Chủ đề dư luận
Công đoàn
Hoạt động
Công đoàn Đồng Nai vì lợi ích đoàn viên và người lao động
26-8-2019
Ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong suốt chặng đường gần một thế kỷ, công nhân lao động Đồng Nai nói riêng và giai cấp công nhân cả nước nói chung đã phát huy được vai trò là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam, là hạt nhân trong các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước.
Phát huy truyền thống đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hoạt động Công đoàn tỉnh đang có nhiều đổi mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), chung tay xây dựng đơn vị, doanh nghiệp phát triển.  

Đổi mới vì lợi ích người lao động

Đánh giá về hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp thời gian qua, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho rằng, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong những năm qua không ngừng được đổi mới trong công tác chăm lo, bảo vệ; trong tuyên truyền, giáo dục; đối thoại thương lượng; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thu được nhiều kết quả đáng mừng.

Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động (NLĐ) không ngừng được đổi mới và đã đạt được những kết quả nhất định, vai trò và vị thế của tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng được khẳng định. Tổ chức Công đoàn, ngoài chức năng phối hợp thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ liên quan đến NLĐ còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến NLĐ, đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

12b.JPG
Đại biểu Quốc hội là cán bộ Công đoàn tỉnh, cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi người lao động tại doanh nghiệp ở Đồng Nai về đời sống, việc làm

Công đoàn các cấp đã có nhiều biện pháp linh hoạt, kịp thời cùng các ban, ngành, địa phương giải quyết những vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quyền lợi, đời sống của CNVCLĐ. Tổ chức đối thoại, thương lượng xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội cho NLĐ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tính đến cuối tháng 8-2019 có 1.123 bản TƯLĐTT được ký, đạt 76% số doanh nghiệp có CĐCS; bình quân hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 65% số doanh nghiệp có Công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ, hàng chục ngàn cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất góp phần kịp thời giải quyết nhiều vướng mắc, bức xúc trong CNVCLĐ.

Hoạt động tuyên truyền giáo dục tạo được sức lan tỏa trong hệ thống tổ chức Công đoàn. Cùng với đó, tổ chức Công đoàn đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động Công đoàn và thu được nhiều kết quả quan trọng góp phần cổ vũ, khích lệ tinh thần lao động, sáng tạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động tại cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Với phương châm “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Công đoàn từng bước tạo lợi thế khác biệt cho đoàn viên. Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, Công đoàn các cấp đã ký kết với các đối tác là các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và NLĐ với giá ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích cho đoàn viên với số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng. Chương trình “Tết sum vầy” được triển khai từ năm 2015 và không ngừng phát triển. Đã có hơn 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ đã được hưởng lợi với tổng số tiền hơn 600 tỷ đồng. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã trở thành chương trình có ý nghĩa nhân văn to lớn. Trong 5 năm trở lại đây, gần 100 gia đình đoàn viên nghèo đã được xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình Tết lao động và Tháng công nhân hằng năm nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của chính quyền, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, từ đó, nhiều hình thức chăm lo vật chất, tinh thần cho công nhân lao động được triển khai. Nhờ sự khác biệt này, số lượng NLĐ tự nguyện gia nhập tổ chức ngày càng tăng.

Trong chuyến làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh mới đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Đồng Nai. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công đoàn Đồng Nai ngày càng làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị Công đoàn tỉnh cần phát huy vai trò, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn các cấp, trong đó cốt lõi là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ; có thêm nhiều chương trình, nhiều hoạt động vì NLĐ và lấy hiệu quả hoạt động để tập hợp, thu hút NLĐ gia nhập tổ chức. Là một trong 4 địa phương có số lượng đoàn viên lớn nhất cả nước, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu tổ chức Công đoàn tỉnh quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐCS; quan tâm công tác đào tạo cán bộ, phát triển tổ chức, góp phần vào xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam đoàn kết, lớn mạnh. 

Đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới

Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Đồng Nai (nhiệm kỳ 2018 - 2023) xác định, việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức Công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn.

Thực hiện nhiệm vụ này, các cấp Công đoàn tỉnh đang không ngừng đổi mới và nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

12c.JPG
Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) trong giờ làm việc

Tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường khẳng định: Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Đồng Nai đang từng bước trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ Đồng Nai ngày càng vững mạnh. Bên cạnh quan tâm thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thu hút, tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo CNVCLĐ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh của tỉnh, các cấp Công đoàn đã giáo dục, bồi dưỡng hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

Trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức Công đoàn phải quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển lực lượng lao động có sức khỏe, tác phong công nghiệp, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; giải quyết những bức xúc về lao động, việc làm; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống của NLĐ, xây dựng môi trường xã hội ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đội ngũ công nhân lao động với số lượng và cơ cấu hợp lý, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như kết quả chung của hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ cả nước. Công đoàn phải sáng tạo nhiều hơn, đổi mới nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.

Phát triển tổ chức vững mạnh

Tổ chức Công đoàn ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh. Tính đến cuối tháng 6-2019, toàn tỉnh có 2.873 CĐCS, nghiệp đoàn với 699.991 đoàn viên/741.841 lao động (tỷ lệ tập hợp đạt 94%), đoàn viên nòng cốt, chiếm tỷ lệ 44%. Cùng với quan tâm phát triển tổ chức vững mạnh, Công đoàn các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiều cán bộ Công đoàn là đảng viên đang giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


H. Lộc
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 25/08/2019 10:59:31 CH
  26 năm gắn bó, đồng hành với người lao động (NLĐ), báo Lao động Đồng Nai (LĐĐN) không chỉ là kênh thông tin hữu ích đối với NLĐ trong toàn tỉnh mà còn là tiếng nói góp sứ...
 • 20/08/2019 11:50:20 CH
  Trong 3 ngày, từ 19 đến 21-8, LÐLÐ huyện Xuân Lộc phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuân Lộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chu...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)