Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng
17-5-2019
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 -5 -2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã và đang đạt được những kết quả quan trọng; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua đó còn xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.
Nhìn lại 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn Đồng Nai, báo Lao động Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Cát Hoa về những kết quả nổi bật cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

4.jpg

* P.V: Thưa bà, bà có thể đánh giá những kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh?

- Bà Lê Thị Cát Hoa: Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nghiêm túc, thường xuyên và đạt những kết quả khả quan, thể hiện qua nhiều mặt. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác đã được thể hiện sinh động qua thực tiễn lao động, sản xuất, đời sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; trở thành động lực trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hằng năm.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị được các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị có sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với tỷ lệ cao. Từ đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua 3 năm, 100% chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05; các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập chuyên đề các năm cho hơn 90.700/93.300 đảng viên (đạt 97,1%) và trên 730.000 đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia…

Bên cạnh đó, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt trong chi bộ, phong phú hơn về nội dung. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể và hoàn thiện phong cách của cán bộ, đảng viên.

4a.JPG
Việc học tập và làm theo Bác cũng được gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức

Mặt khác, các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

* P.V: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã được gắn với giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên như thế nào, thưa bà?

- Bà Lê Thị Cát Hoa: Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, được người dân quan tâm cũng là dấu ấn trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở đều chú trọng thực hiện quy chế đối thoại, tiếp dân và trực tiếp giải quyết những kiến nghị của nhân dân. Hằng năm, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn những vấn đề mà người dân quan tâm để tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân. Trong năm 2018, từ cấp tỉnh đến cơ sở đã thực hiện 170 cuộc đối thoại với nhiều nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thái độ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ…

Việc học tập và làm theo Bác cũng được gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Biểu hiện qua tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của 20 sở, ngành, 11 UBND cấp huyện và 171 UBND cấp phường, xã, thị trấn trong năm 2018 đạt trên 95%. Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong hoạt động, từ đầu năm 2018 đến hết tháng 10-2018 đã tiếp nhận, giải quyết trên 100.600 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 96,36% và tỷ lệ hài lòng đạt trên 99,8%.

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiều mô hình học tập và làm theo Bác hướng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân như: mô hình “Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên”, “Người cán bộ của dân” tại huyện Xuân Lộc; “Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc” tại huyện Trảng Bom; “Ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến nền hành chính phục vụ” tại huyện Nhơn Trạch; “Tủ sách công nhân tại khu nhà trọ” của Liên đoàn Lao động tỉnh…

* P.V: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là gì, thưa bà?

- Bà Lê Thị Cát Hoa: Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo động lực cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục được quán triệt thực hiện nghiêm túc trong các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng. Theo đó tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức học tập có hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Năm 2019, tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với gần 3.000 người tham  dự.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền học tập làm theo Bác tiếp tục được chú trọng đa dạng hóa hình thức, nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Trong đó có gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mặt khác, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác có giá trị thực tiễn, hiệu quả cao; các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, thực hiện việc tự kiểm tra trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05…

* P.V: Xin cảm ơn bà!

Ngày hội “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn”

Hôm nay 17-5, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn” tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên. Ngày hội sẽ có các hoạt động ý nghĩa như: dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân; triển lãm sách và các sản phẩm tuyên truyền về gương cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo lời Bác với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Nai nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2018”; tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2019; ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Đồng Nai; trao giải cuộc thi trực tuyến các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên lần thứ VII với chủ đề “Ánh sáng soi đường”; tọa đàm về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên thanh niên gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; cuộc thi “Hồ Chí Minh - sáng mãi tên Người”; thực hiện công trình thanh niên “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...

T. Nguyên (thực hiện)
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)