Chủ đề dư luận
Bạn đọc & Tòa soạn
Tư vấn pháp luật
Thanh toán tiền lương theo ngày
3-7-2017
Hiện nay, công ty áp dụng theo hướng dẫn Thông tư 47/2015/TT- BLĐTBXH trong việc tính lương ngày. Theo đó, tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 có quy định: “Sửa đổi, bãi bỏ một số điều tại Thông tư 23/2015/TT- BLĐTBXH ngày 23-6-2015 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động như sau: “Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 4 như sau: Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày”.

Tuy nhiên có một số vấn đề kính nhờ luật sư tư vấn thêm:

- Đối với tháng có 27 ngày công, theo quy định tính lương ngày cho người lao động nghỉ không lương thì chỉ được chia cho 26 ngày công để tính lương ngày. Vậy người lao động nghỉ 1 - 2 ngày có thể tính và hiểu được. Nhưng với người lao động chỉ đi làm 1 ngày duy nhất thì việc tính  lương sẽ “chia 26 nhân 26” ngày nghỉ thì 1 ngày đi làm sẽ không nhận được lương.

- Ngược lại nếu tính lương ngày rồi nhân cho số ngày đi làm thì trường hợp làm 26 ngày (nghỉ 1 ngày không lương) thì sẽ bằng lương với những người làm đủ tháng.

Xin cảm ơn luật sư!

Nguyễn Minh Hà, TP. Biên Hòa

LS. Nguyễn Bình An:


Chúng tôi nhận thấy, bạn đang có sự hiểu nhầm giữa hai trường hợp thanh toán tiền lương theo tháng và thanh toán tiền lương theo ngày.

Điều 23, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nội dung của HĐLĐ đã yêu cầu hai bên phải ghi rõ hình thức trả lương, cụ thể là hình thức trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày hay là theo giờ làm việc ở trong HĐLĐ.

Theo đó, Điểm a, Khoản 4, Điều 14, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cơ sở xác định tiền lương theo ngày. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày. Việc chia cho 26 ngày hoặc 24 ngày là do công ty lựa chọn và quy định trong nội quy lao động. Chia cho số ngày đó là để ra một con số nhất định của tiền lương một ngày công ty phải thanh toán cho người lao động.

Vì đã thỏa thuận thanh toán tiền lương ngày trong HĐLĐ nên người lao động đi làm bao nhiêu ngày trong một tháng thì công ty phải trả từng đó ngày lương cho người lao động. Ví dụ như người lao động làm 20 ngày thì được thanh toán 20 ngày lương; còn nếu người lao động làm 27 ngày thì được thanh toán 27 ngày lương.

Còn cách hiểu của bạn, chúng tôi cho rằng, đó là cách tính lương cho người lao động hưởng lương tháng. Theo đó, tiền lương tháng của người lao động sẽ bằng tiền lương tháng đã thỏa thuận trong HĐLĐ trừ đi tiền lương những ngày nghỉ không lương trong tháng, nếu có.

Trên đây là ý kiến tư vấn của luật sư, hy vọng giúp bạn làm sáng tỏ được các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)