Chủ đề dư luận
Thời Sự
Trong dòng sự kiện
Cội nguồn sức mạnh của Đảng
Vũ Trung Kiên
Trong pho lịch sử bằng vàng của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn của một người Cộng sản, chúng ta vẫn có thể nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại”. Những thành tựu vẻ vang trong lịch sử 85 năm qua đã khẳng định điều ấy. Cội nguồn tạo nên sức mạnh vĩ đại ấy chính là ở sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt và thực hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và gắn bó mật thiết với nhân dân. 
Nhà cách mạng lão thành Nguyễn Văn Nguyễn trong tác phẩm nổi tiếng “Tháng Tám trời mạnh thu” đã khẳng định: “Cách mạng là công việc thực tế của hằng triệu, hằng triệu người.

Một đội tiền phong dầu giỏi đến đâu cũng chỉ tưởng tượng trong phạm vi công việc của năm ba vạn người”, còn sức mạnh vĩ đại là ở nhân dân. Gắn bó mật thiết với nhân dân chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng, vì thế, Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. 

Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Đảng ta luôn quán triệt tư tưởng “Lấy dân làm gốc”. Đại hội VI của Đảng đã tổng kết và rút ra bài học lớn: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”… Quan liêu, mệnh lệnh xa rời quần chúng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân là làm suy yếu sức mạnh của Đảng”. Tổng kết kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới đất nước, một trong bốn bài học lớn mà Đảng ta rút ra, đó là: “Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng… Cán bộ, đảng viên và công chức phải thật sự là công bộc của nhân dân”. 

Cương lĩnh xây dựng trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam năm 1991, một trong 5 bài học lớn rút ra là “Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”. Đến cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, Đảng ta đã một lần nữa cảnh báo nghiêm khắc hơn, đó là quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân không chỉ đem đến tổn thất khôn lường đối với đất nước mà còn có nguy cơ tồn vong đối với Đảng và chế độ. 

Được Hiến pháp hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng không phải là Nhà nước, vì vậy, quyền lực của Đảng chủ yếu dựa trên uy tín của Đảng đem lại. Uy tín của Đảng chính là đường lối đúng đắn, là ở tinh thần và thái độ tận tụy phục vụ nhân dân, ở sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Để nhân dân mãi mãi tin yêu và đi theo Đảng, Đảng phải không ngừng tự đổi mới và chỉnh đốn và hãy quay trở về cái nôi mà mình đã sinh ra, gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đó chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng. 

“Nước lấy dân làm gốc” là một chân lý vĩnh hằng. Đảng phải gắn bó máu thịt với nhân dân thì Đảng mới trong sạch vững mạnh, mới giữ vững vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 85 năm đã trôi qua, nhưng bài học về gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân - cội nguồn sức mạnh của Đảng vẫn còn nguyên giá trị.
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 25/08/2019 10:01:01 CH
  Quý bạn đọc đang cầm trên tay số báo 909, cũng là số báo khép lại chặng đường dài hoạt động của Lao động Đồng Nai, cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai,...
 • 22/08/2019 10:17:36 CH
  Theo các nhà nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam, toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được kết tinh trong bản Di chúc thiêng liêng mà Người để lại cho to...
 • 20/08/2019 10:56:43 CH
  Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm lượng rác thải nhựa thải ra môi trường đủ để bao quanh 4 lần bề mặt trái đất. Trung bình mỗi phút có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ,...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)