Chủ đề dư luận
Thời Sự
Tin tức
Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng vào quá trình phát triển
31-7-2019
Thời gian qua, công tác tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, ngày càng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó góp phần quan trọng vào sự ổn định tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân, đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Làm tốt công tác tham mưu

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, thời gian qua, các nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và định hướng dư luận đã có nhiều đổi mới, nhanh nhạy, chủ động hơn, phù hợp với từng đối tượng, từng nhiệm vụ cụ thể. Kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Ðảng; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Ðặc biệt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai sâu rộng.

t5_20190731_1.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương trong buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo

Việc triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Ðảng được chú trọng thực hiện đạt hiệu quả. Theo đó, 16/16 Ðảng bộ trực thuộc tỉnh, 745/745 chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho 2.947 cán bộ chủ chốt và hơn 75.600 cán bộ, đảng viên, trên 711.000 đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia học tập. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí cán bộ nguồn quy hoạch Ban Thường vụ, Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy đã chủ động trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo định hướng đúng công tác tư tưởng, tuyên giáo…

Là huyện miền núi vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Tân Phú đã làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cùng thi đua thực hiện mục tiêu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Hiệp cho rằng, trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Huyện ủy chỉ đạo tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đặc biệt tập trung các khu vực đặc thù, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc… Từ đó định hướng tốt tư tưởng, tâm trạng của người dân, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, cùng đồng thuận thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tại UBND tỉnh và các sở, ngành trực thuộc, việc quán triệt, triển khai nghị quyết của Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung thực hiện tốt  trong “Năm Dân vận chính quyền”. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh: “Trước sự tụt giảm thứ hạng về cải cách hành chính cùng những vấn đề còn tồn tại đặt ra, Ban cán sự Ðảng UBND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những điểm còn hạn chế, tập trung khắc phục, trong đó cán bộ, đảng viên các sở, ngành phải tập trung cao hơn trong nhiệm vụ cải cách hành chính và coi đây là trung tâm đột phá để phát triển. Nhờ vậy, tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt tốc độ cao hơn so với bình quân cả nước, đời sống nhân dân ổn định, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo thực hiện có hiệu quả”…

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chia sẻ về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ðại tá Võ Quang, Phó ban công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh cho rằng, đưa nghị quyết của Ðảng và việc học tập làm theo Bác vào thực tiễn trong các cấp Hội chính là tuyên truyền, quán triệt để toàn thể cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Ðảng từ tỉnh đến cơ sở. “Tất cả những hành động, việc làm dù nhỏ nhưng có lợi cho dân, cho nước thì đều có ích và ngược lại. Do đó, việc xây dựng và lan tỏa những mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp Hội trong toàn tỉnh chú trọng triển khai để Hội CCB thực sự trở thành điểm tựa nòng cốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp”, ông Quang nhấn mạnh.

Là địa phương vừa được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, Long Khánh đã có quá trình phấn đấu với những thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh Nguyễn Ðức Thạnh nhìn nhận, trong thành tựu chung của thành phố, công tác tuyên giáo đóng vai trò tích cực, chủ động tham mưu cho Thành ủy triển khai nhiều quyết định quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Từ đó  tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. “Ðể phát huy hiệu quả vai trò, công tác tuyên giáo của Ðảng bộ thành phố đã tập trung tham mưu có hiệu quả, đưa chỉ thị, nghị quyết của Ðảng vào thực tiễn gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân”, ông Thạnh nói.

Trong tình hình hiện nay, công tác tư tưởng, tuyên giáo được xác định là một lĩnh vực khoa học. Ðể công tác tuyên giáo tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự ổn định về tư tưởng, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo đề nghị, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; tập trung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức giải báo chí viết về xây dựng Ðảng, cuộc thi viết tìm hiểu Di chúc của Bác, tọa đàm hội thảo khoa học Di chúc của Bác và hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ðể đưa nghị quyết của Ðảng vào thực tiễn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo cho rằng, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh cần chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đồng thời đôn đốc kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, nhất là việc học tập, quán triệt và vận dụng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, 11 (khóa XII) vào thực tiễn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người. Tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…

Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Ðồng thời, phải hiện đại hóa các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động của ngành Tuyên giáo, đáp ứng tính nhanh nhạy, kịp thời.

Ngành Tuyên giáo cũng rất cần sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp trong việc tăng cường chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, vụ việc phức tạp kéo dài, liên quan và tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo đã tham mưu và trình Thường trực Tỉnh ủy 39 nội dung văn bản; tiếp tục định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và tuyên giáo các cấp; tổ chức 6 kỳ hội nghị báo cáo viên, trong đó có nhiều kỳ trực tuyến thu hút hàng ngàn đại biểu tham dự; duy trì báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên định kỳ hằng tháng…

Nguyệt Hà
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 26/08/2019 12:07:22 SA
  Thực hiện Quyết định số 1616-QĐ/TU ngày 15-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất báo Lao động Đồng Nai trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và báo Đồng...
 • 25/08/2019 10:52:55 CH
  Thời điểm này, khi cơ quan báo Lao động Đồng Nai chuẩn bị ngừng hoạt động để hợp nhất với báo Đồng Nai, có thể nói rằng, mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo đều tâm...
 • 25/08/2019 11:51:52 CH
  Ngày 23-8, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh đã chủ trì buổi họp với các thành viên sơ kết 6 thá...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)