Chủ đề dư luận
Bạn đọc & Tòa soạn
Tư vấn pháp luật
Đăng ký thang bảng lương
14-6-2017
Được biết, Chính phủ vừa có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng, công ty tôi đã đăng ký thang bảng lương tại Phòng LĐ-TBXH. Bây giờ có sự thay đổi về mức lương tối thiểu như vậy, thì công ty có cần làm lại thang bảng lương rồi nộp lại không? Nếu làm lại thì dùng biểu mẫu nào? Xin cảm ơn.
Được biết, Chính phủ vừa có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng, công ty tôi đã đăng ký thang bảng lương tại Phòng LĐ-TBXH. Bây giờ có sự thay đổi về mức lương tối thiểu như vậy, thì công ty có cần làm lại thang bảng lương rồi nộp lại không? Nếu làm lại thì dùng biểu mẫu nào? Xin cảm ơn.

Phạm Thị Thiên Kim, TP. Biên Hòa

LS. Nguyễn Bình An:


Căn cứ theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.
Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Như vậy, khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi có ảnh hưởng tới thang, bảng lương của công ty bạn, ví dụ như mức lương thấp nhất trong thang, bảng lương đó thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới, thì công ty bạn cần rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

Pháp luật không quy định cụ thể về biểu mẫu đăng ký nên công ty bạn có thể dùng biểu mẫu trước đây đã được nộp cho Phòng LĐ-TBXH và lưu ý cần có ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về pháp luật hiện hành để giải quyết những vướng mắc của mình.
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)