Chủ đề dư luận
Thời Sự
Tin tức
UBND tỉnh ban hành chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
23-8-2019
Theo UBND tỉnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm, 2016 - 2020.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/UBND ngày 15-8-2019, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với những nội dung chủ yếu.
Về nguyên tắc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 phải phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Các chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Việc triển khai xây dựng phải đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, công khai, minh bạch, công bằng và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải đánh giá sát, đúng với thực chất tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019.
Theo dõi, dự báo kịp thời những diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 nhằm mục tiêu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột phá, tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Quyết liệt thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng các khu vực động lực phát triển du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường…

Lê Văn

BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 26/08/2019 12:07:22 SA
  Thực hiện Quyết định số 1616-QĐ/TU ngày 15-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất báo Lao động Đồng Nai trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và báo Đồng...
 • 25/08/2019 10:52:55 CH
  Thời điểm này, khi cơ quan báo Lao động Đồng Nai chuẩn bị ngừng hoạt động để hợp nhất với báo Đồng Nai, có thể nói rằng, mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo đều tâm...
 • 25/08/2019 11:51:52 CH
  Ngày 23-8, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh đã chủ trì buổi họp với các thành viên sơ kết 6 thá...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)