Lương tối thiểu vùng tăng – Người lao động được lợi thế nào?

Năm mới 2020 đã bước sang được ít ngày nhưng những ảnh hưởng tác động tích cực từ việc tăng lương tối thiểu vùng vẫn là điều được nhiều lao động chăm sóc .

1. Tăng mức tiền lương tháng

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 90/2019 / NĐ-CP pháp luật :

Mức lương tháng trả cho người lao động thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường phải bảo vệ :

– Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

– Cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng so với người lao động làm việc làm yên cầu đã qua học nghề, giảng dạy nghề .

Do vậy, việc tăng lương sẽ áp dụng với 02 nhóm đối tượng:

(1) Người đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Bởi theo quy định nêu trên, những người làm công việc đơn giản nhất, trong điều kiện bình thường, đủ thời gian làm việc trong tháng và hoàn thành định mức công việc phải được trả lương ít nhất bằng với mức lương tối thiểu vùng. Khi lương tối thiểu vùng tăng, người lao động đang có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương để đảm bảo bằng với mức lương tối thiểu vùng.

(2) Người làm công việc đã qua đào tạo nghề đang hưởng lương thấp hơn 7% mức lương tối thiểu vùng

Khi lương tối thiểu vùng tăng, những người lao động đã qua đào tạo đang hưởng mức lương thấp hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng sẽ đương nhiên được tăng lương để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết cụ thể tại bảng dưới đây :
Đơn vị tính : đồng / tháng

Vùng

Lương tối thiểu vùng

Lương của người làm công việc đơn giản nhất

Lương của người đã qua đào tạo nghề

Vùng I 4.420.000 4.420.000
( tăng 240.000 đồng / tháng )
4.729.400
( tăng 256.800 đồng / tháng )
Vùng II 3.920.000 3.920.000
( tăng 210.000 đồng / tháng )
4.194.400
( tăng 224.700 đồng / tháng )
Vùng III 3.430.000 3.430.000
( tăng 180.000 đồng / tháng )
3.670.100
( tăng 192.600 đồng / tháng )
Vùng IV 3.070.000 3.070.000
( tăng 150.000 đồng / tháng )
3.284.900
( tăng 160.500 đồng / tháng )

lương tối thiểu vùng tăng

Người lao động được lợi gì từ việc tăng lương tối thiểu vùng? (Ảnh minh họa)
 

2. Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo Điều 5 Quyết định 595 / QĐ-BHXH, mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ nhờ vào phần đông vào mức lương tháng đóng BHXH. Trong đó, điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định này nêu rõ :

Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng so với người làm việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .
Người làm việc làm hoặc chức vụ yên cầu qua đào tạo và giảng dạy nghề, học nghề phải cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng .
Người làm việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại phải cao hơn tối thiểu 5 % ; việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại phải cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương của việc làm hoặc chức vụ có độ phức tạp tương tự, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .

Do đó, lương tối thiểu vùng tăng sẽ là cơ sở buộc những doanh nghiệp đang đóng BHXH cho người lao động dưới mức lương tối thiểu vùng phải tăng mức đóng, tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng .

Xem chi tiết mức tăng của mức đóng BHXH năm 2020 tại đây.
 

3. Tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Tại Quyết định 595, khoản 1 Điều 18 pháp luật :

Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5 % mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3 % ; người lao động đóng 1,5 %. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc .

Với pháp luật này, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng tương ứng với mức tăng của mức lương tháng đóng BHXH như đã đề cập .

Xem chi tiết mức tăng của mức đóng BHYT năm 2020 tại đây.
 

4. Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo lao lý tại khoản 2 Điều 15 Quyết định 595 :

Đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động, tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm địa thế căn cứ đóng BHXH bắt buộc .
Trường hợp mức lương tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng .

Tương tự như mức đóng BHYT, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ tăng khi tiền lương tháng làm địa thế căn cứ đóng BHXH tăng .
Xem cụ thể mức tăng của mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 tại đây .

mức đóng bảo hiểm xã hội

Lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng bảo hiểm tăng (Ảnh minh họa)
 

5. Tăng tiền lương ngừng việc

Liên quan đến tiền lương ngừng việc, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 có nêu :

Trong trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương ; những người lao động khác trong cùng đơn vị chức năng phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng .
Nếu vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì những nguyên do khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy khốn … thì tiền lương ngừng việc cũng do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng .

Và như vậy, nếu phải ngừng việc vì một trong những nguyên do nêu trên thì tiền lương ngừng việc năm 2020 sẽ cao hơn năm 2019 :
– Mức 4,42 triệu đồng nếu doanh nghiệp ở vùng I ( cao hơn năm 2019 là 240.000 đồng ) ;
– Mức 3,92 triệu đồng nếu doanh nghiệp ở vùng II ( cao hơn năm 2019 là 210.000 đồng ) ;
– Mức 3,43 triệu đồng nếu doanh nghiệp ở vùng III ( cao hơn năm 2019 là 180.000 đồng ) ;

– Mức 3,07 triệu đồng nếu doanh nghiệp ở vùng IV (cao hơn năm 2019 là 150.000 đồng).
 

6. Gây thiệt hại lớn hơn mới phải bồi thường

Theo Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 :

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng vận dụng tại nơi người lao động thao tác thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương .

Điều này đồng nghĩa tương quan với việc, khi lương tối thiểu vùng tăng, giá trị gia tài thiệt hại phải lớn hơn thì người lao động mới phải bồi thường .
Để dễ hiểu, hoàn toàn có thể xem ví dụ sau :
A thao tác tại Công ty X thuộc vùng I .
Nếu năm 2019, A gây thiệt hại nặng nhất với giá trị 41,8 triệu đồng ( 10 tháng lương tối thiểu vùng ) đã phải bồi thường .

Thì năm 2020, A gây thiệt hại lên tới 44,2 triệu đồng (10 tháng lương tối thiểu vùng) mới phải bồi thường.

Qua những nghiên cứu và phân tích nêu trên hoàn toàn có thể thấy, người lao động được lợi khá nhiều từ việc tăng lương tối thiểu vùng .

>> Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng năm 2020 trên cả nước

Thùy Linh