêu chính, mục tiêu phụ thì tiếp sau mục tiêu chính phải ghi ” ( là chính ) ” .
– Khi thửa đất có nhiều người cùng sử dụng, có nhiều mục tiêu sử dụng khác nhau, trong đó mỗi người sử dụng đất vào một mục tiêu nhất định thì Giấy ghi nhận cấp cho từng người phải ghi mục tiêu sử dụng đất của người đó và ghi chú thích ” thửa đất còn sử dụng vào mục tiêu … ( ghi mục tiêu sử dụng đất khác còn lại ) của người khác ” vào điểm Ghi chú của Giấy ghi nhận .

– Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà một phần diện tích được công nhận là đất ở và phần còn lại được công nhận sử dụng vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp thì lần lượt ghi “Đất ở” và diện tích được công nhận là đất ở kèm theo, tiếp theo ghi lần lượt từng mục đích sử dụng đất cụ thể thuộc nhóm đất nông nghiệp và diện tích kèm theo.

Kết luận: Với bảng ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính trên đây thì người dân sẽ nắm rõ mục đích sử dụng đất và ký hiệu của từng loại đất tương ứng.

Nếu có vướng mắc về đất đai – nhà ở, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất

>> Cách xác định loại đất khi cấp Sổ đỏ