Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Hiệu quả từ “dân vận khéo” (Bài cuối)
16-8-2019
Cách đây 70 năm, trên Báo Sự thật số 120 ra ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Dân vận”. Trong đó, Người nhấn mạnh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện quan điểm “Dân vận khéo” của Bác, Đồng Nai đã có nhiều mô hình, tấm gương “Dân vận khéo” trong việc thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bài cuối: Tập trung nâng chất công tác Dân vận

Từ những kết quả đạt được, trong giai đoạn mới, công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Đồng Nai tập trung hướng hoạt động vào những vùng trọng điểm như vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác Dân vận và phong trào thi đua “dân vận khéo”, tiếp tục nhân rộng những mô hình, gương điển hình, tạo sức lan tỏa nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào các mục tiêu phát triển.
Hướng mạnh về cơ sở

Theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng, giai đoạn 2016 - 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tổ chức trên 300 đợt làm công tác Dân vận, hướng mạnh về cơ sở, nhất là những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Trong những đợt làm công tác Dân vận, vai trò “Dân vận khéo” tiếp tục được phát huy. Điều này thể hiện rõ ở không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia mà cả người dân cũng tham gia, mỗi người mỗi việc tùy vào hoàn cảnh, điều kiện của mình để cùng “chung tay làm Dân vận”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, “Dân vận khéo” trong những chuyến công tác Dân vận là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã lồng ghép tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ hoạt động Dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thành quả công tác Dân vận là những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, những căn nhà khang trang được xây dựng, những đoạn kênh mương nội đồng được nạo vét và hàng ngàn lượt người dân được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân. “Trong những đợt làm công tác Dân vận, mặc dù chính quyền các địa phương đều bố trí nơi ăn, ở chu đáo cho các lực lượng tham gia nhưng người dân vẫn mời cán bộ, chiến sĩ ở tại nhà họ. Tình đoàn kết quân - dân, cán bộ - nhân dân tiếp tục được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và thắt chặt, góp phần phát huy và khẳng định hiệu quả rõ nét của phong trào “Dân vận khéo”, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nói.

4.JPG
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm hỏi công nhân lao động Đồng Nai đầu năm 2019

Thực tế trong đợt phối hợp làm công tác Dân vận tại huyện Tân Phú và Định Quán những năm 2016 - 2018 và mới đây là huyện Vĩnh Cửu đã khẳng định được sự gắn bó, tình đoàn kết quân - dân. Cùng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, vợ chồng ông Lê Văn Hùng (ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) cũng xắn tay phát cỏ, cuốc đất, đun nước phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong những ngày làm công tác Dân vận giúp dân làm đường liên tổ ấp 2. Hay như ông Huỳnh Công Danh, người dân tộc Chơ Ro (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) không ngại nắng mưa tích cực tham gia phát cỏ, cuốc đất, trộn bê tông cùng cán bộ, chiến sĩ trong đợt làm Dân vận tại địa phương…

 Gắn với lợi ích người dân

Khẳng định vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” nêu rõ: “đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phát động. Đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có bước phát triển mới, nhiều tấm gương tiêu biểu đã có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân”.

Theo Ban Dân vận Trung ương, năm 2010, cả nước có hơn 200.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đến 2015 có hơn 400.000 mô hình, điển hình, trong đó có 279 điển hình xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận. “Quý I-2018, cả nước đã xây dựng được 863.364 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, các mô hình “Dân vận khéo” đã và đang gắn bó thiết thực với lợi ích của người dân và xuất phát từ thực tiễn cơ sở”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh trong chuyến thăm, làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đầu năm 2019.

4a.JPG
Lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác Dân vận thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Định Quán

Tại Đồng Nai, theo thống kê giai đoạn 2009 - 2015, toàn tỉnh đã có 5.022 mô hình với 8.904 cá nhân thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; vận động hơn 156.000 tỷ đồng, xây dựng 5.411 căn nhà tình thương, xóa nhà dột nát cho người nghèo; huy động hàng chục ngàn ngày công với tổng giá trị gần 239 tỷ đồng. Giai đoạn 2015 - 2019 chưa có thống kê nhưng đến cuối 2018, toàn tỉnh đã có hàng ngàn mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện với tổng nguồn lực huy động hàng ngàn tỷ đồng, xây dựng xong nhà đại đoàn kết, xóa hoàn toàn nhà dột nát cho người nghèo; vận động hàng ngàn tỷ đồng cho công cuộc xóa nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống 0,9% vào đầu năm 2019.

Cũng từ những mô hình “Dân vận khéo”, lợi ích của người dân và cộng đồng xã hội được nâng lên. Điều này thể hiện rõ trong mức tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh luôn cao hơn so bình quân cả nước. Đồng Nai được Trung ương MTTQ Việt Nam cấp bằng ghi công hoàn thành xây nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo. Đồng thời là tỉnh đầu tiên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; là mô hình kiểu mẫu trong đoàn kết quân - dân, đoàn kết lương - giáo, huy động sức mạnh toàn dân vào mục tiêu phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân vận của tỉnh Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, năm 2019 và những năm tiếp theo, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục phát huy hiệu quả, xây dựng được nhiều mô hình hay, điển hình tốt có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực, công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm như: tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác Dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo chuyển biến thực chất trong quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Xác định phong trào “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh; tăng cường tuyên truyền, định hướng phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó xác định nội dung trọng tâm phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng đối tượng, tập trung vào các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; gắn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững với các nội dung thi đua “Dân vận khéo” và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những nơi khó khăn, phức tạp, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, công nhân ở các khu công nghiệp, trong giải quyết các “điểm nóng” phức tạp, bức xúc nổi cộm, trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân…

Nguyệt Hà
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)