Chủ đề dư luận
Thông tin doanh nghiệp
Kinh tế
Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến (thứ 2 từ phải sang trái) và các cán bộ, nhân viên sử dụng thử nghiệm phần mềm cuộc thi ngày 5-9
Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2018”
Căn cứ Kế hoạch số 4659/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2018”; Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” (sau đây viết tắt là Cuộc thi).
Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
dieuchinh_121018.jpg

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật năm 2018”.

2. Phạm vi và đối tượng dự thi: Cuộc thi được tổ chức cho tất cả cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đang công tác, học tập tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp tỉnh, huyện, xã; học sinh, học viên, sinh viên thuộc các trường trung học phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, cán bộ tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được dự thi.

3. Nội dung thi

Kiến thức pháp luật hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Giao thông đường bộ; Luật An toàn thực phẩm.

4. Quy mô cuộc thi

- Cuộc thi được tổ chức 02 vòng thi: Vòng thi cơ sở và Vòng thi chung kết.
- Thí sinh dự thi được chia thành 02 khối như sau: 
+ Khối trường học: gồm học sinh, học viên, sinh viên thuộc các trường học.
+ Khối cơ quan nhà nước: gồm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp.

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

- Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn 
- Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.
- Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi đảm bảo thông tin chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân). Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

+ Họ và tên (*):
+ Ngày, tháng, năm sinh (*):
+ Địa chỉ nơi cư trú hoặc tên trường học, cơ quan, đơn vị (*):
+ Số điện thoại (*): 
+ Mã số của trường học, cơ quan, đơn vị: (do Ban Tổ chức cung cấp trên Website của Cuộc thi)
+ Số CMND:
+ Email:

* Lưu ý:

- Các trường thông tin có đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc phải điền. Mã số dự thi của trường học, cơ quan, đơn vị là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi xác định giải tập thể.

- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Hình thức thi

Thí sinh tham gia dự thi đăng nhập vào Phần mềm “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” và trả lời Bộ câu hỏi được thiết kế với nhiều cấp độ từ dễ đến khó. Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án a, b, c, d).

III. TIÊU CHÍ XẾP HẠNG VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG THÍ SINH

1. Thứ tự tiêu chí xét xếp hạng

- Tổng điểm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- Thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn.

2. Phân bổ số lượng thí sinh Vòng thi chung kết

Căn cứ theo Tiêu chí xếp hạng, Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn 350 thí sinh đạt điểm cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp thuộc các trường trung học phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng, đại học; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp tỉnh, huyện, xã tham gia vòng thi chung kết. Cụ thể như sau:

a) Khối trường học: 
- Các trường trung học phổ thông: 100 thí sinh.
- Các trường trung cấp, cao đẳng, đại học: 100 thí sinh.

b) Khối cơ quan nhà nước:
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh: 10 thí sinh.
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện: 40 thí sinh.
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp xã: 100 thí sinh.

IV. VÒNG THI CƠ SỞ

1. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian thi thử: Ngày 05/9/2018.
- Thời gian thi chính thức: Từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 13/10/2018, gồm 04 tuần thi liên tiếp.
- Địa điểm thi: Tại tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học hoặc thí sinh chủ động bố trí thời gian thi thích hợp.

* Thí sinh được thi tối đa 3 lần/tuần.

2. Phương pháp tính điểm

- Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng được 2 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. 
- Tổng số điểm của vòng thi là 60 điểm. 
- Thời gian thi tối đa của vòng thi là 20 phút.

Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn thí sinh đạt điểm cao theo tiêu chí xếp hạng và phân bổ thí sinh dự thi vòng chung kết theo Thể lệ này.

- Lưu ý:

+ Thí sinh được tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra vòng thi cơ sở, kết quả được xét công nhận là kết quả điểm thi cao nhất.
+ Nếu thí sinh bị phát hiện việc mời người khác thi hộ hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng nhập kể từ lúc đăng kí thành công đến khi kết thúc cuộc thi sẽ bị hủy kết quả thi.

V. VÒNG THI CHUNG KẾT

1. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian thi: ngày 21/10/2018.
- Địa điểm thi: Tại trường Đại học Lạc Hồng.

* Thí sinh làm bài thi trên máy tính, dự thi một lần duy nhất để quyết định kết quả.

2. Phương pháp tính điểm
- Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm (trong đó, có một số câu hỏi tình huống áp dụng pháp luật). Trả lời đúng thí sinh được 2 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm.
- Tổng số điểm của vòng thi là 60 điểm.
- Thời gian tối đa của vòng thi là 20 phút.

Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn thí sinh đạt điểm cao theo tiêu chí xếp hạng theo Thể lệ này để xem xét trao giải.

VI. THỜI GIAN KHIẾU NẠI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

- Thời gian công bố kết quả Vòng thi cơ sở: trước ngày 16/10/2018.
- Thời hạn khiếu nại kết quả Vòng thi cơ sở: trước ngày 20/10/2018.
- Thời gian công bố kết quả Cuộc thi: trước ngày 24/10/2018. 
- Thời hạn khiếu nại kết quả Cuộc thi: trước ngày 27/10/2018. 
- Thời gian trao giải: Ngày 09/11/2018.

VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

- Căn cứ Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

1. Xét giải thưởng
Giải thưởng tập thể và cá nhân được xét riêng cho 02 khối: trường học và cơ quan nhà nước.

a) Giải tập thể: là các trường học, cơ quan, đơn vị có nhiều thí sinh dự thi đạt điểm trung bình chung từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này.

Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ thí sinh dự thi đạt điểm trung bình chung bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có cá nhân đạt giải cao hơn.

b) Giải cá nhân: là thí sinh đạt điểm cao vòng thi chung kết. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này.

2. Cơ cấu giải thưởng: Gồm có 33 giải thưởng dành cho tập thể và cá nhân của 02 khối như sau:

a) Giải thưởng tập thể: 
- Khối trường học, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba. 
- Khối cơ quan nhà nước, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.

b) Giải thưởng cá nhân:
- Khối trường học, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích.
- Khối cơ quan nhà nước, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích.

3. Giá trị các giải thưởng

a) Giải thưởng tập thể
- Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;
- Giải nhì: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;
- Giải ba: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải.

b) Giải thưởng cá nhân
- Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;
- Giải nhì: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;
- Giải ba: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;
- Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
- Điện thoại:(0251) 3941586 hoặc 0914.312.967 gặp ông Phan Quang Tuấn - Tổ trưởng Tổ Thư ký cuộc thi - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,      Sở Tư pháp. 
- Email: sotuphapdn@gmail.com
Hỗ trợ về kỹ thuật:
- Điện thoại: 02513.827555 hoặc 0919.255293 gặp bà Dương Trúc Lâm - Trưởng phòng Dịch vụ công ích, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2018”. Trong trường hợp phát sinh các nội dung không có trong Thể lệ cuộc thi sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ Thư ký cuộc thi, người tham gia cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Hòa Hiệp
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)