Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Công nhân, Công đoàn Đồng Nai trong tiến trình phát triển (Bài 2)
12-7-2019
Cách đây 90 năm, ngày 28-7-1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam. 90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trở thành lực lượng tiên phong và nòng cốt dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có đóng góp to lớn và quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước, công nhân lao động (CNLĐ) Đồng Nai cũng có những bước phát triển gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những con người bản lĩnh, năng động, sáng tạo, tác phong công nghiệp, hiện đại và văn minh đang vững vàng bước trên con đường hội nhập, tiến vào kỷ nguyên kinh tế tri thức; cùng giai cấp công nhân cả nước viết tiếp những trang sử vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bài 2: Công nhân Đồng Nai tiên phong trong sự nghiệp đổi mới

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm đổi mới, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp “đầu tàu” cả nước với tốc độ phát triển công nghiệp bình quân 12%/năm. Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động của tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và của đất nước.
Ổn định sản xuất thời kỳ bao cấp

Tháng 1-1976, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh và Tân Phú. Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai chính thức ra đời. Nhận thức được khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là tình hình thiếu hụt nguyên nhiên vật liệu, máy móc hư hỏng, Công đoàn cùng với các tổ chức chính trị xã hội khác và lãnh đạo các công ty, xí nghiệp, nhà máy thông qua tổ chức Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận đã tổ chức hội nghị công nhân viên chức, hội nghị người lao động và phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhanh chóng khôi phục và ổn định sản xuất. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tập thể, cá nhân. Điển hình tại Nhà máy dệt Thống Nhất đã chế tạo được 60 cái trương lực máy dệt thay thế cho hàng nhập nước ngoài, cải tiến máy suốt chẻ ngang từ 6 con lên 14 con và tăng năng suất lên 30%; phong trào thi đua đã làm tăng năng suất bình quân tại Nhà máy dệt từ 32m/ngày lên 45m/ngày/công nhân. Nhà máy phân bón Nhà nông đã tự tìm được nguồn nguyên liệu tại chỗ, chủ động sản xuất, làm lợi cho Nhà nước trên 2 triệu đồng. Nhà máy giấy Tân Mai đã nghiên cứu thay thế sang máy nhỏ chỉ cần 30 công nhân vận hành, sản xuất được 350 tấn giấy/năm. Xí nghiệp gốm mỹ nghệ xuất khẩu Đồng Nai nghiên cứu phát triển mới 24 mặt hàng xuất khẩu. Các nhà máy như: Vikyno, Cogido, Net, Sovi, Vapco, Naboco, Vitaga... cũng có nhiều cải tiến kỹ thuật, thu lượm vật liệu phế thải về gia công, sáng chế thành những chi tiết máy thay cho hàng nhập. Thống kê của Liên hiệp Công đoàn tỉnh trong năm 1976 đã có 1.237 sáng kiến lớn nhỏ, làm lợi cho Nhà nước 11,7 triệu đồng.

Khi hoạt động khôi phục sản suất cơ bản ổn định, Liên hiệp Công đoàn tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I vào tháng 7-1977. Liên hiệp Công đoàn tỉnh khi đó quản lý 156 CĐCS (CĐCS) với gần 19.400 đoàn viên/51.400 lao động. Tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức vụ Thư ký. Ở giai đoạn này, Liên hiệp Công đoàn tỉnh xác định tập trung củng cố và phát triển tổ chức ở những nơi chưa có Công đoàn; động viên đội ngũ công nhân lao động bám nhà máy, bám xí nghiệp; đấu tranh đòi quyền lợi cho người lao động và phát triển Đảng trong công nhân...

5a.JPG
Công nhân Công ty Vikyno & Vinappro trên chuyền lắp ráp

Đồng chí Huỳnh Thị Phượng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai khóa I nhớ lại, trong thời kỳ bao cấp, tiền lương của người công nhân còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động, Công đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến về việc tăng cấp định lượng các mặt hàng thiết yếu như nước mắm, đường, muối, vải cho cá nhân và tăng định lượng gạo, thịt, cá, rau sống cho tập thể để đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm việc. Công đoàn tham gia ý kiến về việc bù giá vào lương để rút ngắn chênh lệch với giá thương nghiệp; phát động các phong trào thi đua trong công nhân khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch. “Phong trào phát huy sáng kiến đã thể hiện tinh thần vượt khó của giai cấp công nhân, thể hiện bước trưởng thành của đội ngũ về nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, sáng tạo trong lao động sản xuất”, nguyên Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh khóa I chia sẻ.

