Mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH

Căn cứ vào tiết 2.6, khoản 2 và khoản 3, Điều 6 Quyết định 595 / QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH được pháp luật như sau :- Tối đa : 20 tháng lương cơ sở ( năm 2020 tương tự 29,8 triệu đồng ) ;- Tối thiểu : Đối với người lao động làm việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường : Bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời gian đóng .Mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 lao lý như sau :Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng của những vùng được pháp luật như sau : Vùng I : 4,42 triệu đồng / tháng ; Vùng II : 3,92 triệu đồng / tháng ; Vùng III : 3,43 triệu đồng / tháng ; Vùng IV : 3,07 triệu đồng / tháng .+ Người lao động làm việc làm hoặc chức vụ yên cầu lao động qua huấn luyện và đào tạo, học nghề ( kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề ) : cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng .Cụ thể, năm 2020 mức đóng BHXH tối thiểu của đối tượng người tiêu dùng này như sau : Vùng I : 4,7292 triệu đồng / tháng ; Vùng II : 4,1944 triệu đồng / tháng ; Vùng III : 3,6701 triệu đồng / tháng ; Vùng IV : 3,2849 triệu đồng / tháng .+ Người lao động làm việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn phải cao hơn tối thiểu 5 % ; việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại phải cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương của việc làm hoặc chức vụ có độ phức tạp tương tự, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .Tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc lúc bấy giờ. Căn cứ : Điều 85, 86 Luật BHXH ; Điều 44 Luật An toàn vệ sinh lao động ; Điều 57 Luật Việc làm ; Điều 7 Nghị định 146 / 2018 / NĐ-CPThông thường, so với người lao động Nước Ta, tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc lúc bấy giờ như sau :

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN

BHYT

Hưu trí Ốm đau – thai sản Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp Hưu trí Ốm đau-Thai sản Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp
14 % 3 % 0.5 % 1 % 3 % 8 % 1 % 1.5 %

21.5%

10.5 %
Tổng cộng 32 %

Tuy nhiên, khi mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp kiểm soát và điều chỉnh theo Nghị định 58/2020 thì bảng trên có sự dịch chuyển. Lưu ý : Quỹ hưu trí, Quỹ ốm đau, thai sản, Quỹ tai nạn thương tâm lao động bệnh nghề nghiệp, Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ), BHYT .