4 điểm mới về giờ làm việc, nghỉ ngơi của lao động thời vụ từ 01/02/2022

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phát hành Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH với nhiều đổi khác về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi so với người lao động làm việc làm có đặc thù thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng từ ngày 01/02/2022 .4. Làm việc từ 10 giờ / ngày không được nghỉ thêm 30 phút3. Đi làm ngày lễ hội, Tết không còn được nghỉ bù

2. Nới giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và làm thêm giờ

1. Thay đổi về số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày* Ghi chú : Chỉ vận dụng với người lao động ký hợp đồng từ đủ 12 tháng trở lên làm việc làm có tính thời vụ trong ngành nông – lâm – ngư – diêm nghiệp, gia công hàng theo đơn đặt hàng .

1. Thay đổi về số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày

Hằng năm, địa thế căn cứ vào quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm, người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm lập kế hoạch xác lập số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của người lao động theo những trường hợp lao lý .
So với pháp luật tại Thông tư 54/2015 / TT-BLĐTBXH, số giờ làm việc tiêu chuẩn tại Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH trong từng trường hợp đã có sự biến hóa nhất định. Cụ thể như sau :

Trường hợp

Số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH

( Áp dụng từ 01/02/2022 )

Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH

( Áp dụng đến hết 31/01/2022 )

1 08 giờ 08 giờ hoặc 06 giờ ( nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại )
2 Nhiều hơn 08 giờ nhưng không quá 12 giờ Nhiều hơn 08 giờ nhưng không quá 12 giờ hoặc nhiều hơn 06 giờ nhưng không quá 09 giờ ( nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại )
3 Từ 04 – dưới 8 giờ Từ 04 – dưới 08 giờ hoặc từ 03 giờ – dưới 06 giờ ( nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn )
4 Cho nghỉ trọn ngày Cho nghỉ trọn ngày

2. Nới giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và làm thêm giờ

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH đã bỏ quy định về tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là không quá 09 giờ.

Thay vào đó, mọi công việc mang tính chất thời vụ mà Thông tư 18 đề cập đều áp dụng chung tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm/ngày là không quá 12 giờ.

Ngoài ra, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng theo quy định mới cũng mở rộng hơn.

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 18, người sử dụng lao động quyết định hành động lựa chọn vận dụng một trong hai số lượng giới hạn sau và phải ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm :

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH

Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm / tuần ≤ 72 giờ ≤ 64 giờ hoặc ≤ 48 giờ ( nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại )
Tổng số giờ làm thêm / tháng ≤ 40 giờ ≤ 32 giờ hoặc ≤ 24 giờ ( nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại )

diem moi ve gio lam viec cua lao dong thoi vuMột vài điểm mới về giờ làm việc của lao động thời vụ từ 01/02/2022 ( Ảnh minh họa )

3. Đi làm ngày lễ, Tết không còn được nghỉ bù

Trước đó, khoản 3 Điều 7 Thông tư 54/2015 / TT-BLĐTBXH chỉ pháp luật doanh nghiệp phải sắp xếp để người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ số dịp nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm và những ngày nghỉ có hưởng lương khác theo đúng pháp luật của Bộ luật Lao động .

Tuy nhiên, quy định về việc nghỉ bù đã bị Thông tư 18/2021 bãi bỏ. Thay vào đó, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác theo quy định.

Như vậy, từ ngày 01/02/2022 tới đây, nếu người lao động đi làm vào dịp lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương sẽ không còn được nghỉ bù mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho ngày làm việc đó.

4. Làm việc từ 10 giờ/ngày không được nghỉ thêm 30 phút

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 54/2015, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên thì người sử dụng lao động phải sắp xếp cho họ được nghỉ thêm tối thiểu 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc thông thường .
Tuy nhiên, từ ngày 01/02/2021, thời hạn nghỉ giữa ca được vận dụng theo Điều 7 Thông tư 18 như sau :

Điều 7. Thời giờ nghỉ ngơi

2. Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca so với từng người lao động triển khai theo lao lý của Bộ luật Lao động và Nghị định số 145 / 2020 / NĐ-CP .

Căn cứ Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 64 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên/ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì mới được tính thời hạn nghỉ giữa giờ vào giờ làm việc .

Như vậy, sắp tới, người lao động làm công việc có tính chất thời vụ từ 10 giờ/ngày sẽ không được tính nghỉ thêm 30 phút tính vào giờ làm việc.

Trên đây là 04 điểm mới về giờ làm việc của lao động thời vụ cùng thời gian nghỉ ngơi của họ. Để hiểu rõ hơn về các nội dung trên, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192 để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ giải đáp.