Mục Đích Sử Dụng Đất T Là Gì ? Mức Đất Ký Hiệu Chữ “T” Trên Sổ Đỏ Nghĩa Là Gì

Đất ký hiệu chữ “T” trên sổ đỏ nghĩa là gì? Nhiều người cầm sổ đỏ trên tay, nhưng lại không biết thực hư về ký hiệu này. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc về ý nghĩa của ký hiệu “T” trên sổ đỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để nắm rõ hơn về ký hiệu này.

Bạn đang xem : Mục đích sử dụng đất t là gì

Ý nghĩa của đất ký hiệu chữ “T” trên sổ đỏ

Tuy nhiên, việc kết luận cụ thể về nội dung ký hiệu loại đất (chữ “T”) trên Giấy chứng nhận đã cấp (có phải toàn bộ là đất ở không) cần dựa trên tình hình triển khai thực hiện công tác đăng ký và cấp Giấy chứng nhận tại địa phương mới có thể kết luận được.

Xem thêm : Tuổi Bính Dần Hợp Hướng Nhà Tuổi Bính Dần Nữ Mạng, Hướng Nhà Tuổi Bính Dần 1986*

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc cấp đổi giấy ghi nhận quyền sử dụng đất được triển khai như sau :Trước tiên, bạn cần phân phối đủ những điều kiện kèm theo theo đúng lao lý tại Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP :

Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Việc cấp đổi Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp được thực thi trong những trường hợp sau :Người sử dụng đất có nhu cầu về đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 đổi sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp bị ố, nhòe, rách hay hư hỏng;Do thực hiện đổi thửa, dồn điền, đo đạc nhằm xác định lại diện tích và kích thước thửa đất;Trường hợp quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ, chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ và tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ và tên vợ, họ, tên chồng.”Người sử dụng đất có nhu yếu về đổi Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở hay những loại Giấy ghi nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 đổi sang loại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất ; Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp bị ố, nhòe, rách nát hay hư hỏng ; Do thực thi đổi thửa, dồn điền, đo đạc nhằm mục đích xác lập lại diện tích quy hoạnh và size thửa đất ; Trường hợp quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất là gia tài chung của vợ, chồng mà Giấy ghi nhận đã cấp chỉ ghi họ và tên của vợ hoặc của chồng, nay có nhu yếu cấp đổi Giấy ghi nhận để ghi cả họ và tên vợ, họ, tên chồng. ”Hồ sơ để cấp đổi giấy ghi nhận quyền sử dụng đất gồm có sách vở theo lao lý tại Khoản 1 Điều 10 tại Thông tư số 24/2014 / T-BTNMT :

Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, đính chính, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận

Hồ sơ nộp khi thực thi thủ tục cấp đổi Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở gồm có :Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận dựa theo Mẫu số 10/ĐK;Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp trước đó;Đơn ý kiến đề nghị cấp đổi Giấy ghi nhận dựa theo Mẫu số 10 / ĐK ; Bản gốc Giấy ghi nhận đã cấp trước đó ;

TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ trên đây, bạn đọc có thể hiểu hơn về ý nghĩa ký hiệu chữ “T” trên sổ đỏ. Bên cạnh đó, là thủ tục liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.