Trước đổi mới, Liên hiệp Công đoàn tỉnh tổ chức thêm 2 kỳ đại hội đó là Đại hội lần thứ II (diễn ra vào tháng 9-1980), bầu đồng chí Nguyễn Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Thư ký và Đại hội lần thứ III (diễn ra vào tháng 9-1983), Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai bầu đồng chí Nguyễn Văn Động, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Thư ký. Nhiệm vụ chính và xuyên suốt trong giai đoạn này là các cấp Công đoàn cùng với lãnh đạo các nhà máy, xí nghiệp, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát động và triển khai phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất. Đặc biệt, để phục vụ cho mục tiêu phát triển nông nghiệp, phát triển khối liên minh công nông, Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã phối hợp cùng Ban cán sự Đảng Khu công nghiệp Biên Hòa phát động phong trào công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Với những chỉ tiêu cụ thể, khen thưởng kịp thời, các phong trào đã tạo điều kiện và động viên giai cấp công nhân tích cực phát huy tính sáng tạo trong lao động, không chỉ giải quyết khó khăn cho đơn vị, mà còn thiết thực góp phần thực hiện chủ trương làm ăn tập thể trong nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh, gắn kết giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức khoa học trong tỉnh.

Hạt nhân trong công cuộc đổi mới

15 năm chặng đường đầu đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, tổ chức Công đoàn tỉnh đã tổ chức thành công 3 thời kỳ Đại hội, trong đó Đại hội lần thứ IV, diễn ra vào tháng 9-1988, Liên hiệp Công đoàn Đồng Nai được đổi tên thành Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Tại đại hội này, đồng chí Nguyễn Văn Động tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 9-1991, đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Tháng 8-1991 tỉnh Đồng Nai được tách thành 2 tỉnh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V diễn ra tháng 5-1993 và Đại hội lần thứ VI diễn ra tháng 6-1998, đồng chí Nguyễn Đình Thắng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đến tháng 5-1999, đồng chí Nguyễn Đình Thắng được điều động về Tổng LĐLĐ Việt Nam giữ chức vụ Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Khi đó, Công đoàn tỉnh quản lý 1.140 CĐCS với 123.500 đoàn viên/154.321 lao động, khoảng 52% có trình độ văn hóa THPT, hơn 40% lao động có chuyên môn kỹ thuật.

Nhớ lại giai đoạn này, đồng chí Nguyễn Đình Thắng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai khóa IV, V, VI cho rằng, đường lối đổi mới nói chung và đổi mới trong công nghiệp nói riêng đã mở đường cho giai cấp công nhân ở Đồng Nai phát triển. Với tác động của Luật Lao động, Luật Đầu tư nước ngoài, giai cấp công nhân tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, đồng thời chất lượng đội ngũ được nâng lên, đã xuất hiện bộ phận công nhân trí thức. Cùng với các giai cấp, giai tầng xã hội khác trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đội ngũ công nhân lao động tỉnh đã có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, nhất là trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đồng chí Lê Tùng Hiếu, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Giám đốc Nhà máy chế tạo động cơ Vinappro chia sẻ, thời kỳ đổi mới hội nhập với chủ trương đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cả nhà nước lẫn tư nhân đã có những thay đổi tích cực. Dưới sự dẫn dắt của Đảng, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo công ty, đội ngũ công nhân được quan tâm và tạo điều kiện nâng cao tay nghề, chuyên môn. Bản thân ông đã chỉ đạo và cùng nghiên cứu thành công 2 máy xay xát góp phần tăng năng suất lên 115%; cùng với đó cho anh em đi nghiên cứu nhu cầu thị trường cho ra đời các dòng máy, động cơ mới xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới góp phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho nhà máy, đảm bảo công việc và thu nhập cho công nhân kể cả trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Cũng theo đồng chí Hiếu, hoạt động của Công đoàn cơ sở những năm sau đổi mới ở nhà máy rất sôi nổi và đội ngũ công nhân lao động có đóng góp rất lớn cho sự thành công của doanh nghiệp. Năm 1997, Công đoàn cơ sở nhận được Cờ Công đoàn vững mạnh xuất sắc do Công đoàn công nghiệp Việt Nam tặng.

(Còn tiếp…)

Hoàng Lộc
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)