Chủ đề dư luận
Thời Sự
Tin tức
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Quyết tâm tạo đột phá trong hoạt động Công đoàn
26-9-2018
Hôm qua 25-9, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ hai, phiên trọng thể. Đến dự Đại hội có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn đại biểu quốc tế. Đại diện Liên hiệp Công đoàn thế giới cũng đã đến chúc mừng và tặng hoa cho Đại hội.
Dấu ấn trong nhiệm kỳ 2013 - 2018

Tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá khách quan, sát thực kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong nhiệm kỳ 2013 - 2018. Trong đó nêu rõ, 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới, tạo sự khác biệt giữa NLĐ là đoàn viên Công đoàn với NLĐ chưa là đoàn viên Công đoàn Việt Nam, có nhiều điểm nhấn, tạo sự lan tỏa rộng và sức thu hút của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tiếp tục tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống. Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng có chuyển biến tích cực.
Các hình thức tôn vinh, khen thưởng động viên người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất được các cấp công đoàn thực hiện với cách làm mới, thiết thực hiệu quả. Nhiều hoạt động tôn vinh để lại ấn tượng sâu sắc, điển hình là Chương trình Vinh quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới. Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến quan trọng.

5.JPG
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam với hình thức biểu quyết bằng thẻ đoàn viên

Các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý đoàn viên. Hoạt động kiểm tra được chú trọng hơn và ngày càng đi vào nề nếp với việc giao nhiệm vụ giám sát và tăng thêm thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra, ban hành 6 văn bản quan trọng làm cơ ở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra. Công tác tài chính Công đoàn có sự chuyển biến mới về tư duy, căn bản, toàn diện, theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và công đoàn quốc tế; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực lao động, công đoàn. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp Công đoàn có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, khoa học, kịp thời, sâu sát, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của người lao động.

Những kết quả toàn diện của hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ cả nước trong nhiệm kỳ qua đã có đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. Đó là chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều, ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động chưa cao. Phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh còn một số hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động chưa theo kịp tình hình; việc tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, kém hiệu quả. Năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn, khả năng thích ứng với tình hình mới nhiều nơi còn yếu, còn biểu hiện hành chính hóa. Trong thực hiện 11 chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, 3 chỉ tiêu chưa được lượng hóa. Báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước; nghe các báo cáo tham luận của đại diện đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố về hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Đại hội đã tiến hành thảo luận tại 83 đoàn về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Xác định 3 khâu đột phá

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: “Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng thời các cấp Công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Cùng với đó là 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ được các cấp Công đoàn thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội xác định, trước yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao, phong phú của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực để tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ những người lao động nữ trong tình hình mới. Việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội cũng xác định, Công đoàn tập trung tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác tài chính Công đoàn; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại thứ sáu. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn.


Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử  Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Chiều qua 25-9, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 161 ủy viên. Đoàn Đồng Nai có 3 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII gồm: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý; Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa Nguyễn Thị Tuyết và Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina Đinh Sỹ Phúc.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 22 ủy viên. Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Phan Văn Anh, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 16 ủy viên; đồng chí Tạ Văn Đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Hoàng Phương
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 23/05/2019 11:23:27 CH
  Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Ðồng N...
 • 23/05/2019 10:09:39 CH
  Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Ðồng Nai vừa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khởi công sửa chữa các hạng mục lớp học, khu vệ sinh tại Phân hiệu Cây Sung củ...
 • 23/05/2019 10:09:14 CH
  Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II-2019 với sự tham dự của trên 200 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ pháp chế cá...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)