Chủ đề dư luận
Công đoàn
Hoạt động
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường: Cán bộ Công đoàn phải biết đoàn viên muốn gì, cần gì
13-7-2018
Tại Đại hội X Công đoàn tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng với việc ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Nai giàu mạnh văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân tỉnh nhà để tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ðại hội thảo luận, xem xét, quyết định một số vấn đề tập trung thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới và những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng - khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, NLÐ, góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực trong xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển nhân cách NLÐ thời kỳ mới. Giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, trui rèn bản lĩnh cách mạng kiên cường của giai cấp công nhân. Ðặc biệt, trước xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0 với không gian mạng đa chiều và tốc độ lan truyền thông tin nhanh chóng hiện nay, Công đoàn cần phải tận dụng ưu thế để phát triển giao lưu, chia sẻ, kết nối, nắm bắt thông tin một cách đúng đắn và hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế tối đa mặt tiêu cực; tuyên truyền vận động đoàn viên, NLÐ thể hiện bản lĩnh vững vàng, phân định rõ đúng sai, trước những thông tin xấu, độc hại và luận điệu xuyên tạc, phá hoại, kích động của các phần tử xấu.

Công đoàn rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế phối hợp và tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo thiết thực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLÐ. Tăng cường hướng dẫn các CÐCS phối hợp, vận động người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về chính sách, pháp luật lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, chủ động trong phát hiện, tiếp nhận thông tin, kịp thời giải quyết những bức xúc, tranh chấp lao động từ những việc nhỏ nhất - phải là chỗ dựa thật sự vững chắc của đoàn viên, NLÐ. Cán bộ Công đoàn phải biết đoàn viên, NLÐ của mình muốn gì, cần gì, để từ đó tổ chức phong trào, thực hiện nhiệm vụ, thu hút, tập hợp đoàn viên, NLÐ; kiên quyết không để những thế lực khác lôi kéo, tập hợp lực lượng, chiếm lĩnh vai trò, vị trí của mình.

Ðẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLÐ; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên, NLÐ cũng như kịp thời động viên, khen thưởng phù hợp đối với những người sử dụng lao động có nhiều đóng góp trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, chăm lo tốt cho đoàn viên, NLÐ; nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt; đặc biệt, cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho Ðảng xem xét kết nạp; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CÐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở; tăng sức lôi cuốn, thu hút, tập hợp NLÐ gia nhập và tự nguyện tham gia hoạt động Công đoàn; nỗ lực vận động, thành lập CÐCS theo phương châm “Nơi nào có công nhân lao động, nơi đó có tổ chức Công đoàn”...

Tổ chức Công đoàn tỉnh nhà cần chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động. Tạo điểu kiện cho đoàn viên - NLÐ tiếp cận khoa học kỹ thuật - công nghệ tiến bộ, hiện đại, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, NLÐ, đủ điều kiện sẵn sàng đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn phát triển và hội nhập; nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường lao động mở, có khả năng thích nghi và chuyển đổi nghề nghiệp.

Ðội ngũ cán bộ Công đoàn phải đảm bảo yêu cầu thông thạo nghiệp vụ Công đoàn, am hiểu kiến thức pháp luật, có năng lực vận động quần chúng, tâm huyết và trách nhiệm với công việc; dám đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực và sự cám dỗ về vật chất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLÐ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn xuất thân từ công nhân, từ thực tiễn lao động, sản xuất, xem đây là một bộ phận không tách rời trong đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ của hệ thống chính trị...

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh là trách nhiệm không chỉ của riêng tổ chức Công đoàn mà còn là của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp cần tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ để Công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định. Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho hoạt động của Công đoàn và chăm lo cho NLÐ, nhất là vấn đề nhà ở, nhà trẻ phục vụ NLÐ, thực hiện các giải pháp hỗ trợ NLÐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, ngoại ngữ, tin học. Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh xem xét sớm bố trí quỹ đất để tổ chức Công đoàn thực hiện các thiết chế Công đoàn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

P.V (lược ghi)
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)