Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Cần quyết liệt, trách nhiệm hơn trong thực hiện cải cách hành chính
17-6-2019
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vào cuối tuần qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh: mục tiêu lớn nhất của CCHC là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đánh giá đúng những hạn chế, chỉ rõ những mặt còn tồn tại để khắc phục, tiếp tục tạo đột phá trong CCHC phục vụ các mục tiêu phát triển.
Giảm mạnh chỉ số CCHC cấp tỉnh

Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường cho biết, theo chỉ số CCHC vừa được Bộ Nội vụ công bố, Đồng Nai đạt tổng số 78,62 điểm, bị trừ 21,38 điểm. So với năm 2017, chỉ số CCHC của tỉnh giảm 17 bậc, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, năm 2018 lần đầu tiên đưa vào đánh giá thêm 2 tiêu chí gồm: Chỉ số quản trị môi trường và quản trị điện tử. Ở chỉ số quản trị môi trường, Đồng Nai đạt 4,26 điểm, thuộc nhóm có chỉ số trung bình thấp; về quản trị điện tử, người dân dùng internet ở Đồng Nai thuộc nhóm trung bình cao nhưng sử dụng cổng dịch vụ công điện tử thuộc nhóm trung bình thấp (chỉ 3% số người được khảo sát có tra cứu trên cổng dịch vụ công của tỉnh).

Cũng theo ông Trường, kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 chỉ đạt 87,48% giảm 1,22% so với năm 2017. Chỉ số giảm nhóm bậc đáng kể nhất là “TTHC công”. Bên cạnh đó, các chỉ số thành phần đều giảm điểm mạnh xuống thuộc nhóm thấp nhất như: công khai minh bạch ngân sách cấp xã, phường và công khai minh bạch quy hoạch sử dụng đất... Nhìn chung kết quả cho thấy, các sở, ngành của tỉnh có mức độ bị trừ điểm trung bình từ 0,5 điểm đến 3,25 điểm.

4.JPG
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Dù Đồng Nai đã tiên phong trong CCHC với mô hình Trung tâm Hành chính công nhưng qua chỉ số xếp hạng năm 2018 cho thấy, tỉnh đã tụt giảm đáng kể về thứ hạng CCHC, trong đó nhóm các tiêu chí về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT… trong giải quyết TTHC chưa đạt hiệu quả. Vẫn còn tình trạng văn bản quy phạm pháp luật ban hành chưa đúng quy định, chưa kịp thời; kế hoạch đơn giản hóa TTHC chưa được triển khai liên tục; việc niêm yết công khai TTHC chưa được cải thiện; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận xử lý trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp so với nhiều địa phương trên cả nước và chưa thực hiện thường xuyên duy trì đánh giá áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng, chỉ số CCHC cấp tỉnh khá tương đồng với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2018 Đồng Nai đạt 68,84 điểm, xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố, tổng điểm tuy có tăng 0,69 nhưng thứ hạng không thay đổi. Vẫn còn 5 tiêu chí thành phần giảm điểm gồm tiếp cận đất đai (giảm 0,36), tính minh bạch (giảm 0,42), tính năng động (giảm 0,28), hỗ trợ doanh nghiệp (giảm 0,21) và giảm 0,41 điểm về đào tạo lao động…

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Cũng theo ông Nguyên, đối với kết quả PCI năm 2018, Đồng Nai có bước phát triển nhưng chưa đạt mong muốn. Đây là kết quả đánh giá không chỉ riêng một ngành, một địa phương mà là kết quả của doanh nghiệp đánh giá về hoạt động của cả hệ thống chính trị của tỉnh. Năm 2018, điểm các chỉ số thành phần PCI của tỉnh thấp hơn so với các tỉnh, thành. “Doanh nghiệp cho rằng vẫn gặp phiền hà trong giải quyết TTHC ở nhiều lĩnh vực. So với các tỉnh, thành như: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, TP. Hồ Chí Minh thì các chỉ số như tiếp cận đất đai, tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của Đồng Nai thấp nhất”, Phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Hữu Nguyên nêu rõ.

