7447 – Công ty TNHH Tam Hùng

Chủ nhật – 24/02/2013 07 : 07Hiện nay, trên thị trường rất phổ cập những loại LED hiện số 7 đoạn được sử dụng để ghép nối với những loại IC Giải mã BCD ( Mã Nhị Thập phân ) thành số 7 đoạn như quy mô dưới đây. Trên trong thực tiễn, có hai loại LED được phân loại theo kiểu Anode chung ( cực dương chung ) và Kathode chung ( cực âm chung ) .Vì vậy, khi sử dụng loại LED 7 thanh nào hoặc là Anode chung hoặc là Kathode chung thì cũng phải sử dụng loại IC Giải mã tương ứng là Anode chung cho LED Anode chung hoặc IC Giải mã Kathode chung cho LED Kathode chung như 1 số ít loại IC Giải mã nổi bật dưới đây :

Bạn đang đọc: 7447 – Công ty TNHH Tam Hùng

Ngoài ra, đối với việc sử dụng các LED 7 đoạn loại lớn thì thông thường điện áp cung cấp phải càng lớn (bởi vì nếu LED 7 đoạn có kích thước càng lớn thì các Thanh LED phải được ghép nối tiếp với nhiều LED để đảm bảo độ sáng và kích thước của LED) nên cần phải chọn IC Giải mã cho phép hoạt động được với điện áp cao tương ứng với điện áp của LED.

Thông thường, những IC Giải mã Anode chung được cho phép sử dụng được cho LED 7 đoạn điện áp cao tốt hơn so với những loại IC Giải mã Kathode chung do tại trên trong thực tiễn loại IC Giải mã Anode chung hoàn toàn có thể hoạt động giải trí được 2 nguồn độc lập với điện áp khác nhau theo ví dụ đơn cử dưới đây :

Mạch trên đây cho thấy rằng bản thân IC 7446 và 7447 là loại IC Giải mã Anode chung được cấp bởi nguồn 5V vào chân 16 là chân nguồn dương của IC để IC hoạt động giải trí thông thường .Bên cạnh đó, LED 7 đoạn Anode chung có size lớn nhu yếu lên tới 30V sẽ được cấp bởi nguồn riêng 30V như trên .

Chú ý: Loại IC Giải mã 7446 có thể cho phép sử dụng cho LED 7 đoạn Anode chung với điện áp tối đa là 30V, IC Giải mã 7447 cho phép sử dụng cho LED 7 đoạn có điện áp tối đa 15V.

Các LED có kích thước dưới 4 x 5 cm có điện áp hoạt động dưới 5V cho phép sử dụng được với các IC Giải mã thông thường. Các loại LED 7 đoạn có kích lớn hơn 4 x 5 cm thì điện áp hoạt độn từ 6V trở lên.
Quá trình hoạt động của IC 7447 thông qua Bảng sự thật như dưới đây:


 

Nếu giá trị của 4 Bit vượt quá 9 thì những LED chỉ hiển thị được qui ước tương tự với giá trị của những Ngõ vào, ví dụ nếu giá trị của 4 Bit vào là 10 thì IC Giải mã 7447 chỉ được cho phép hiển thị qui ước là chữ ‘ c ’, nếu là 11 thì hiển thị qui ước là ‘ c ngược như Bộ mã Hiển thị như dưới đây :

Để thực hiện được các chức năng hiển thị, IC 7447 hoạt động tuân thủ theo Bảng trạng thái Logic như trên.

Theo Bảng nói trên, để IC 7447 hoàn toàn có thể hoạt động giải trí ở chính sách thông thường thì những chân điều khiển và tinh chỉnh là LT = 1, BI / RBO = 1 .Nếu chân LT = 0 và BI / RBO = 1 thì toàn bộ 7 thanh của đèn LED đều sáng mặc kệ giá trị những Ngõ vào bằng bao nhiêu .Nếu RBI = 0 và BI / RBO = 0 hoặc RBI = H và BI / RBO = 0 thì hàng loạt 7 thanh đèn LED đều tắt như đã được mô phỏng ở trên .

Hình bên đây mô tả cấu trúc Logic bên trong của IC Giải mã LED 7 đoạn 7447:

Các Ngõ ra được sử dụng các Mạch Đảo để có thể sử dụng cho LED 7 đoạn loại Anode chung (khi Ngõ ra hoạt động sẽ ở mức thấp. Nếu không hoạt động sẽ ở mức cao).

Hình dưới đây minh họa một ứng dụng cơ bản và đơn thuần của IC Giải mã 7447 gồm có : Mạch tạo xê dịch bởi U1A-U1B, mạch chia 10 bởi U2A – 4518 và mạch Gải mã 7447 để hiển thị raLED 7

đoạn là loại Anode chung (chung cực dương) – Xem thêm tài liệu về LED.