Chủ đề dư luận
Công đoàn
Hoạt động
Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Cửu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động Công đoàn
12-1-2018
Nhìn lại nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Công đoàn huyện Vĩnh Cửu đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tiếp tục ghi nhận sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ ngày càng được cải thiện, nâng cao. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và tỉnh nhà.
Tập trung hướng về cơ sở

Xác định chức năng chính của tổ chức Công đoàn là chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), phương châm của Công đoàn huyện là tập trung hoạt động hướng về cơ sở. Theo đó, các cấp Công đoàn huyện đã làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời tích cực tác động đến đơn vị, doanh nghiệp có thêm những phúc lợi thiết thực đối với đời sống NLĐ. Trên địa bàn huyện, đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm cải thiện môi trường làm việc cũng như thêm phụ cấp, cải thiện thu nhập của NLĐ như: Công ty Changshin, Thành Phú Phát, Minh Thành, T.I.C… Cùng với đó tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động trọng tâm như “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, thực hiện quy chế dân chủ…; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ để có các giải pháp phù hợp.

Đáng ghi nhận, đến nay, trên địa bàn huyện có trên 85% CĐCS đã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với lãnh đạo đơn vị (chỉ tiêu nghị quyết là 80%); có trên 70% doanh nghiệp đã ký kết TƯLĐTT tập thể. Bên cạnh đó, thông qua việc tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các CĐCS khối doanh nghiệp thương lượng đưa nội dung bữa ăn ca của NLĐ vào TƯLĐTT và nội dung đối thoại, chất lượng bữa ăn giữa ca cho NLĐ trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hằng năm, có 100% đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị công chức viên chức, trên 68% doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức hội nghị NLĐ. Các hội nghị đều tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc tiếp tục xây dựng mới một số nội quy, quy chế phối hợp giữa CĐCS với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chăm lo cho NLĐ; từ đó, phát huy tốt quy chế dân chủ tại cơ sở.

8a.jpg
Chủ tịch Công đoàn huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Công Ký trao học bổng cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Các cấp Công đoàn huyện đã sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm lo phù hợp như: hỗ trợ quà, tiền đối với công nhân lao động khó khăn, phối hợp với UBND huyện và các tổ chức Đoàn, Hội, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ... sôi nổi, thiết thực trong CNVCLĐ. Cùng với đó, tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực, đổi mới hình thức, nội dung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tất cả những nỗ lực ấy đã làm cho đoàn viên, NLĐ ngày càng thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn và góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đáng phấn khởi, trong nhiệm kỳ qua, trên địa bàn huyện không có trường hợp đình công, lãn công nào xảy ra trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, với nỗ lực và sáng tạo trong tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách với NLĐ nói chung và các chế độ bảo hiểm nói riêng của tổ chức Công đoàn huyện, Vĩnh Cửu được các ngành chức năng của tỉnh ghi nhận là một trong những địa phương tiêu biểu có doanh nghiệp thực hiện trích đóng BHXH tốt, ít doanh nghiệp nợ BHXH trong thời gian qua.

Ấn tượng trong phát triển tổ chức


Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Công Ký phấn khởi cho biết thêm, một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mới. Theo đó, các cấp Công đoàn huyện đã phát triển được 6.736/3.000 đoàn viên (đạt 245,53%, vượt xa so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn huyện đề ra), thành lập mới 30 CĐCS, nâng tổng số CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện là 127 CĐCS với 38.560 đoàn viên/40.006 lao động. Công tác xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt ngày càng được quan tâm hơn. Đến nay, tỷ lệ đoàn viên nòng cốt đạt 41,32%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết, từ 35 - 40%.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện luôn nỗ lực từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với từng loại hình cơ sở. Hiệu quả, chất lượng nội dung sinh hoạt của các CĐCS ngày càng được nâng cao, đa dạng, phong phú, gắn liền với các quyền lợi thiết thực của NLĐ. Tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh tăng dần lên qua từng năm. Nếu như năm 2013, tỷ lệ này đạt 90,3% thì đến năm 2017 đã tăng lên 92,74%.

Xác định rõ việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm thường xuyên của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện đã có nhiều giải pháp quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện đã giới thiệu 900 đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét và đã có 670 đồng chí được kết nạp Đảng, đạt tỷ lệ 74,44% so với chỉ tiêu từ 60 - 70% theo nghị quyết đề ra.

Góp phần quan trọng mang đến những kết quả phấn khởi trên phải kể đến nỗ lực của các cấp Công đoàn huyện trong thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CNVCLĐ suốt thời gian qua. Nhờ không ngừng đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức như: tổ chức các buổi học tập, sinh hoạt chuyên đề; tọa đàm; tổ chức hội thi tìm hiểu, hội thi thuyết trình; qua tài liệu, báo chí và qua hệ thống thông tin nội bộ…, công tác tuyên truyền truyền, giáo dục đã lan tỏa sâu rộng trong CNVCLĐ. Cùng với đó, Công đoàn huyện nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới. Trong nhiệm kỳ qua, đã có hơn 1.500 lượt cán bộ các CĐCS được bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ Công đoàn.

Với những nỗ lực và tâm huyết ấy, tin rằng trong nhiệm kỳ mới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả phấn khởi trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của mình. Từ đó, chung sức xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ toàn tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Công Ký cho rằng, để tổ chức Công đoàn ngày càng phát huy vai trò của mình, tạo được niềm tin nơi NLĐ, trước hết cần phải tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của CĐCS, đưa hoạt động hướng về cơ sở và NLĐ. Các cấp Công đoàn huyện luôn phát huy tinh thần đổi mới trong công tác chỉ đạo nội dung, phương thức hoạt động và lề lối làm việc; dành nhiều thời gian đi cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; từ đó đề ra các biện pháp, nội dung hoạt động phù hợp. Đồng thời bảo đảm thực chất chất lượng những CĐCS đạt tiêu chuẩn “CĐCS vững mạnh”; gắn công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS. Đồng thời thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động; tổ chức sơ, tổng kết kịp thời để đánh giá kết quả thực hiện từng phong trào và khen thưởng động viên các điển hình tiên tiến, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo hoạt động…

Hồ Thảo
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 17/01/2019 11:11:49 CH
  Ngày 17-1, LĐLĐ huyện Tân Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 • 17/01/2019 10:48:55 CH
  Xuân Kỷ Hợi 2019 đang đến gần. Thời điểm này, nhiều Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động...
 • 15/01/2019 7:32:47 CH
  Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam được thành lập từ năm 1998, hoạt động trong ngành may mặc, hiện có hơn 1.700 lao động đang làm việc tại các nhà máy trên địa bàn TP. ...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)