Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018): Đóng góp tích cực trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
15-10-2018
Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ khi thành lập đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, duy trì và phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng đã chia sẻ với Báo Lao động Đồng Nai về những kết quả hoạt động, đóng góp của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Đồng Nai thời gian qua.
* P.V: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả  công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ các cấp trong tỉnh thời gian qua, đặc biệt là sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

4.JPG
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng

- Ông Huỳnh Văn Hồng: Bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát 50 cấp ủy, tổ chức Đảng và 33 đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc (50% các đồng chí là Tỉnh ủy viên); chỉ đạo cấp ủy cấp dưới, chi bộ giám sát 853 tổ chức Đảng và 656 đảng viên (cấp ủy viên trên 26%); kiểm tra 4.117 tổ chức Đảng và 37.713 đảng viên (trong đó có 11% cấp ủy viên). Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các Ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với 52 cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban Đảng cấp tỉnh, huyện.

UBKT các cấp chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát năm sau cao hơn năm trước. Theo đó, đã kiểm tra, giám sát trên 3.000 lượt tổ chức Đảng và 901 đảng viên; kiểm tra thu, nộp đảng phí với trên 79,6 ngàn lượt đảng viên; giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và 90 đảng viên. Trong đó kết luận tố sai 26 trường hợp, chưa đủ cơ sở kết luận 11 trường hợp, tố đúng và đúng một phần 53 trường hợp, trong đó có 32 trường hợp tố đúng có vi phạm và phải xử lý kỷ luật 20 trường hợp. UBKT các cấp tham mưu cho tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng (khiển trách 10, cảnh cáo 2) do vi phạm chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và xử lý đối với 865 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 11 trường hợp có khiếu nại…

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng điểm, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng, tỷ lệ đảng viên vi phạm giảm, đạt mục tiêu nghị quyết (dưới 0,6%). Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vụ việc nổi cộm, các lĩnh vực đa ngành, xử lý nghiêm những sai phạm cố ý, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.

* P.V: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát là phải gắn với phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhiệm vụ này được thực hiện như thế nào trong Đảng bộ tỉnh thời gian qua, thưa ông?

- Ông Huỳnh Văn Hồng: Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trong đó có quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của UBKT các cấp trong kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát chuyên đề liên quan phòng, chống tham nhũng đối với 12 tổ chức Đảng và 12 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết 04 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kế hoạch 14 thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các quy định có liên quan… Kết quả kiểm tra đã nêu rõ những hạn chế, thiếu sót thuộc trách nhiệm của một số cấp ủy như có lúc, có việc thiếu sâu sát trong lãnh đạo thực hiện công khai, dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa triệt để, tự phê bình và phê bình chưa cao, chưa đẩy lùi được suy thoái, tiêu cực…

4a.JPG
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị (bìa phải) kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ trực thuộc

UBKT các cấp đã phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức Đảng (giảm 4,76%) và 174 đảng viên. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra đối với 3 đảng ủy cơ sở và 17 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện. Kết luận có 13/20 tổ chức Đảng có vi phạm, trong đó có 2 tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đối với đảng viên, có 145/174 đồng chí vi phạm, có 69 trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật, trong đó có 9 trường hợp vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái… Hằng năm, UBKT các cấp còn tổ chức kiểm tra về tài chính Đảng nhằm ngăn ngừa vi phạm tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính Đảng.

Thời gian qua, UBKT các cấp đã giám sát 669 tổ chức Đảng và 727 đảng viên (cấp ủy viên chiếm 72%) trong toàn Đảng bộ. Qua giám sát, các tổ chức Đảng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảng viên và cấp ủy viên được giám sát đều chấp hành nghiêm nội dung giám sát. UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 90 đảng viên, giảm 67,39%, có 6 trường hợp bị tố cáo về tham nhũng, cố ý làm trái quy định; chưa có cơ sở kết luận 11, tố sai 26 trường hợp, tố đúng và đúng một phần 50 trường hợp, trong đó tố đúng có vi phạm 33 trường hợp, đã xử lý 17 và kiểm điểm rút kinh nghiệm 16 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là về phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý đất đai, những điều cấm đảng viên không được làm…

* P.V: Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

- Ông Huỳnh Văn Hồng: Quán triệt phương châm, định hướng của cấp trên và phấn đấu giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm, nhất là vi phạm về tham nhũng, lãng phí, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục làm tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết và Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt trong thực hiện phải chú ý phát hiện sai phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, qua tố giác của nhân dân, chú trọng kiểm tra, giám sát những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch, xử lý công tâm, khách quan; kỷ luật nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “nặng trên, nhẹ dưới”. Trong đó, cấp ủy, nhất là người đứng đầu một mặt tổ chức thực hiện tốt kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha… góp phần vào công tác đấu tranh phòng ngừa, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

Giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Từ năm 2016 đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giám sát thường xuyên việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng thông qua các kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ, qua báo cáo. Hằng năm tổ chức kiểm tra định kỳ 2 đợt (6 tháng đầu năm và cuối năm) đối với 100% cấp ủy trực thuộc, kiểm tra giám sát chuyên đề từ 10 đến 20 đợt/năm đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu; đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp trực thuộc và chi bộ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên các nội dung theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; tham mưu khắc phục, sửa chữa khuyết điểm vi phạm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII…


N. Trinh (thực hiện)
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 19/03/2019 10:13:41 CH
  Chiều qua 19-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cùng đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi là...
 • 19/03/2019 10:07:29 CH
  Sáng qua 19-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm th...
 • 19/03/2019 8:44:12 CH
  Những năm qua, Đồng Nai đã tập trung các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tạo điều kiện để người nghèo vươn lên phát triển k...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)