Chủ đề dư luận
Công đoàn
Hoạt động
Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công đoàn huyện Thống Nhất: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn
7-2-2018
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và LĐLĐ tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trên địa bàn huyện Thống Nhất có những chuyển biến tích cực; ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện...
Nỗ lực vượt khó

Những ngày này, cùng với các cấp Công đoàn trong tỉnh, đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp huyện Thống Nhất đang tập trung cho công tác chăm lo Tết và giám sát tình hình trả lương, thưởng cho CNVCLĐ. Những nỗ lực ấy không chỉ mang lại niềm vui, sự gắn kết trong CNVCLĐ, giữa người sử dụng lao động và người lao động mà còn giúp tình hình quan hệ lao động trên địa bàn được ổn định. Thực tế tại địa phương cho thấy, sau dịp nghỉ Tết các năm trước, người lao động đều phấn khởi trở lại làm việc đông đủ; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển. Cùng với đó, không có đơn thư khiếu nại của người lao động về việc trả lương, thưởng Tết tại các doanh nghiệp.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, việc làm của người lao động; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Kịp thời thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau…

Đa số doanh nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, hoạt động mang tính thời vụ; lao động và cán bộ Công đoàn trong các doanh nghiệp thay đổi thường xuyên dẫn đến việc thực hiện nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Công đoàn như tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)… gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, với sự nỗ lực vượt khó, sự quyết tâm và kiên trì của đội ngũ cán bộ Công đoàn, kết quả thực hiện các nhiệm vụ qua mỗi năm lại ghi nhận những chuyển biến tích cực.

8b.JPG
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phước Mạnh (thứ 3 từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thị Tuyết Minh (giữa) trao quà cho con CNVCLĐ học giỏi sống tốt năm 2017


Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết, hằng năm, 100% CĐCS khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức. Cùng với đó, xác định rõ những khó khăn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp, Công đoàn huyện đã tích cực, kiên trì trong vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại với người lao động. Nhờ đó, nhiều năm qua, dù tỷ lệ tổ chức hội nghị người lao động chưa được như mong đợi (hiện đạt trên 50%) nhưng có tăng lên, tình hình quan hệ lao động giữ vững ổn định, chưa xảy ra tranh chấp lao động tập thể. Cùng với đó, đến nay, đã có 15/22 CĐCS trong các doanh nghiệp thương lượng, ký kết TƯLĐTT; đồng thời, tham gia với doanh nghiệp xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động. Chất lượng TƯLĐTT ngày càng được nâng cao, số lượng TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Chất lượng bữa ăn giữa ca của công nhân lao động ở các doanh nghiệp được nâng lên với mức bình quân trên 20.000 đồng/suất.

Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết thêm, thực tế phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và ít lao động cùng với một bộ phận công nhân lao động trên địa bàn hiểu biết về pháp luật lao động còn hạn chế, trình độ chuyên môn, tay nghề còn thấp… khiến cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, với sự nỗ lực và kiên trì trong thực hiện, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đã kết nạp 1.186 đoàn viên và thành lập mới 16 CĐCS, giải thể 8 CĐCS; nâng tổng số CĐCS toàn huyện lên 124 đơn vị với 4.777 đoàn viên/5.132 CNVCLĐ, tỷ lệ tập hợp người lao động vào tổ chức đạt 93,08%.

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là trong các doanh nghiệp tiếp tục đạt được kết quả tốt, Ban thường vụ LĐLĐ huyện xác định trong nửa nhiệm kỳ tới sẽ chủ động tổ chức các đợt khảo sát, nắm tình hình lao động, việc làm ở các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách để thực hiện. Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động để CNVCLĐ thấy được lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn, người sử dụng lao động thấy được vai trò và sự cần thiết phải thành lập CĐCS cũng như trách nhiệm của họ trong việc tạo điều kiện để thành lập CĐCS theo quy định của pháp luật. Từ đó, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội VIII đề ra là 100% đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 20 lao động trở lên thành lập được tổ chức CĐCS; xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt đạt 70% trở lên; hằng năm có 85% trở lên số CĐCS các cơ quan, đơn vị và 75% trở lên số CĐCS ở các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

Quan tâm tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh thi đua

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện đã tiến hành thường xuyên công tác tuyên truyền, vận dụng nhiều hình thức  phù hợp với CNVCLĐ ở từng khu vực, lĩnh vực; tích cực vận động CNVCLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động... Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động góp phần phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn huyện đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động riêng của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có thể kể đến như: ngành Giáo dục với phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”; các CĐCS ngành Y tế với phong trào thực hiện tốt 12 điều y đức trong khám và điều trị bệnh với khẩu hiệu “lương y như từ mẫu”; các CĐCS trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chính chính trị - xã hội với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo”, thi đua thực hiện mô hình “Dân vận khéo”… Thông qua các phong trào, kịp thời phát hiện tuyên dương, khen thưởng động viên, nhân rộng các mô hình hay, nhân tố tích cực. Trong nửa nhiệm kỳ qua, đã có 230 tập thể, 569 cá nhân của tổ chức Công đoàn huyện được khen thưởng các cấp. Cũng từ phong trào thi đua, các CĐCS đã giới thiệu 222 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và có 153 đoàn viên đã được kết nạp Đảng.

Với những kết quả đã đạt được và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Công đoàn, tin tưởng rằng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp Công đoàn huyện Thống Nhất sẽ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi của các mục tiêu, nhiệm vụ chung của huyện cũng như của Công đoàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết, trong nửa nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn huyện xác định sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn với mục tiêu chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống mọi mặt của đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn. Cùng với đó, xây kế hoạch, chương trình, công tác cụ thể, rõ ràng; xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm thu được hiệu quả cao nhất.


Hồ Thảo
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 16/08/2018 8:55:52 CH
  Trong tuần này, đoàn công tác liên ngành của tỉnh do Phó chủ tịch LÐLÐ tỉnh Hồ Thanh Hồng làm trưởng đoàn đã cùng với LÐLÐ huyệnTân Phú và TP. Biên Hòa giám sát bữa ăn gi...
 • 15/08/2018 12:15:59 SA
  Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về “Giám sát chất lượng bữa ăn ca; hợp đồng lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động tại các ...
 • 14/08/2018 10:22:30 CH
  Thời điểm này, bên cạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), LĐLĐ huyện Nhơn Trạch đang tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị qu...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)