Chủ đề dư luận
Công đoàn
Hoạt động
Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
16-5-2018
Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức vững mạnh luôn được các cấp Công đoàn tỉnh nỗ lực và quyết tâm thực hiện suốt thời gian qua, mang lại những kết quả phấn khởi.
Những kết quả phấn khởi

Từ Nghị quyết Ðại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX và chỉ tiêu Tổng LÐLÐ Việt Nam giao về chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018, LÐLÐ tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CÐCS cơ sở giai đoạn 2013 - 2018. Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ trì triển khai tổ chức thực hiện theo nội dung của chương trình một cách đồng bộ và quyết liệt. Trong đó, tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch - đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, Cục Thống kê rà soát nắm lại số dự án đã đăng ký, số doanh nghiệp đi vào hoạt động và các dự án còn hiệu lực. Từ đó, đối chiếu với từng địa bàn để xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CÐCS cho từng Công đoàn cấp trên cơ sở. Cùng với đó, thành lập các đoàn công tác để cùng với các đơn vị hỗ trợ trực tiếp cho các CÐCS trong công tác này, nhất là đối với khu vực ngoài quốc doanh…

t89_160518_2.jpg
Hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH Samtec Việt Nam (huyện Long Thành)

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của LÐLÐ tỉnh, các Công đoàn cấp trên cơ sở đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm chung sức thực hiện mục tiêu đã đề ra. Nhiệm kỳ qua, LÐLÐ huyện Nhơn Trạch đã xuất sắc đạt tỷ lệ 218,07% về công tác phát triển đoàn viên, vượt xa so với chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ tập hợp người lao động (NLÐ) vào tổ chức đạt 94,84%, tăng 6,32% so với đầu nhiệm kỳ. Theo Chủ tịch LÐLÐ huyện Lê Văn Vang, cách làm của đơn vị là thường xuyên tổ chức khảo sát doanh nghiệp trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập CÐCS; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, cơ sở để nắm chắc tình hình cơ sở. Ðồng thời tích cực đeo bám để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CÐCS…

Cũng với cách làm ấy, Chủ tịch LÐLÐ huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Công Ký phấn khởi cho biết, trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã thành lập mới 30 CÐCS và kết quả công tác phát triển đoàn viên đạt 245,53%, vượt xa so với chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội VI Công đoàn huyện đề ra. LÐLÐ TP.Biên Hòa cũng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong công tác phát triển tổ chức, tiên phong triển khai thành lập CÐCS theo phương thức mới quy định tại Ðiều 17, Ðiều lệ Công đoàn Việt Nam…

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác phát triển tổ chức của Công đoàn tỉnh đạt kết quả phấn khởi. Các chỉ tiêu đều vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội IX đề ra và chỉ tiêu Tổng liên đoàn giao. Cụ thể, trong nhiệm kỳ toàn tỉnh đã kết nạp được 227.104 đoàn viên, đạt 151,4%; thành lập 402 CÐCS, đạt 114,85%. Tính đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh có 2.802 CÐCS với 663.236 đoàn viên/704.817 lao động, tỷ lệ tập hợp NLÐ vào tổ chức đạt 94,10%. Cùng với đó, chất lượng hoạt động CÐCS không ngừng được nâng lên. Bình quân cả nhiệm kỳ có 81,21% CÐCS  đạt vững mạnh…

Công tác xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt ở các CÐCS, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được các cấp Công đoàn chú trọng. Nhiệm kỳ qua, tỷ lệ bình quân đoàn viên nòng cốt đạt 42,23%. Ở nhiều nơi, lực lượng đoàn viên nòng cốt đã phát huy hiệu quả vai trò của mình, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ từ các hoạt động phong trào ở cơ sở, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 19.954 đoàn viên ưu tú cho Ðảng xem xét kết nạp, đạt 266,28% so với nghị quyết đề ra. Trong đó, đã có 8.351 đoàn viên được kết nạp, tỷ lệ 69,60%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (trong đó có 1.371 đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất). Thực tế cũng cho thấy, nhận thức, sự quan tâm của doanh nghiệp cũng như đoàn viên, NLÐ đối với công tác tham gia xây dựng Ðảng đã có chuyển biến tích cực.

Theo Phó chủ tịch LÐLÐ tỉnh Hồ Thanh Hồng, xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn. Khi hiệp định có hiệu lực, Công đoàn Việt Nam sẽ không còn là tổ chức duy nhất đại diện cho NLÐ. Chính vì vậy, cùng với việc quyết tâm đổi mới sâu sắc về nội dung, phương thức hoạt động, công tác phát triển tổ chức cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa sống còn đối với tổ chức Công đoàn. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đó có công tác phát triển đoàn viên, thành lập CÐCS. Trong chặng đường tiếp theo, các cấp Công đoàn tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển, thành lập CÐCS. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các CÐCS; tập trung xây dựng, nâng chất và phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng đoàn viên nòng cốt tại cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là tại khu vực doanh nghiệp… Từ đó, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh không ngừng lớn mạnh, tương xứng với quy mô một tỉnh công nghiệp phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hồ Thảo
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)