Còn theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Việt Phương, thống kê dữ liệu hồ sơ trực tuyến được tổng hợp từ các sở, ngành tiếp nhận qua phần mềm của các Bộ: Giao thông - vận tải, Kế hoạch - đầu tư, Khoa học - công nghệ cho thấy, 6 tháng đầu năm, vẫn còn 62,93% hồ sơ nhận trực tiếp, trong khi chỉ có 37,07% hồ sơ nhận trực tuyến. Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh, năm 2018, Đồng Nai bị trừ điểm nhiều ở các lĩnh vực như: trách nhiệm giải trình với người dân, TTHC công, nhất là dịch vụ cấp phường, xã thuộc nhóm thấp nhất cũng như cung ứng dịch vụ công về y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập, an ninh trật tự khu dân cư đều giảm điểm so với năm 2017.

4a.JPG
Cán bộ công chức bộ phận một cửa xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Ông Phương dẫn chứng, Văn bản của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin theo quy định phải hoàn chỉnh và cập nhật chậm nhất ngày 30-11-2018 thì đến tận ngày 22-2-2019 mới hoàn thành; phương án về chính quyền điện tử phải hoàn thành 31-3-2018 thì đến tận 22-12-2018 mới thực hiện xong hoặc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống thiên tai phải xử lý xong trước ngày 15-8-2018 thì tận 22-12-2018 mới báo cáo…

Một điểm đáng lưu ý cũng được Văn phòng UBND tỉnh nêu ra là thống kê nhật ký xét duyệt tình trạng nút dừng (SOS) của các sở, ngành trong 6 tháng đầu năm khá cao. Nhiều nhất là Sở Kế hoạch - đầu tư với 1.225. Trong đó, có 1.067 hồ sơ đồng ý yêu cầu phải bổ sung, 2 hồ sơ không đồng ý yêu cầu bổ sung, 4 hồ sơ đồng ý không giải quyết, 49 hồ sơ đồng ý ngừng xử lý…

Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Việt Phương cho rằng, nếu cứ để tình trạng nói trên thì năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục bị giám sát và trừ điểm nhiều.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu, trước thực tế như trên, các sở, ngành cần trao đổi, làm rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân, đơn vị, tổ chức nào, nhất là người đứng đầu, không nói chung chung nữa. “Thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tham mưu để từ ngày 1-7, sẽ có một khoảng thời gian gia hạn cho các sở, ngành, địa phương (trực tiếp là trách nhiệm người đứng đầu) có giải pháp khắc phục, thiếu ở đâu, vướng mắc khâu nào (do chủ quan hay khách quan) cần phải tập trung giải quyết triệt để. Sau thời gian quy định, nếu không làm sẽ trừ điểm và công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thậm chí nếu Trung ương kiểm tra lĩnh vực nào, địa phương, sở, ngành mà bị trừ 1 điểm thì tỉnh căn cứ trừ gấp đôi”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh.

Đối với tỷ lệ hồ sơ công ích đạt thấp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đề nghị, các sở, ngành (trực tiếp là Sở Thông tin - truyền thông) phải rà soát xem thủ tục nào đủ điều kiện trực tuyến được thì đưa lên trực tuyến và phải ráo riết kiểm tra, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp thực hiện. Còn những lĩnh vực chưa thể trực tuyến do nhiều yếu tố như thói quen, nhận thức thì phải kiểm tra chứ không thể đưa lên nhưng hiệu quả sử dụng lại không có.

Chỉ rõ những hạn chế để khắc phục

Phó chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, mục tiêu CCHC là tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và nâng hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước. Trước mắt, Sở Kế hoạch - đầu tư phải bổ sung ngay 2 phụ lục: một là so sánh giữa Đồng Nai và các tỉnh trong khu vực xem mình đang ở đâu. Hai là năm 2017 khi đánh giá kết quả các chỉ số CCHC, PCI, PAPI, Trung ương đã chỉ ra những điểm nào Đồng Nai cần phải khắc phục, cải thiện và năm 2018 đã làm đến đâu để quy rõ trách nhiệm của ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu. Ngoài ra, một số lĩnh vực liên thông giữa các sở, ngành và cấp xã, huyện, tỉnh cần rà soát để kịp thời xử lý, cần phải quyết liệt, trách nhiệm khi thực hiện.

Nguyệt Hà
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)