Sinh học 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

A. Lý thuyết

I. Bộ xương và hệ cơ

1. Bộ xương

– Bộ xương gồm nhiều xương khớp với nhau để nâng đỡ, bảo vệ và giúp cơ thể vận động.

Bộ xương thỏ

Bộ xương thỏ- Bộ xương gồm :

 • Xương đầu, xương thân, xương chi

 • Có 7 đốt sống cổ
 • Chức năng : giúp nâng đỡ và bảo vệ khung hình

* So sánh bộ xương thỏ và bộ xương thằn lằn- Giống nhau :+ Xương đầu+ Xương thân+ Xương chi :

 • Xương vai, xương chi trước
 • Đai hông, xương chi sau

– Khác nhau :+ Bộ xương thằn lằn :

 • Đốt sống cổ : 8 đốt
 • Xương sườn nhiều
 • Các chi nằm ngang ( bò sát )

+ Bộ xương thỏ :

 • Đốt sống cổ : 7 đốt
 • Xương sườn phối hợp với những đốt sống sống lưng và xương ức tạo thành lồng ngực .
 • Các chi thẳng góc nâng khung hình lên cao

2. Hệ cơ

 • Cơ vận động cột sống và cơ chi sau tăng trưởng nhất, do tương quan đến hoạt động của khung hình .
 • Xuất hiện cơ hoành. Giúp thông khí ở phổi .

II. Các cơ quan dinh dưỡng

Cấu tạo trong của thỏ (cái)

Cấu tạo trong của thỏ ( cái )1. Tiêu hóaHệ tiêu hóa của thỏ gồm những bộ phận giống như những động vật hoang dã có xương sống ở cạn, nhưng có biến hóa thích nghi với đời sống “ gặm nhấm ” cây xanh và củ … bộc lộ ở :

2. Tuần hoàn và hô hấp

Sơ đồ hệ tuần hoàn của thỏ

Sơ đồ hệ tuần hoàn của thỏA. Vòng tuần hoàn nhỏ ; B. Vòng tuần hoàn lớn1. Tim ; 2. Các mạch ; 3. Hệ mao mạch phổi ; 4. Hệ mao mạch ở những cơ quan- Hệ tuần hoàn : Hệ tuần hoàn ở thỏ gồm tim 4 ngăn cùng với 2 hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn. Máu đi nuôi khung hình là máu đỏ tươi bảo vệ sự trao đổi chất mạnh ở thỏ. Thỏ là động vật hoang dã hằng nhiệt- Hệ hô hấp

 • Hệ hô hấp gồm khí quản, phế quản và phổi. Phổi lớn gồm nhiều túi phổi ( phế nang ) với mạng mao mạch sum sê bao quanh giúp sự trao đổi khí thuận tiện .
 • Sự thông khí ở phổi thực thi được nhờ sự co dãn những cơ liên sườn và cơ hoành .

c. Bài tiết

 • Hệ bài tiết gồm đôi thận sau có cấu tạo văn minh nhất trong những động vật hoang dã có xương sống .

III. Thần kinh và giác quan

Sơ đồ cấu tạo não của thằn lằn và thỏ

Sơ đồ cấu tạo não của thằn lằn và thỏthằn lằn ( A ) và thỏ ( B )Bộ não thỏ tăng trưởng hơn hẳn những lớp động vật hoang dã khác :

 • Đại não tăng trưởng che lấp những phần khác .
 • Tiểu não lớn, nhiều nếp gấp tương quan tới những cử động phức tạp .

B.
Trả Lời Câu Hỏi SGK

1. Giải bài 1 trang 155 SGK Sinh học 7

Nêu những đặc thù cấu tạo của những hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ ( một đại diện thay mặt của lớp Thú ) bộc lộ sự hoàn thành xong so với những lớp động vật hoang dã có xương sống đã học .

Hướng dẫn giải

Những đặc thù cấu tạo trong của thỏ ( Thú ) bộc lộ sự triển khai xong hơn của lớp động vật hoang dã có xương sống đã học là :

 • Hệ thần kinh : Bộ não tăng trưởng, đặc biệt quan trọng là đại não, tiểu não tương quan đến sự hoạt động giải trí phong phú và đa dạng và phức tạp của thỏ .
 • Hệ hô hấp : gồm có khí quản, phế quản, phổi ; cơ hoành tham gia vào hô hấp. Phổi chia thành nhiều túi có tính năng làm tăng diện tích quy hoạnh trao đổi khí .
 • Hệ tuần hoàn : Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi khung hình là máu đỏ tươi .

2. Giải bài 2 trang 155 SGK Sinh học 7

Hãy nêu tính năng của cơ hoành qua quy mô thí nghiệm ở hình 47.5 trang 155 SGK .

Hướng dẫn giải

Tác dụng của cơ hoành : Cơ hoành co và giãn làm biến hóa thể tích lồng ngực .

Related posts: