Giải Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ 8 – Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

  Trả lời câu hỏi Bài 44 trang 152 Công nghệ 8: Điện năng của động cơ điện được biến đổi thành năng lượng gì? Cơ năng của động cơ điện được dùng để làm gì?

  Lời giải:

  Điện năng của động cơ điện được biến đổi thành cơ năng

  Cơ năng của động cơ điện dùng để truyền động quay

  Trả lời câu hỏi Bài 44 trang 153 Công nghệ 8: Vai trò của động cơ điện là gì? Vai trò của cánh quạt là gì?

  Lời giải:

  Vai trò của động cơ điện: tạo chuyển động quay

  Vai trò của cánh quạt: tạo ra gió khi quay

  Trả lời câu hỏi Bài 44 trang 155 Công nghệ 8: Vai trò của động cơ điện? Vai trò của phần bơm là gì?

  Lời giải:

  Vai trò của động cơ điện là tạo ra chuyển động quay

  Vai trò của phần bơm hút nước đẩy nước đến nơi sử dụng

  Câu 1 trang 155 Công nghệ 8: Cấu tạo của động cơ điện gồm những bộ phận cơ bản nào?

  Lời giải:

  Gồm 2 bộ phận chính là stato, rôto

  Câu 2 trang 155 Công nghệ 8: Động cơ điện được sử dụng để làm gì? Em hãy nêu các ứng dụng của động cơ điện

  Lời giải:

  Động cơ điện được sử dụng để tạo ra chuyển động quay.

  Ứng dụng: quạt điện, máy bơm, máy giặt, máy hút bụi

  Câu 3 trang 155 Công nghệ 8: Hãy nêu tên và chức năng các bộ phận chính của quạt điện và máy bơm nước?

  Lời giải:

  Bộ phận chính
  Chức năng

  Quạt điện

  Động cơ điện

  Cánh quạt

  Biến điện năng thành cơ năng (chuyển động quay)

  Tạo ra gió khi quay

  Máy bơm nước

  Động cơ điện

  Phầm bơm

  Biến điện năng thành cơ năng (chuyển động quay)

  Vai trò của phần bơm hút nước đẩy nước đến nơi sử dụng