Chủ đề dư luận
Công đoàn
Hoạt động
Thi đua khơi dậy tinh thần sáng tạo
10-4-2019
Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh.
Mang lại lợi ích thiết thực

Xác định tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự phát triển, những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh luôn chủ động trong việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đồng thời hằng năm chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ sát với tình hình thực tiễn ở từng khối, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Công đoàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả nội dung và hình thức bằng việc tổ chức ký kết thi đua theo cụm; mỗi đợt thi đua đều có sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các nhân tố điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Tùy theo nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, đã có rất nhiều các phong trào thi đua được Công đoàn phát động nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của toàn thể CNVCLĐ, chủ sử dụng lao động. Trong đó trọng tâm có thể kể đến các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có gần 250 đề tài, trên 16.800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật không chỉ làm lợi cho doanh nghiệp, cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có trên 98.000 chị em được công nhận đạt danh hiệu. Phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp” giúp phát huy tính năng động sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của đội ngũ CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành động lực quan trọng cổ vũ đông đảo CNVCLĐ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

8a.JPG
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018

Đánh giá về hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho rằng, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế cho đơn vị, doanh nghiệp; góp phần quan trọng vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - xã hội của tỉnh mà qua đó còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động, học tập, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người lao động. Cũng thông qua các phong trào thi đua, ý thức trách nhiệm, tác phong công nghiệp, tinh thần đoàn kết và tay nghề của người lao động được nâng lên rõ rệt.

Tiếp lửa cho các phong trào

Để các phong trào thi đua trở thành động lực cổ vũ tinh thần đoàn viên, CNVCLĐ, những năm qua, công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình từ các phong trào thi đua luôn được các cấp Công đoàn coi trọng thực hiện. Cùng với đó, Công đoàn tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chủ sử dụng lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề, có hình thức khen thưởng, biểu dương xứng đáng với những đóng góp của người lao động.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý, thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CNVCLĐ về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Thi đua “học tập nâng cao trình độ, học vấn, nghề nghiệp”, gắn các phong trào thi đua với học tập và làm theo Bác trong đoàn viên, CNVCLĐ. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Các cấp Công đoàn cũng tiếp tục quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, góp sức nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, hướng đến chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, trong năm 2019 các phong trào thi đua do Công đoàn tỉnh phát động hướng đến mục tiêu phát huy trí tuệ, cổ vũ, động viên CNVCLĐ hiến kế, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh ở từng đơn vị, doanh nghiệp. Tham gia với người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhằm phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Năm 2018, có 95% CĐCS hưởng ứng, phát động, ký giao ước thi đua yêu nước với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Nhiều CĐCS đã chủ động phối hợp với chủ sử dụng lao động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, Công đoàn các cấp, chủ sử dụng lao động tuyên dương, khen thưởng.


H. Lộc
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 25/08/2019 11:01:30 CH
  Ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong suốt chặng đường gần một thế kỷ, công nhân lao động Đồng Nai...
 • 25/08/2019 10:59:31 CH
  26 năm gắn bó, đồng hành với người lao động (NLĐ), báo Lao động Đồng Nai (LĐĐN) không chỉ là kênh thông tin hữu ích đối với NLĐ trong toàn tỉnh mà còn là tiếng nói góp sứ...
 • 20/08/2019 11:50:20 CH
  Trong 3 ngày, từ 19 đến 21-8, LÐLÐ huyện Xuân Lộc phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuân Lộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chu...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)