“advantage” là gì? Nghĩa của từ advantage trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

advantage

advantage /əb’vɑ:ntidʤ/

 • danh từ
  • sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi
   • to be of great advantage to: có lợi lớn cho
   • to take advantage of an opportunity: lợi dụng cơ hội
   • to take advantage of somebody: lợi dụng ai
   • to turn something into advantage: khai thác sử dụng cái gì
   • to the best advantage: cho có nhất
  • thế lợi
   • to gain (get) an advantage over somebody: giành được thế lợi hơn ai
   • to have the advantage of somebody: có thể lợi hơn ai
  • to take somebody at advantage
   • bất ngờ chộp được ai, thình lình chộp được ai
 • ngoại động từ
  • đem lợi ích cho, có lợi cho, mang thuận lợi cho
  • giúp cho; thúc đẩy, làm cho tiến lên

 lợi ích lợi thế

 • mechanical advantage: lợi thế của cơ khí
 •  ưu điểm

 • absolute advantage: ưu điểm tuyệt đối
 • mechanical advantage: ưu điểm cơ khí
 •  ưu thếLĩnh vực: toán & tin sự thuận lợiLĩnh vực: xây dựng thuận lợi

 • diversity advantage factor: những thuận lợi nhiều dạng
 • diversity advantage factor: những thuận lợi đa dạng
 • advantage factor hệ số tăng íchadvantage factor hệ số tích lũytake advantage of đòi hỏitake advantage of khiếu nạiwater advantage rate thuế bội thu điểm tốt lợi ích

 • absolute advantage: lợi ích tuyệt đối
 • economic advantage: lợi ích kinh tế
 • principle of comparative advantage: nguyên tắc lợi ích so sánh
 • principle of equal advantage: nguyên tắc lợi ích đồng đều
 • social advantage: lợi ích xã hội
 •  lợi thế

 • absolute advantage: lợi thế tuyệt đối
 • comparative advantage: lợi thế so sánh
 • comparative advantage principle: nguyên tắc lợi thế so sánh
 • comparative cost advantage: lợi thế phí tổn so sánh (trong phân công sản xuất quốc tế)
 • competitive advantage: lợi thế cạnh tranh
 • equal advantage: lợi thế tương đương
 • equal advantage: lợi thế ngang nhau
 • law of comparative advantage: quy luật lợi thế so sánh
 • principle of comparative advantage: nguyên tắc lợi thế so sánh
 • principle of comparative advantage: nguyên lý lợi thế so sánh
 • relative advantage: lợi thế tương đối
 • sales advantage: lợi thế bán
 • theory of comparative advantage: thuyết lợi thế so sánh
 •  ưu điểm ưu thế

 • absolute advantage: ưu thế tuyệt đối
 • normal advantage price: giá ưu thế bình thường
 • relative advantage tính ưu việt tương đối

  Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng đá

  Advantage

  Lợi thế

  Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng đá

  ADVANTAGE : situation where a team has possession of the ball and outnumbers the opposition near the opposing 3 T goal 3 T .

  LỢI THẾ: các tình huống khi mà đội có bóng và hơn về số lượng cầu thủ gần khung thành đối phương 1. lợi ( dt ): cái có ích. [Từ Hán Việt] 2. thế ( dt ): cơ hội. [Từ Hán Việt]

  Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): advantage, disadvantage, advantageous, disadvantaged, advantaged, advantageously

  Xem thêm: vantage, reward