Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và người lao động (Bài 1)
17-7-2019
Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tổ chức Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam

vì mục tiêu độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vì quyền lợi của người lao động (NLĐ).

Tiếp nối truyền thống của giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã và đang có nhiều chương trình, nhiều kế hoạch nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của NLĐ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh.

Bài 1: Công đoàn tích cực chăm lo, bảo vệ đoàn viên

Trong những năm qua, Công đoàn Đồng Nai luôn chủ động đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 1 triệu đoàn viên và NLĐ. Việc làm này đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; góp phần thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, các cấp chính quyền với CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh...
Tích cực bảo vệ đoàn viên, người lao động

Xác định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn, những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh hoạt động này. Để nâng cao chất lượng hiệu quả trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, các cấp Công đoàn tỉnh đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị và kiến thức pháp luật cho đoàn viên và NLĐ bằng nhiều hình thức đa đạng, phong phú, nhằm giúp đoàn viên và NLĐ hiểu, nắm rõ quyền và lợi ích của mình, tự bảo vệ bản thân và giúp người khác bảo vệ quyền lợi.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn từng bước chuẩn hóa và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ Công đoàn và chất lượng hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn các cấp, nhất là ở các CĐCS, thông qua việc tích cực tham gia với cơ quan chuyên môn đồng cấp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; từng bước nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc. Theo thống kê, bình quân hằng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; gần 50% số doanh nghiệp có Công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ. Số doanh nghiệp đối thoại tại nơi làm việc không ngừng tăng lên về số lượng, cải thiện về chất lượng.

Các cấp Công đoàn chủ động tuyên truyền để NLĐ hiểu, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, hăng hái phát huy sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ, thông tin kịp thời diễn biến phát sinh ở cơ sở, tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ổn định tư tưởng, giải quyết kiến nghị, bức xúc của công nhân, nhất là trong những trường hợp đặc biệt như chủ doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động... Tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo sự đồng thuận trong giới chủ các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động. Qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, hạn chế tranh chấp lao động.

5.JPG
Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn tại chương trình Tết lao động năm 2019 do LĐLĐ tỉnh tổ chức

Công đoàn cũng tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy lao động của ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, nhất là xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với chính quyền chuyên môn và nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực tế, dưới sự hướng dẫn của Công đoàn các cấp, đã có nhiều bản TƯLĐTT được ký kết thực sự mang lại lợi ích cao hơn cho NLĐ về: tiền lương, thưởng, đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi, nâng cao tay nghề, văn hóa ứng xử, thực hiện chính sách bình đẳng giới... Tính đến hết quý II-2019, toàn tỉnh có 1.134 bản TƯLĐTT được ký, đạt 76% số doanh nghiệp có CĐCS.

Điểm nhấn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ của Công đoàn tỉnh là hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý dưới nhiều hình thức thông qua hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh, 2 Văn phòng tư vấn pháp luật cấp huyện ở Trảng Bom và Nhơn Trạch, 3 điểm hỗ trợ công nhân với trên 60 công nhân nòng cốt trực thường xuyên, 2 fanpage mạng xã hội. Thống kê trung bình mỗi năm có hàng trăm ngàn lượt đoàn viên, NLĐ, người sử dụng lao động được tư vấn, giải đáp thắc mắc, đòi lại được quyền lợi hợp pháp. Có thể khẳng định, hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho đoàn viên và NLĐ đã khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tỉnh và xây dựng niềm tin của NLĐ, uy tín của chủ sử dụng lao động vào tổ chức Công đoàn tỉnh.

Cùng với đó, Công đoàn các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác hướng dẫn và thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, NLĐ; kiểm tra giám sát về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Qua kiểm tra kiến nghị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Bên cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, các hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, NLĐ đã và đang được các cấp Công đoàn chú trọng thực hiện với nhiều chương trình thiết thực như vận động doanh nghiệp đáp ứng quyền lợi chính đáng của NLĐ về bữa ăn ca đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh. Đến nay, hơn 90% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện bữa ăn ca với mức từ 15.000 đồng/suất trở lên. Trước nhu cầu lớn về nhà ở của NLĐ, với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã xác nhận cho hơn 500 trường hợp là công nhân viên chức đăng ký mua, thuê mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội; tham gia đề xuất nhiều giải pháp giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh; chủ động cùng với các ngành chức năng của tỉnh triển khai thực hiện dự án thiết chế Công đoàn đáp ứng một phần nhu cầu cơ bản của NLĐ. Cũng nhằm nâng cao đời sống đoàn viên và NLĐ, từ năm 2014, LĐLĐ tỉnh đã ký hợp tác với các đơn vị như IcareMOBIVI, Nutifoods, VNPT, VNPost, Mobifone... tạo điều kiện cho NLĐ mua sắm các thiết bị, dịch vụ cần thiết với mức giá rẻ, trả góp không lãi suất.

Trọng tâm hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên và NLĐ của các cấp Công đoàn tỉnh phải kể đến các chương trình: Tết sum vầy, Tết lao động và Tháng công nhân, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ xã hội, Quỹ trợ vốn cho NLĐ nghèo... đã nhận được sự đồng thuận cao từ chính quyền, dư luận xã hội, sự ủng hộ từ các doanh nghiệp. Thống kê 5 năm trở lại đây, các cấp Công đoàn tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 100 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Quỹ xã hội hỗ trợ 260 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, trợ cấp khó khăn với số tiền trên 700 triệu đồng. Thông qua tổ chức Công đoàn, hằng năm, Quỹ hỗ trợ vốn cho NLĐ nghèo đã cho hàng chục ngàn lao động vay vốn ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ phải kể đến chương trình Tết sum vầy. 5 năm qua các cấp Công đoàn đã chi trên 600 tỷ đồng hỗ trợ quà và vé xe cho NLĐ. Ngoài ra, Công đoàn các cấp còn tổ chức họp mặt gia đình công nhân tại các khu nhà trọ, đón Tết cùng công nhân, thăm hỏi tặng quà cho công nhân xa quê, đề xuất lãnh đạo Trung ương và địa phương đến thăm, tặng quà cho CNVCLĐ trong dịp Tết... tạo niềm tin, an tâm để NLĐ quay trở lại làm việc sau Tết.

Hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với Ngày Quốc tế Lao động 1-5 ở tỉnh hằng năm đã thu hút hàng trăm ngàn lượt đoàn viên và NLĐ tham gia nhiều hoạt động hướng về đoàn viên và NLĐ như thăm hỏi, tặng quà, vui chơi giải trí, tham quan du lịch… Bên cạnh đó là các buổi gặp gỡ giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo địa phương, giới chủ doanh nghiệp với đoàn viên và NLĐ đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Công đoàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên và NLĐ, tạo động lực cho các phong trào thi đua, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

(Còn tiếp)

Hoàng Lộc
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)