Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật – Giải bài tập sinh học 6 –

Bài 7.
CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
A – C U HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào?
Câu 2. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật? Câu 3. Giải ô chữ
14
giaibai5s.com
1. Bảy chữ cái: nhóm sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ ngoài ánh sáng.
2. Chín chữ cái: một thành phần của tế bào, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
3. Tám chữ cái: một thành phần của tế bào, chứa dịch tế bào.
4. Mười hai chữ cái: bao bọc chất tế bào.
5. Chín chữ cái: chất keo lỏng có chứa nhân, không bào và các thành phần khác.
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.
Câu 2. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật.
Điền từ thích hợp vào chỗ trống (.) thay các chữ a, b, c để trả lời câu hỏi:
Mô là … (a) … có hình dạng, cấu tạo … (b) … cùng thực hiện một chức năng riêng.
Có một số loại mô thực vật như sau: … (c)… Đáp án: a) nhóm tế bào
b) giống nhau. c) mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.
Câu 3. Giải ô chữ
>
giaibai5s.com
1. Bảy chữ cái: nhóm sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ ngoài ánh sáng.
2. Chín chữ cái: một thành phần của tế bào, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
3. Tám chữ cái: một thành phần của tế bào, chứa dịch tế bào.
4. Mười hai chữ cái: bao bọc chất tế bào.
5. Chín chữ cái: chất keo lỏng có chứa nhân, không bào và các thành phần khác.
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.
Câu 2. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật.
Điền từ thích hợp vào chỗ trống (.) thay các chữ a, b, c để trả lời câu hỏi:
Mô là … (a) … có hình dạng, cấu tạo … (b) … cùng thực hiện một chức năng riêng.
Có một số loại mô thực vật như sau: … (c)… Đáp án: a) nhóm tế bào
b) giống nhau. c) mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.
Câu 3. Giải ô chữ
>
giaibai5s.com

Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật – Giải bài tập sinh học 6

4.6

(92.12%) 33 votes ( 92.12 % ) votes